Bài giảng môn chế độ chính trị

Chia sẻ: Tran Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

0
87
lượt xem
17
download

Bài giảng môn chế độ chính trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chế độ chính trị được ghi nhận trang trọng trong HP. 1992 (2002) tại Chương I. Nước CHXHCN VN – Chế độ chính trị, gồm 14 điều (từ điều 1 - 14 điều), có 4/14 điều được sửa đổi, bổ sung năm 2002: Đ. 2, 3, 8, 9. Chế độ chính trị là gì? Chế độ chính trị là tổng thể các phương pháp, cách thức mà Nhà nước sử dụng để thực hiện quyền lực của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn chế độ chính trị

 1. Bài 2. CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ
 2. BÀI 2. CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ I.KHÁI NIỆM CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ II.BẢN CHẤT CỦA NHÀ NƯỚC III.QUYỀN DÂN TỘC CƠ BẢN
 3. ●Chế độ chính trị được ghi nhận trang trọng trong HP. 1992 (2002) tại Chương I. Nước CHXHCN VN – Chế độ chính trị, gồm 14 điều (từ điều 1 - 14 điều), có 4/14 điều được sửa đổi, bổ sung năm 2002: Đ. 2, 3, 8, 9. ●Chế độ chính trị là gì? Chế độ chính trị là tổng thể các phương pháp, cách thức mà Nhà nước sử dụng để thực hiện quyền lực của mình. (Từ điển Bách khoa Việt Nam, Tập 1. Hà Nội 1995, Tr. 432) * *
 4. ●Chế độ chính trị, chế độ kinh tế là những bộ phận hợp thành của chế độ xã hội của mỗi quốc gia. ●Chế độ chính trị xác định: ●Bản chất Nhà nước. ●Quyền dân tộc cơ bản ●Hệ thống chính trị (Đảng cầm quyền, Nhà nước, các Đoàn thể chính trị) … Những nguyên tắc cơ bản về tổ chức, hoạt động của Bộ máy Nhà nước. * *
 5. 1. NỘI DUNG CỦA CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ: TÍNH GIAI CẤP 1.1. BẢN CHẤT CỦA NHÀ NƯỚC TÍNH XÃ HỘI
 6. “TÍNH CHẤT CỦA NHÀ NƯỚC LÀ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA HIẾN PHÁP. ĐÓ LÀ VẤN ĐỀ NỘI DUNG GIAI CẤP CỦA CHÍNH QUYỀN, CHÍNH QUYỀN ĐÓ THUỘC VỀ TAY AI, PHỤC VỤ QUYỀN LỢI CỦA AI? ĐIỀU ĐÓ QUYẾT ĐỊNH TOÀN BỘ NỘI DUNG CỦA HIẾN PHÁP” Chủ tịch Hồ Chí Minh
 7. NHÀ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM LÀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN. TẤT CẢ QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC THUỘC VỀ NHÂN DÂN MÀ NỀN TẢNG LÀ LIÊN MINH GIỮA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN VÀ ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC. QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC LÀ THỐNG NHẤT, CÓ SỰ PHÂN CÔNG VÀ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUYỀN LẬP PHÁP, HÀNH PHÁP, TƯ PHÁP.” ĐIỀU 2 HIẾN PHÁP 1992 (SỬA ĐỔI)
 8. CỦA DÂN DO NHÀ DÂN NƯỚC VÌ DÂN
 9. BẢN CHẤT CỦA NHÀ NƯỚC ● Hiến pháp 1946: Nhà nước dân chủ nhân dân ● Hiến pháp 1959: Nhà nước công nông ● Hiến pháp 1980: Nhà nước chuyên chính vô sản ● Hiến pháp 1992: Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân
 10. BẢN CHẤT CỦA NHÀ NƯỚC TA THỂ HIỆN TRÊN MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SAU: ●NN mang bản chất của GC công nhân ●Bản chất GC không tách rời tính dân tộc ●Nhà nước mang tính nhân dân ●Dân chủ thực sự là một thuộc tính của NN ●Đảng cộng sản Việt Nam giữ vai trò lãnh đạo đối với nhà nước và xã hội.
 11. 1.2. QUYỀN DÂN TỘC CƠ BẢN Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, các hải đảo, vùng biển và vùng trời. (Điều 1 Hiến pháp năm 1992)
 12. ĐỘC LẬP QUYỀN DÂN TỘC CÓ CHỦ QUYỀN CƠ BẢN THỐNG NHẤT TOÀN VẸN LÃNH THỔ
 13. BỘ DÂN MÁY CƯ NN ĐỘC LẬP, CHẾ THỐNG ĐỘ NHẤT, CT, KT, CÓ CHỦ XH QUYỀN LÃNH THỔ PHÁP LUẬT
 14. CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH LÃNH THỔ ĐẤT LIỀN LÃNH THỔ CÁC HẢI ĐẢO QUỐC GIA VÙNG BIỂN VÙNG TRỜI
 15. QUY ĐỊNH CỦA HIẾN PHÁP VIỆT NAM VỀ CÁC QUYỀN DÂN TỘC CƠ BẢN TỪ NĂM 1946 ĐẾN NAY.
 16. HIẾN PHÁP NĂM 1946 ●Lời nói đầu: Cuộc cách mạng tháng Tám đã giành lại chủ quyền cho đất nước, tự do cho nhân dân và lập ra nền dân chủ cộng hoà... Nhiệm vụ của dân tộc ta trong giai đoạn này là bảo toàn lãnh thổ, giành độc lập hoàn toàn và kiến thiết quốc gia trên nền tảng dân chủ. ●Điều 2: Đất nước Việt Nam là một khối thống nhất Trung, Nam, Bắc không thể phân chia.
 17. HIẾN PHÁP NĂM 1959 ●Lời nói đầu:… Nhân dân ta nhất định xây dựng thành công một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào công cuộc bảo vệ hoà bình ở Đông Nam châu á và thế giới. ●Điều 1: Đất nước Việt Nam là một khối Bắc Nam thống nhất không thể chia cắt.
 18. Hiến pháp 1980, 1992: ●Điều 1: Nước Cộng ● Điều 1: Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất lãnh thổ, bao gồm đất liền, vùng biển, vùng liền, các hải đảo, vùng trời và các hải đảo. biển và vùng trời.
 19. 2. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Khái niệm: Hệ thống chính trị là một cơ cấu bao gồm nhà nước, các đảng phái, các đoàn thể, tổ chức xã hội, chính trị, tồn tại và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, được chế định theo tư tưởng của giai cấp cầm quyền, nhằm tác động vào các quá trình kinh tế – xã hội với mục đích duy trì và phát triển chế độ đó.
 20. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM ĐẢNG CỘNG SẢN VN MTTQVN VÀ NHÀ CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN NƯỚC NHÂN DÂN
Đồng bộ tài khoản