Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Bài 4 - Trương Xuân Nam

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
7
lượt xem
1
download

Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Bài 4 - Trương Xuân Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Bài 4 do Trương Xuân Nam biên soạn được trình bày như sau: Các lệnh cung cấp thông tin, các lệnh làm việc với tập tin và thư mục, các lệnh làm việc với nội dung tập tin, quan điểm của linux về phân quyền,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Bài 4 - Trương Xuân Nam

Linux và Phần mềm Mã<br /> nguồn mở<br /> Bài 4: Người dùng, phân quyền và quản<br /> lý file trên linux<br /> <br /> Nhắc lại và chú ý<br />  Các chế độ làm việc của hệ điều hành linux<br />  Phiên làm việc (login – làm việc – logout)<br />  Các thông tin trên dấu nhắc khi làm việc với shell<br />  Hệ thống file của linux:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hai loại đối tượng chính (tập tin và thư mục)<br /> Phân cấp (mọi thứ đều xuất phát từ thư mục gốc – root)<br /> Nhất quán (mọi đối tượng đều ánh xạ vào hệ thống file)<br /> Các thư mục thông dụng trên linux<br /> Khái niệm đường dẫn<br /> Vị trí làm việc hiện tại<br /> TRƯƠNG XUÂN NAM<br /> <br /> 2<br /> <br /> Nội dung<br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> <br /> Các lệnh cung cấp thông tin<br /> Các lệnh làm việc với tập tin và thư mục<br /> Các lệnh làm việc với nội dung tập tin<br /> Quan điểm của linux về phân quyền<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Người dùng<br /> Nhóm<br /> Thông tin file<br /> Phân quyền truy cập<br /> Kiểu tập tin<br /> Tên tập tin<br /> TRƯƠNG XUÂN NAM<br /> <br /> 3<br /> <br /> Phần 1<br /> <br /> Các lệnh cung cấp thông tin<br /> <br /> TRƯƠNG XUÂN NAM<br /> <br /> 4<br /> <br /> Các lệnh cung cấp thông tin<br />  passwd<br />  whoami<br />  who am i<br />  last<br /> <br />  đổi mật khẩu người dùng<br />  xem tên người dùng<br />  xem chi tiết người dùng<br />  xem các phiên làm việc gần đây<br /> <br />  Các lệnh linux thường gồm 3 khối<br /> <br />  : cố định, phải học và nhớ<br />  và : tùy vào từng lệnh<br /> TRƯƠNG XUÂN NAM<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản