intTypePromotion=1

Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông: Chương 1.1

Chia sẻ: đỗ Sao Biển | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

0
156
lượt xem
21
download

Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông: Chương 1.1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông: Chương 1.1 gồm có 2 phần sẽ giúp các bạn nắm được khái niệm về an toàn hệ thống và an ninh mạng, tại sao an toàn mạng là cần thiết, thế nào là an toàn hệ thống và an ninh mạng. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông: Chương 1.1

Chương 1<br /> <br /> T ng quan v<br /> an toàn h th ng<br /> và an ninh m ng<br /> • Th nào là an toàn h th ng và an ninh m ng<br /> • T n công trên m ng<br /> • Các ph n m m có h i<br /> • Các yêu c u c a m t h th ng<br /> m ng an toàn<br /> <br /> B môn MMT&TT<br /> <br /> 12/08/2010<br /> <br /> 1<br /> <br /> M c tiêu<br /> • Cung cấp cho người học một cái nhìn tổng quan về an<br /> toàn mạng và các vấn đề liên quan trong an toàn mạng.<br /> • Sau khi hoàn tất chương, sinh viên có những khả năng:<br /> ▫ Giải thích được thế nào là an toàn hệ thống và an ninh mạng.<br /> ▫ Phân loại và trình bày được các mối đe dọa đối với hệ thống máy<br /> tính và hệ thống mạng.<br /> ▫ Trình bày được các kỹ thuật tấn công trên mạng gồm: tấn công<br /> thăm dò, tấn công truy cập, tấn công từ chối dịch vụ.<br /> ▫ Hiểu và phân loại được các phần mềm có hại và cách thức hoạt<br /> động của từng loại phần mềm có hại.<br /> ▫ Mô tả được các yêu cầu cơ bản của 1 hệ thống an toàn mạng:<br /> chứng thực, phân quyền và giám sát.<br /> B môn MMT&TT<br /> <br /> 12/08/2010<br /> <br /> 2<br /> <br /> Phần 1<br /> <br /> Khái ni m v an toàn h<br /> th ng và an ninh m ng<br /> • Tại sao an toàn mạng là cần thiết?<br /> • Thế nào là an toàn hệ thống và<br /> an ninh mạng?<br /> <br /> B môn HTMT&TT<br /> <br /> 12/08/2010<br /> <br /> 3<br /> <br /> Khái ni m v an toàn m ng?<br /> • Tại sao an toàn mạng là cần thiết?<br /> M ng máy tính ngày càng phát tri n<br /> M ng máy tính ngày càng phát tri n<br /> c v tt m vóc và m c nh hư ng<br /> c v<br /> m vóc và m c nh hư ng<br /> c a nó đ ii v ii cu c s ng hi n nay.<br /> c a nó đ v cu c s ng hi n nay.<br /> <br /> N u an ninh m ng không<br /> N u an ninh m ng không<br /> đư c quan tâm đúng m c,<br /> đư c quan tâm đúng m c,<br /> s có nhi u v n đ nghiêm<br /> s có nhi u v n đ nghiêm<br /> tr ng x y ra như: xâm nh p<br /> tr ng x y ra như: xâm nh p<br /> b tt h p pháp, đánh c p d<br /> b h p pháp, đánh c p d<br /> li u, tt n công ll a đ o, …<br /> li u, n công a đ o, …<br /> <br /> B môn MMT&TT<br /> <br /> 12/08/2010<br /> <br /> 4<br /> <br /> Khái ni m v an toàn m ng?<br /> • Thế nào là an toàn mạng (network security)?<br /> <br /> An toàn (an ninh, b o m tt - security):<br /> An toàn (an ninh, b o m - security):<br /> là m tt quá trình liên tt c b o v 1 đ ii<br /> là m quá trình liên c b o v 1 đ<br /> tư ng kh ii các tt n công.<br /> tư ng kh các n công.<br /> <br /> B môn MMT&TT<br /> <br /> An toàn thông tin (information<br /> An toàn thông tin (information<br /> security): là kh năng b o v đ ii v ii<br /> security): là kh năng b o v đ v<br /> môi trư ng thông tin kinh tt xã h i,<br /> môi trư ng thông tin kinh xã h i,<br /> đ m b o cho vi c hình thành, s d ng<br /> đ m b o cho vi c hình thành, s d ng<br /> và phát tri n vì ll ii ích c a m ii công<br /> và phát tri n vì<br /> ích c a m công<br /> dân, m ii tt ch c và c a qu c gia.<br /> dân, m<br /> ch c và c a qu c gia.<br /> 12/08/2010<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2