intTypePromotion=1

Bài giảng Marketing căn bản - Chương VI: Chiến lược sản phẩm

Chia sẻ: Vdfv Vdfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
733
lượt xem
91
download

Bài giảng Marketing căn bản - Chương VI: Chiến lược sản phẩm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 6 Chiến lược sản phẩm giới thiệu về sản phẩm trong marketing, chiến lược sản phẩm, chu kỳ tồn tại của sản phẩm, phát triển sản phẩm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing căn bản - Chương VI: Chiến lược sản phẩm

 1. CHƯƠNG CHƯƠNG VI: CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM LƯ I. Sản phẩm trong marketing II. Chiến lược sản phẩm lư III. Chu kỳ tồn tại của sản phẩm IV. Phát triển sản phẩm mới
 2. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG Trình bày khái niệm sản phẩm, các cấp độ sản phẩm Trình bày các yêu cầu đối với bao bì, nhãn hiệu Giới thiệu các chiến lược sản phẩm Phân tích đặc điểm của các giai đoạn trong chu kỳ tồn tại của sản phẩm Giới thiệu các bước phát triển sản phẩm mới
 3. SẢN PHẨM TRONG MARKETING  Sản phẩm  Bao bì  Nhãn hiệu
 4. 1- SẢN PHẨM KHÁI NIỆM: • Sản phẩm là bất cứ thứ gì có thể đưa vào một thị trường để đạt được sự chú ý, mua bán, sử dụng hoặc • tiêu thụ, có khả năng thỏa mãn được một ước muốn hay một nhu cầu.
 5. 1- SẢN PHẨM BA MỨC ĐỘ CỦA SẢN PHẨM: Sản phẩm cốt lõi Trang bị (Generic product) Bao bì Sản phẩm cụ thể Giao Nhãn Đặc Dịch (Tangible product) hàng hiệu Lợi ích điểm vụ & tín sau Sản phẩm bổ sung dụng cơ bản khi Chất Kiểu mua (Augmented product) lượng dáng Bảo hành
 6. 1- SẢN PHẨM PHÂN LOẠI: 1. SẢN PHẨM HỮU HÌNH:  Hàng công nghiệp  Hàng tiêu dùng o Hàng thông thường (Convenience products) o Hàng cao cấp (Shopping products) o Hàng đặc biệt (Specialty products)
 7. 1- SẢN PHẨM 2- DỊCH VỤ: Các loại dịch vụ: Dịch vụ thuần tuý Dịch vụ chủ yếu-HHVC thứ yếu Dịch vụ thứ yếu-HHVC chủ yếu Đặc điểm: Tính vô hình Tính kết hợp Tính thay đổi Tính dễ mất
 8. 2- BAO BÌ YÊU CẦU: Tiện dụng Bao bì Sản An toàn Bảo vệ phẩm Thông tin Mỹ thuật “Người bán hàng thầm lặng”
 9. 3- NHÃN HIỆU KHÁI NIỆM: * Nhãn hiệu (Brand): một cái tên, ký hiệu, hình dáng, biểu tượng hoặc những đặc trưng khác để nhận biết sản phẩm của một công ty. • * Tên nhãn (Brand Name): là một từ, chữ (số) hoặc một nhóm từ, chữ (số) có thể đọc được. • * Dấu nhãn (Brand Mark): là một biểu tượng, cách thiết kế, màu sắc hoặc cách xếp chữ riêng biệt không thể đọc được.
 10. 3- NHÃN HIỆU • * Thương hiệu (Trademark): là một tên gọi, dấu nhãn hoặc sự kết hợp cả hai được phluật bảo vệ. • Ơû nước ngoài khi sử dụng, một thương hiệu đã được đăng ký sẽ có R theo sau. Ví R dụ: MasterCard
 11. 3- NHÃN HIỆU YÊU CẦU: Đơn giản, ngắn gọn Dễ đọc, dễ nhớ Dễ phân biệt, dễ liên tưởng CHIẾN LƯỢC NHÃN HIỆU: Nhãn hiệu chung: Duy nhất Cùng gốc Nhãn hiệu phân biệt: Nhãn hiệu cho từng nhóm sản phẩm Nhãn hiệu cho từng sản phẩm
 12. CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM LƯ 1. Khái niệm 2. Chiến lược sản phẩm: – Chiến lược tập hợp sản phẩm – Chiến lược dòng sản phẩm – Chiến lược cho một sản phẩm
 13. 1- KHÁI NIỆM MẪU SẢN PHẨM (PRODUCT ITEM): • Là một kiểu dáng, nhãn hiệu, kích cỡ riêng biệt của một sản phẩm mà công ty bán DÒNG SẢN PHẨM (PRODUCT LINE): • Là một nhóm các sản phẩm có chung những thuộc tính, chức năng, chia sẻ cùng nhóm khách hàng, hệ thống phân phối, kỹ thuật, chi phí, dịch vụ...
 14. 1- KHÁI NIỆM TẬP HỢP SẢN PHẨM (PRODUCT MIX): • Là toàn bộ các SP được sản xuất, mua bán của DN: – Chiều rộng: số lượng các dòng sản phẩm – Chiều dài: số sản phẩm trong một dòng – Chiều sâu: số lượng các mẫu sản phẩm
 15. 1- KHÁI NIỆM CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM: • Là tổng thể các định hướng, nguyên tắc và biện pháp nhằm làm cho các sản phẩm thích ứng và chiếm được uy tín trên thị trường. • Các chiến lược sản phẩm bao gồm : – Chiến lược tập hợp sản phẩm – Chiến lược dòng sản phẩm – Chiến lược cho từng sản phẩm
 16. 2- CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM CHIẾN LƯỢC TẬP HỢP SẢN PHẨM:  Chiến lược thiết lập tập hợp SP  Chiến lược mở rộng tập hợp SP  Chiến lược kéo dài dòng SP  Chiến lược tăng chiều sâu
 17. 2- CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM CHIẾN LƯỢC DÒNG SẢN PHẨM:  Chiến lược giữ vững dòng SP  Chiến lược phát triển dòng SP: kéo dãn dòng  Chiến lược hạn chế dòng SP  Chiến lược biến đổi dòng SP: bổ sung SP  Chiến lược hiện đại hóa: toàn bộ, từng phần
 18. 2- CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM CHIẾN LƯỢC CHO MỘT SẢN PHẨM CỤ THỂ: Chiến lược đổi mới SP oChủ động oPhản ứng Chiến lược bắt chước SP Chiến lược hoàn thiện SP Chiến lược dị biệt hóa SP Chiến lược định vị SP
 19. CHU KỲ TỒN TẠI CỦA SẢN PHẨM  Khái niệm  Các giai đoạn trong chu kỳ sống  Đặc điểm marketing trong các giai đoạn
 20. 2- CÁC GIAI ĐOẠN TRONG CKTT DOANH SỐ LỢI NHUẬN THỜI GIAN GIỚI PHÁT BẢO SUY THIỆU TRIỂN HÒA THOÁI
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2