intTypePromotion=1

Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 1 - Lê Hoàng Cẩm Phương

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
233
lượt xem
46
download

Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 1 - Lê Hoàng Cẩm Phương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lập và phân tích dự án - Chương 1: Một số khái niệm chung, trình bày các nội dung chính: khái niệm đầu tư, phân loại đầu tư, vai trò của đầu tư đối với sự phát triển kinh tế, nguồn vốn cho đầu tư, dự án và chu trình dự án. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Quản lý dự án.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 1 - Lê Hoàng Cẩm Phương

 1. LẬP VÀ PHÂN TÍCH DỰ ÁN Hàng Lê Cẩm Phương 2/2010
 2. CHƯƠNG 1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHUNG
 3. NỘI DUNG  Khái niệm đầu tư  Phân loại đầu tư  Vai trò của đầu tư đối với sự phát triển kinh tế  Nguồn vốn cho đầu tư  Dự án và chu trình dự án
 4. I. Khái niệm đầu tư  Quan điểm xã hội: là hoạt động bỏ vốn phát hội: triển để từ đó thu được các hiệu quả kinh tế - xã hội, vì mục tiêu phát triển quốc gia. gia.  Quan điểm chủ đầu tư: là sự bỏ vốn vào tư: kinh doanh nhằm muc đích thu được số vốn lớn hơn số vốn bỏ ra, thông qua lợi nhuận. nhuận.
 5. II. Phân loại đầu tư  Phân loại theo nội dung kinh tế  Phân loại theo mục tiêu đầu tư  Phân loại theo mức độ tham gia quản lý của chủ đầu tư vào đối tượng mà mình bỏ vốn  Phân loại theo tính chất sử dụng vốn đầu tư  Phân loại theo ngành sử dụng vốn đầu tư  Phân loại theo nguồn vốn sử dụng vốn đầu tư
 6. III. Vai trò của đầu tư đối với sự phát triển kinh tế 1. Trên góc độ vĩ mô  Là nhân tố quan trọng tác động đến tăng trưởng kinh tế  Tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế  Tăng năng lực KHCN. KHCN. 2. Trên góc độ vi mô
 7. IV. Nguồn vốn cho đầu tư phát triển 1. Trên góc độ vĩ mô  Nguồn vốn đầu tư trong nước  Nguồn vốn đầu tư nước ngoài 2. Trên góc độ vi mô
 8. V. Dự án và chu trình dự án Dự án: là một tập hợp riêng biệt những hoạt án: động có hệ thống được thực hiện trong một thời gian xác định bằng những nguồn lực nhất định nhằm đạt được mục tiêu nhất định Dự án đầu tư: là một tập hợp các đề xuất về việc bỏ vốn để đầu tư. Chu trình dự án (Project Cycle): là các thời kỳ Cycle): và các giai đoạn mà một dự án cần phải trải qua, bắt đầu từ thời điểm có ý định đầu tư cho đến thời điểm kết thúc dự án. án.
 9. V. Dự án và chu trình dự án (tt) Các thời kỳ và giai đoạn trong chu trình DA: DA:  Giai đoạn 1: Nghiên cứu, đánh giá cơ hội đầu tư  báo cáo cơ hội đầu tư  Giai đoạn 2: Nghiên cứu tiền khả thi  báo cáo tiền khả thi  Giai đoạn 3: Nghiên cứu khả thi  báo cáo khả thi
 10. V. Dự án và chu trình dự án (tt) Các thời kỳ và giai đoạn trong chu trình DA: DA:  Giai đoạn 4: • Xây dựng dự án • Thiết kế • Tổ chức đấu thầu • Đàm phán • Ký kết hợp đồng • Xây dựng, lắp đặt • Tuyển dụng, đào tạo nhân lực • Vận hành thử • Bàn giao, thanh quyết toán  Giai đoạn 5: Vận hành, khai thác công trình  Giai đoạn 6: Đánh giá thực hiện dự án  Giai đoạn 7: Thanh lý dự án, phát triển dự án mới
 11. Câu hỏi Dự án đầu tư và kế hoạch kinh doanh khác nhau như thế nào? Đặc điểm và công dụng của dự án đầu tư?
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2