intTypePromotion=1

Bài giảng môn Hệ thống thông tin quản lý: Chương 2

Chia sẻ: Xấu Xí Xấu Xi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:192

0
116
lượt xem
8
download

Bài giảng môn Hệ thống thông tin quản lý: Chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 Nền tảng của công nghệ thông tin trong hệ thống thông tin quản lý, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: nền tảng phần cứng và phần mềm, quản lý và lưu dữ liệu, viễn thông và mạng, an toàn bảo mật hệ thống.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Hệ thống thông tin quản lý: Chương 2

 1. Chương  2.  Nền  tảng  công  nghệ   thông  1n  trong  HTTT  quản  lý    
 2. Chương  2   2.1.  Nền  tảng  phần  cứng  và  phần  mềm   2.2.  Quản  lý  và  lưu  trữ  dữ  liệu   2.3.  Viễn  thông  và  mạng   2.4.  An  toàn  bảo  mật  hệ  thống  
 3. 2.1.  Nền  tảng  phần  cứng  và  phần  mềm     •  Hai  nền  tảng  mang  Onh  quyết  định  đến  khả   năng  xử  lý  của  HTTT   •  Chiếm  phần  lớn  chi  phí  xây  dựng  và  bảo  trì   của  hệ  thống   •  Dễ  lạc  hậu  nên  cần  liên  tục  nâng  cấp  
 4. 2.1.1.  Nền  tảng  phần  cứng   •  Là  các  thiết  bị  vật  lý  được  trang  bị  cho  một   HTTT   •  Bao  gồm  các  thành  phần  cơ  bản  của  một  hệ   thống  máy  Onh:   –  Đơn  vị  xử  lý  trung  tâm  (CPU)   –  Bộ  nhớ   –  Thiết  bị  nhập,  xuất  
 5. 2.1.1.  Nền  tảng  phần  cứng   •  Đơn  vị  xử  lý  trung  tâm  (CPU):   –  Tính  toán  số  liệu  và  điều  khiển  các  thành  phần   phần  cứng  khác   –  Bao  gồm:  Đơn  vị  điều  khiển  (CU),  Đơn  vị  số  học  và   logic  (ALU),  thanh  ghi,  bộ  xử  lý  dấu  phẩy  động,  …   –  Tốc  độ  Onh  toán  của  CPU  quyết  định  tốc  độ  xử  lý   của  máy  Onh,  được  đo  bằng  đơn  vị  (Hz)  hoặc   (lệnh  /  s)  
 6. 2.1.1.  Nền  tảng  phần  cứng  
 7. 2.1.1.  Nền  tảng  phần  cứng   •  Bộ  nhớ   –  Lưu  trữ  dữ  liệu  lâu  dài  hoặc  tạm  thời  trong  quá   trình  xử  lý   –  Gồm  các  thiết  bị  lưu  trữ  ngoài  (Ổ  cứng,  đĩa  CD,   thẻ  nhớ),  bộ  nhớ  trong  (RAM,  ROM),  bộ  nhớ  đệm   (Cache)   –  Tốc  độ  truy  xuất  vào  bộ  nhớ  cũng  ảnh  hưởng  đến   tốc  độ  xử  lý  của  máy  1nh  
 8. 2.1.1.  Nền  tảng  phần  cứng  
 9. 2.1.1.  Nền  tảng  phần  cứng   •  Các  thiết  bị  nhập,  xuất   –  Đưa  dữ  liệu  từ  bên  ngoài  vào  hệ  thống  hoặc   ngược  lại.   –  Rất  đa  dạng,  tùy  thuộc  vào  định  dạng  dữ  liệu.   –  Thiết  bị  nhập:  Chuột,  bàn  phím,  micro,  camera,   máy  quét  mã  vạch,  máy  quét  thẻ  từ,  …   –  Thiết  bị  xuất:  Màn  hình,  máy  in,  máy  vẽ,  loa,  …  
 10. 2.1.1.  Nền  tảng  phần  cứng  
 11. 2.1.1.  Nền  tảng  phần  cứng   •  Lựa  chọn  phần  cứng  trong  HTTT  như  thế  nào?   –  Dựa  vào  yêu  cầu  của  hệ  thống   •  Bộ  xử  lý  trung  tâm  cần  đáp  ứng  được  tốc  độ  xử  lý.   Những  hệ  thống  phức  tạp  cần  xem  xét  đến  những  bộ   xử  lý  tốc  độ  cao  (có  thể  lựa  chọn  những  máy  chủ  mạnh   hoặc  những  siêu  máy  Onh  để  hiệu  quả  Onh  toán)   •  Bộ  nhớ:  Đủ  cho  nhu  cầu  lưu  trữ  và  xử  lý  dữ  liệu.  Thiếu   bộ  nhớ  sẽ  làm  giảm  khả  năng  xử  lý  của  hệ  thống.   •  Thiết  bị  nhập,  xuất:  Chuột,  bàn  phím,  màn  hình,  máy  in   là  những  thiết  bị  chuẩn,  cần  thiết  với  mọi  HTTT.  Tùy   vào  đặc  thù  của  hệ  thống,  có  thể  bổ  xung  một  số  loại   thiết  bị  khác  cho  phù  hợp.  
 12. 2.1.1.  Nền  tảng  phần  cứng   •  Lựa  chọn  phần  cứng  trong  HTTT  như  thế  nào?   –  Chi  phí   •  Trang  bị  phần  cứng  chiếm  tỷ  trọng  khá  lớn  trong  chi  phí   xây  dựng  một  HTTT  (Thông  kê  năm  2005,  các  công  ty   tại  Mỹ  bỏ  ra  109  tỷ  đô  la  để  trang  bị  phần  cứng)   •  Cần  cân  nhắc  để  lựa  chọn  các  thiết  bị  phù  hợp,  cân  đối   giữa  nhu  cầu  và  chi  phí  
 13. 2.1.2.  Nền  tảng  phần  mềm   •  Là  các  chương  trình  cài  đặt  trong  hệ  thống,   thực  hiện  các  công  việc  quản  lý  hoặc  các  quy   trình  xử  lý  dữ  liệu  trong  HTTT   •  Bao  gồm  3  loại:   –  Phần  mềm  hệ  thống  (Hệ  điều  hành)   –  Phần  mềm  chuyên  dụng  (Hệ  quản  trị  CSDL,  Phần   mềm  quản  lý  nhân  sự,  1ền  lương,  kho,  …)   –  Phần  mềm  bảo  mật  (Chương  trình  diệt  virus,   tường  lửa,  …)  
 14. 2.1.2.  Nền  tảng  phần  mềm   •  Hệ  điều  hành:   –  Điều  khiển  các  thành  phần  phần  cứng  hoặc  quản   lý  các  loại  phần  mềm  khác   –  Lựa  chọn  hệ  điều  hành  phù  hợp  sẽ  tăng  hiệu  suất   xử  lý  trong  hệ  thống  lên  rất  nhiều   –  Ví  dụ:  Hệ  điều  hành  Windows  cho  máy  cá  nhân,   UNIX  cho  các  máy  chủ.  
 15. 2.1.2.  Nền  tảng  phần  mềm  
 16. 2.1.2.  Nền  tảng  phần  mềm  
 17. 2.1.2.  Nền  tảng  phần  mềm   •  Phần  mềm  chuyên  dụng   –  Thực  hiện  một  số  nhiệm  vụ  (quản  lý  dữ  liệu,  tổng   hợp  thông  1n,  xuất  báo  cáo,  …)  một  cách  tự  động.   –  Là  thành  phần  quan  trọng  nhất  trong  quy  trình  xử   lý  thông  1n   –  Tùy  thuộc  vào  loại  HTTT  mà  sử  dụng  những  phần   mềm  chuyên  dụng  khác  nhau.   –  Có  thể  mua  các  phần  mềm  có  sẵn  hoặc  tự  đặt   hàng  theo  yêu  cầu.  
 18. 2.1.2.  Nền  tảng  phần  mềm  
 19. 2.1.2.  Nền  tảng  phần  mềm   •  Phần  mềm  bảo  mật   –  Đảm  bảo  an  toàn  cho  dữ  liệu  bên  trong  hệ  thống   –  Thường  dùng:   •  Phần  mềm  sao  lưu  dự  phòng:  khôi  phục  dữ  liệu  khi  có   sự  cố   •  Phần  mềm  bảo  mật  mạng:  Ngăn  chặn  các  cuộc  tấn   công  dữ  liệu  qua  đường  mạng   •  Phần  mềm  diệt  virus:  Tránh  rủi  ro  nhiễm  virus  gây  hỏng   hóc  hệ  thống  
 20. 2.1.2.  Nền  tảng  phần  mềm  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2