intTypePromotion=1

Bài giảng Lịch sử 8 bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ 20 đến năm 1918

Chia sẻ: Mã Thanh Thanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:38

0
243
lượt xem
25
download

Bài giảng Lịch sử 8 bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ 20 đến năm 1918

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Lịch sử 8 bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ 20 đến năm 1918 thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Lịch sử 8 bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ 20 đến năm 1918 trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lịch sử 8 bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ 20 đến năm 1918

 1. Bài: 29 :
 2. Bài 29 – Tiết 47 CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM I. CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914) 1. Tổ chức bộ máy nhà nước ? Thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa Việt Nam nhằm mục đích gì? - Để vơ vét sức người sức của -Để chiếm lâu dài và biến Việt Nam thành một tỉnh của Pháp ? Ñeå thöïc hieän muïc tieâu ñoù Thöï daân Phaùp ñaõ laøm gì?
 3. I. CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914) 1. Tổ chức bộ máy nhà nước LIÊN BANG ĐÔNG DƯƠNG (Toàn quyền Đông Dương) BẮC KÌ TRUNG KÌ NAM KÌ CAMPUCHIA LÀO (Thống sứ) (Khâm sứ) (Thống đốc) (Khâm sứ) (Khâm sứ) BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN CẤP KÌ (Pháp) BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN CẤP TỈNH, HUYỆN (Pháp + bản xứ) BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ, THÔN (bản xứ ) ? Dựa vào thông tin SGK và sơ đồ trên, em hãy mô tả tổ ch ức bộ máy nhà nước Đông Dương?
 4. Bài 29 – Tiết 47 CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM I. CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914) 1. Tổ chức bộ máy nhà nước ĐẤT NỬA BẢO HỘ - Năm 1897, Pháp thành lập Liên bang Đông Dương. - Việt Nam bị chia thành 3 kì với 3 chế ĐẤT độ cai trị khác nhau. BẢO HỘ ĐẤT THUỘC PHÁP
 5. I. CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914) 1. Tổ chức bộ máy nhà nước LIÊN BANG ĐÔNG DƯƠNG (Toàn quyền Đông Dương) BẮC KÌ TRUNG KÌ NAM KÌ CAMPUCHIA LÀO (Thống sứ) (Khâm sứ) (Thống đốc) (Khâm sứ) (Khâm sứ) BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN CẤP KÌ (Pháp) BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN CẤP TỈNH, HUYỆN (Pháp + bản xứ) BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ, THÔN (bản xứ ) ? Việc tổ chức bộ máy nhà nước này của Pháp nhằm mục đích gì?
 6. Bài 29 – Tiết 47 CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM I. CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914) 1. Tổ chức bộ máy nhà nước * Mục đích: - Năm 1887, Pháp thành lập Liên bang Đông Dương. - Chia rẽ các dân tộc Đông Dương - Việt Nam bị chia thành 3 kì với 3 chế trong sự thống nhất giả tạo. - Tăng cường ách áp bức, kìm kẹp, độ cai trị khác nhau. để tiến hành khai thác Việt Nam, làm giàu cho tư bản Pháp. - Biến Đông dương thành một tỉnh của Pháp.
 7. Bài 29 – Tiết 47 CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM I. CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914) 1. Tổ chức bộ máy nhà nước - Năm 1887, Pháp thành lập Liên bang Đông Dương. ? Chính sách của thực dân - Việt Nam bị chia thành 3 kì với 3 chế Pháp có những điểm thống độ cai trị khác nhau. nhất giả tạo nào? ? Tác dụng của bộ máy nàyChia vĐông Dương làm năm - đối ới Pháp và tác động đối với Việtới nhiều chế độ khác nhau kì, v Nam như thế nào? chẽ. + Đối với Pháp: Cai trị từ trên xuống chặt nhưng thực chất đều là thuộc + Đối với Việt Nam: Xoá tên Việt Nam, Lào, Căm-pu-chia, biến còn chia rẽ địa của Pháp. Nó Đông Dương thành một đơn vị hành chính của Pháp.iChia ng nhân dân Đông ết của khố thốrẽ nhất đoàn k Dương. Biến quan lại phong kiến Nam triều thành tayta. cho Pháp. nhân dân sai
 8. Bài 29 – Tiết 47 CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM I. CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914) 1. Tổ chức bộ máy nhà nước -Năm 1887, Pháp thành lập Liên bang Đông Dương - Việt Nam bị chia thành 3 kì với 3 chế độ cai trị khác nhau. => Bộ máy chính quyền từ trung ương đến cơ sở đều do thực dân Pháp chi phối. Kết hợp chặt chẽ giữa nhà nước Phủ toàn quyền Đông Dương tại Hà Nội thực dân với quan lại phong kiến. ? Em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy cai trị của thực dân Pháp ở Đông Dương?
 9. Bài 29 – Tiết 47 CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM I. CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914) 1. Tổ chức bộ máy nhà nước 2. Chính sách kinh tế ? Pháp đã áp dụng những chính sách gì đối với nơng nghiƯp Việt - Nông nghiệp: Cướp đoạt ruộng đất-> Nam? theo kiểu phát canh thu tô - Pháp ép triều đình Nguyễn “nhượng” quyền “khai khẩn đất hoang” cho chúng. + Ở Bắc kì, 1902 Pháp chiếm 182 nghìn hecta. +Ở Nam kì: Giáo hội Pháp chiếm ¼ ruộng đất. - Bọn chủ đất mới bóc lột theo kiểu phát canh thu tô như ở Việt Nam.
 10. Số liệu ruộng đất bị Pháp chiếm ha 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 Năm 1890 1900 1910 1912 Cả nước Cả nước Nam Kì Bắc Kì (10.900 ha) (301.000 ha) (1.528.000 ha) (470.000 ha)
 11. Đồn điền cao su của Pháp tại miền Nam
 12. Bài 29 – Tiết 47 CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM I. CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914) 1. Tổ chức bộ máy nhà nước 2. Chính sách kinh tế ?Trong công nghiệp, Pháp chú - Nông nghiệp: Cướp đoạt ruộng đất. trọng đầu tư vào các ngành nào? - Công nghiệp: khai thác mỏ để xuất - Năm 1911 khai thác hàng khẩu, đầu tư công nghiệp nhẹ. vạn tấn quặng kẽm, hàng trăm tấn thiếc, đồng, hàng trăm kilôgam vàng và bạc… - Sau công nghiệp khai thác, các nghành xi măng, gạch ngói, điện, nước, giấy, diêm, rượu…cũng đem lại cho chúng nguồn lợi lớn…
 13. Tổng sản lượng khai thác than Tấn 500000 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 1903 1912 1913 Năm 285.915 tấn 415.000 tấn 500.000 tấn
 14. NHÀ MÁY XI MĂNG HẢI PHÒNG
 15. Khai thác và chế biến gỗ
 16. Nhà máy rượu – Hà Nội
 17. Bài 29 – Tiết 47 CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM I. CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914) 1. Tổ chức bộ máy nhà nước ? Tại sao Pháp lại đẩy mạnh khai 2. Chính sách kinh tế thác các nghành công nghiệp nhẹ? - Nông nghiệp: Cướp đoạt ruộng đất. -Tận dụng nguồn nhân công rẻ - Công nghiệp: khai thác mỏ để xuất mạc, nguồn nguyên liệu dồi dào, ít khẩu, đầu tư công nghiệp nhẹ. vốn và thu lợi nhuận cao - Giao thông vận tải: xây dựng hệ -Không muoỏn cho neàn kinh teỏ Vieọt Nam phaựt trieồn, caùnh thống giao thông vận tải : Đường sắt, tranh đường bộ, đường thuỷ. ?Vậi neàn kinhng ỏ cuỷa thự ựp. ụựy trong dự te v? Pháp xây GTVT, Pháp Phac hiên - Ñeå taêng cöôønghệ thống giao boùc loät kinh chính sách gỡ? nhằm mục đích teá, vaø vận tải thông gì? ñaøn aùp nhaân daân ñaáu tranh.
 18. GIAO THÔNG VẬN TẢI
 19. Chợ Đồng Xuân – Hà Nội đầu thế kỉ XIX
 20. Cầu Long Biên Bến cảng Nhà Rồng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2