Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Bài 9 - Trương Xuân Nam

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
4
lượt xem
1
download

Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Bài 9 - Trương Xuân Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Bài 9 do Trương Xuân Nam biên soạn được trình bày như sau: Quản lý phần mềm trên linux, cài đặt phần mềm từ mã nguồn, cài đặt phần mềm từ script setup, cài phần mềm với bộ quản lý gói, quy ước đặt tên gói,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Bài 9 - Trương Xuân Nam

Linux và Phần mềm Mã<br /> nguồn mở<br /> Bài 9: Quản lý gói và x-windows<br /> <br /> Nhắc lại và chú ý<br />  Các khái niệm: chương trình (program), tiến trình<br /> (process), tác vụ (task), việc (job),…<br />  Các loại tiến trình: child, parent, orphan, zombie,…<br />  Các chế độ làm việc: fore/background, daemon<br />  Các lệnh quản lý: top, ps, kill, killall,…<br />  Chuyển đổi giữa foreground và background<br />  Dịch vụ cron và kiểu file crontab<br />  Cấu trúc của 1 dòng trong crontab<br />  Các bước của quá trình lập lịch<br /> TRƯƠNG XUÂN NAM<br /> <br /> 2<br /> <br /> Nội dung<br /> 1. Quản lý gói (phần mềm)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Quản lý phần mềm trên linux<br /> Cài đặt phần mềm từ mã nguồn<br /> Cài đặt phần mềm từ script setup<br /> Cài phần mềm với bộ quản lý gói<br /> Quy ước đặt tên gói<br /> Ubuntu apt-*<br /> CentOS yum<br /> <br /> 2. X-windows<br />  Cài đặt GNOME cho CentOS<br />  Một số hệ thống X khác<br /> TRƯƠNG XUÂN NAM<br /> <br /> 3<br /> <br /> Phần 1<br /> <br /> Quản lý gói (phần mềm)<br /> <br /> TRƯƠNG XUÂN NAM<br /> <br /> 4<br /> <br /> Quản lý phần mềm trên linux<br />  Nhắc lại:<br />  Hầu hết các phần mềm trên linux cấp giấy phép GPL<br />  Phát triển theo mô hình bazaar<br />  Sử dụng các repo để lưu trữ và phân phối phần mềm<br /> <br />  Các thành phần của một phần mềm:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Các tập tin chương trình (dạng nhị phân, mã máy)<br /> Các thư viện kèm theo (dạng nhị phân, mã máy)<br /> Các tập tin dữ liệu<br /> Các tập tin cấu hình<br /> Các tập tin cài đặt (thường dạng script – kịch bản)<br /> Mã nguồn (*)<br /> TRƯƠNG XUÂN NAM<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản