intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lịch sử 7 bài 12: Đời sống kinh tế, văn hóa

Chia sẻ: Trần Phương Thùy | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:42

401
lượt xem
40
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Lịch sử 7 bài 12: Đời sống kinh tế, văn hóa thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Lịch sử 7 bài 12: Đời sống kinh tế, văn hóa trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lịch sử 7 bài 12: Đời sống kinh tế, văn hóa

 1. Kiểm tra bài cũ 1.Vào mùa xuân các vua Lý thường về các địa phương để làm gì ? a. Thăm hỏi nông dân. b. Cày tịch điền. c. Thu tô thuế. d. Chia ruộng đất cho nông dân.
 2. 2. Neàn taûng kinh teá cuûa xaõ hoäi thôøi Lyù laø : a. Noâng nghieäp. b. Thuû coâng nghieäp. c. Coâng nghieäp. d. Thöông nghieäp.
 3. • 3. Thời Lý, nơi diễn ra các hoạt động buôn bán với nước ngoài tấp nập, xầm uất nhất là ở : • a. Dọc biên giới giữa nước ta với nhà Tống. • b. Kinh thành Thăng Long. • c. Các hải đảo. • d. Ơû mọi nơi.
 4. Bài 12 ĐỜI SỐNG KINH TẾ, VĂN HÓA II/ Sinh hoaït xaõ hoäi vaø vaên hoùa 1. Nhöõng thay ñoåi veà maët xaõ hoäi. ? Xaõ hoäi thôøi Lyù goàm nhöõng giai caáp vaø taàng lôùp naøo ? Ñôøi soáng cuûa caùc cö daân ra sao ?
 5. Bài 12 ĐỜI SỐNG KINH TẾ, VĂN HÓA II/ Sinh hoaït xaõ hoäi vaø vaên hoùa 1. Nhöõng thay ñoåi veà maët xaõ hoäi. - Xaõ hoä thôøi Lyù goàm 2 giai caáp cô baûn : ñòa chuû vaø noâng daân.
 6. Sơ đồ phân hóa xã hội thời Lý -Quan lai. Được cấp hoặc Địa chủ -Hoàng tử, công chúa. có ruộâng đất -Một số nông dân giàu. Nông dân Được nhận ruộng Nông dân (từ 18 tuổi trở lên) đất của công làng xã thường Nhận ruộng đất của Nông dân địa chủ để cày cấy, Nông dân tá Không có ruộng đất nộp tô cho địa chủ điền
 7. Bài 12 ĐỜI SỐNG KINH TẾ, VĂN HÓA II/ Sinh hoaït xaõ hoäi vaø vaên hoùa 1. Nhöõng thay ñoåi veà maët xaõ hoäi. - Xaõ hoä thôøi Lyù goàm 2 giai caáp cô baûn : ñòa chuû vaø noâng daân. - Ngoaøi ra coøn coù caùc taàng : lôùp thôï thuû coâng, thöông nhaân vaø noâ tì.
 8. ?So với thời Đinh - Tiền Lê sự phân hóa giai cấp thời Lý như thế nào? có sự phân hóa sâu sắc hơn : địa chủ ngày càng tăng, nông dân tá điền bị bóc lột càng nhiều
 9. 2. Giáo dục và văn hoá a.Giáo dục : Em hãy điểm qua những nét chính về tình hình giáo dục nước ta thời Lý ?
 10. 2. Giáo dục và văn hoá a.Giáo dục : - Năm 1070 : Xây dựng Văn Miếu.
 11. Văn Miếu
 12. 2. Giáo dục và văn hoá a.Giáo dục : - Năm 1070 : Xây dựng Văn Hiếu. - Năm 1075 : mở khoa thi đầu tiên. - Năm 1076 : Thành lập Quốc Tử Giám. - Nội dung : Chữ Hán và một số sách Nho.
 13. ? Giáo dục, khoa cử nước ta thời Lý có những hạn chế nào ? Hạn chế : Chế độ giáo dục,thi cử chưa có nề nếp, quy củ, khi nào nhà nước có nhu cầu tuyển chon quan lại mới mở khoa thi.
 14. 2. Giáo dục và văn hoá a.Giáo dục : - Năm 1070 : Xây dựng Văn Hiếu. - Năm 1075 : mở khoa thi đầu tiên. - Năm 1076 : Thành lập Quốc Tử Giám. - Nội dung : Chữ Hán và một số sách Nho. b. Văn hóa :
 15. b. Văn hóa - Văn học chữ Hán bước đầu phát triển. - Phật giáo phát triển mạnh.
 16. Nêu những điểm nổi bật chứng tỏ Phật giáo nước ta thơi Lý phát triển mạnh ? - Hầu hết các vua Lý đều sùng đạo Phật. - Chùa triền được xây dựng ở nhiều nơi... - Chiếm vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt.
 17. Kể tên các hoạt động văn hóa dân gian nước ta thời Lý? Em có nhận xét gì về các hoạt động văn hóa đó?
 18. b. Văn hóa - Văn học chữ Hán bước đầu phát triển. - Phật giáo phát triển mạnh. - Các hoạt động văn hóa dân gian : ca hát, nhảy múa, trò chơi dân gian, lễ hội...rất được yêu thích.
 19. Nêu những thành tựu về nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc nước ta thời Lý? Em có nhận xét gì về những thành tựu đó ?
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2