intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông: Chương 1.3

Chia sẻ: đỗ Sao Biển | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

85
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi hoàn tất chương, sinh viên có những khả năng: Giải thích được thế nào là an toàn hệ thống và an ninh mạng. Phân loại và trình bày được các mối đe dọa đối với hệ thống máy tính và hệ thống mạng. Trình bày được các kỹ thuật tấn công trên mạng gồm: tấn công thăm dò, tấn công truy cập, tấn công từ chối dịch vụ. Hiểu và phân loại được các phần mềm có hại và cách thức hoạt động của từng loại phần mềm có hại. Mô tả được các yêu cầu cơ bản của 1 hệ thống an toàn mạng: chứng thực, phân quyền và giám sát.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông: Chương 1.3

Chương 1<br /> <br /> T ng quan v<br /> an toàn h th ng<br /> và an ninh m ng<br /> • Th nào là an toàn h th ng và an ninh m ng<br /> • T n công trên m ng<br /> • Các ph n m m có h i<br /> • Các yêu c u c a m t h th ng<br /> m ng an toàn<br /> <br /> B môn MMT&TT<br /> <br /> 14/05/2010<br /> <br /> 1<br /> <br /> M c tiêu<br /> • Cung cấp cho người học một cái nhìn tổng quan về an<br /> toàn mạng và các vấn đề liên quan trong an toàn mạng.<br /> • Sau khi hoàn tất chương, sinh viên có những khả năng:<br /> ▫ Giải thích được thế nào là an toàn hệ thống và an ninh mạng.<br /> ▫ Phân loại và trình bày được các mối đe dọa đối với hệ thống máy<br /> tính và hệ thống mạng.<br /> ▫ Trình bày được các kỹ thuật tấn công trên mạng gồm: tấn công<br /> thăm dò, tấn công truy cập, tấn công từ chối dịch vụ.<br /> ▫ Hiểu và phân loại được các phần mềm có hại và cách thức hoạt<br /> động của từng loại phần mềm có hại.<br /> ▫ Mô tả được các yêu cầu cơ bản của 1 hệ thống an toàn mạng:<br /> chứng thực, phân quyền và giám sát.<br /> B môn MMT&TT<br /> <br /> 14/05/2010<br /> <br /> 2<br /> <br /> Phần 4<br /> <br /> Yêu c u cơ b n c a m t<br /> h th ng m ng an toàn<br /> • Giới thiệu về kiến trúc AAA<br /> • Authentication<br /> • Authorization<br /> • Accounting<br /> <br /> B môn HTMT&TT<br /> <br /> 14/05/2010<br /> <br /> 3<br /> <br /> Yêu c u cơ b n c a 1 h th ng m ng an toàn<br /> • Kiến trúc AAA<br /> <br /> B môn MMT&TT<br /> <br /> 14/05/2010<br /> <br /> 4<br /> <br /> Yêu c u cơ b n c a 1 h th ng m ng an toàn<br /> • Kiến trúc AAA<br /> nh n d ng đúng<br /> nh n d ng đúng<br /> ngư ii dùng<br /> ngư dùng<br /> <br /> giám sát nh ng gì<br /> giám sát nh ng gì<br /> mà ngư ii dùng làm<br /> mà ngư dùng làm<br /> <br /> gi ii h n quy n mà<br /> gi h n quy n mà<br /> ngư ii dùng có th làm<br /> ngư dùng có th làm<br /> <br /> Ki n trúc AAA cho phép nhà qu n tr m ng bi tt đư c các thông tin<br /> Ki n trúc AAA cho phép nhà qu n tr m ng bi đư c các thông tin<br /> quan tr ng v tình hình cũng như m c đ an toàn c a h th ng m ng.<br /> quan tr ng v tình hình cũng như m c đ an toàn c a h th ng m ng.<br /> <br /> B môn MMT&TT<br /> <br /> 14/05/2010<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2