intTypePromotion=1

Bài giảng Mô hình hồ chứa - Sông ngoài

Chia sẻ: Hấp Hấp | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:72

0
42
lượt xem
4
download

Bài giảng Mô hình hồ chứa - Sông ngoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Mô hình hồ chứa - Sông ngoài trình bày các kiến thức: Tính toán mô phỏng hồ chứa, nguyên tắc bảo toàn khối lượng/thể tích, phương trình hệ thống, xác định các thành phần, tính toán lượng bốc hơi, quan hệ cấp nước-nhu cầu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mô hình hồ chứa - Sông ngoài

 1. CIVE 546
 2. CIVE 546
 3. • Trên thế giới việc xây dựng hồ chứa ngày càng trở nên khó khăn hơn. Đã có những nhận thức tiêu cực nào về hồ chứa? • Những thách thức gây khó khăn cho việc vận hành hồ chứa là gì?. CIVE 546
 4. CIVE 546
 5. • Dựa trên nguyên tắc bảo toàn khối lượng/thể tích • Mong muốn: Xác định được dòng chảy ra từ công trình và/ mực nước công trình (giai đoạn) › Quá trình nước đến? › Quan hệ H~W? › Lượng xả - giai đoạn? CIVE 546
 6. CIVE 546
 7. dV V  I O   I 0 dt t V  ( I  O )t  Vt 1  Vt  ( I  O)t Vt 1  Vt  It  Ot  Vt  I t  Ot CIVE 546
 8. CIVE 546
 9. Vcuối = Vđầu + Qđến – Tổn thất – Xả (kiểm soát) – xả tràn Quan trắc Tính toán Tổn thất thực (NET) bao gồm lượng nước đóng góp cho nước ngầm, thấm và bốc hơi. Các thành phần này cũng bao hàm cả sự bổ sung nước từ nước ngầm và lượng mưa vào mặt hồ. CIVE 546
 10. CIVE 546
 11. Vt+1 = Vt + It - Et - Rt - St Phương trình trên đã bỏ qua lượng tổn thất hoặc bổ sung do nước ngấm hay thấm từ đập. Các thành phần này có thể khó định lượng. Bốc hơi thực , Et, đặc trưng cho Bốc hơi – lượng mưa trên mặt hồ trong khoảng thời gian, t. Lưu ý thành phần này có thể mang giá trị âm. CIVE 546
 12. CIVE 546
 13. Vt – Thể tích ban đầu được xác định bởi quan trắc mực nước hồ thông qua quan hệ Z~W . It – Qđến được xác định bởi trạm đo trên sông, suối. Et – được xác định qua tính toán lượng bốc hơi từ diện tích mặt nước hồ (quan hệ F~W). CIVE 546
 14. CIVE 546
 15. Rt – Lượng xả kiểm soát được xác định dựa trên nhu cầu và qui trình vận hành. St – Xả tràn được xác đinh từ mực nước hồ và cao trình ngưỡng tràn. Lưu ý: một số thành phần không thể quan trắc chính xác được. CIVE 546
 16. CIVE 546
 17. • Quan hệ bốc hơi ~ diện tích mặt nước? • Quan hệ diện tích mặt nước-lượng trữ? CIVE 546
 18. CIVE 546
 19. Tính toán BỐC HƠI Et = Eratet * Ft Với Eratet = Độ sâu bốc hơi (m) trong khoảng thời gian t Ft = Diện tích mặt hồ (m2) trong khoảng thời gian t Ft = f(0.5[aVtb + aVt+1b]) với f hàm mô tả quan hệ diện tích – Dung tích (F-V) Vấn đề ở đây là ta không biết Vt+1 cho đến khi tính được Et. Việc tính toán dung tích trung bình đòi hỏi cách tiếp cận bằng cách lặp. Cách gần đúng: chỉ xem xét dung tích ban đầu: Et = Eratet * (aVtb) Kết quả tính toán sẽ lớn hơn thực tế trong quá trình xả nước và nhỏ hơn trong quá trình tích nước. CIVE 546
 20. CIVE 546
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2