intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn Kinh tế vi mô: Chương 1 - HVTH. Lê Văn Trung Trực

Chia sẻ: Le Van Trung Truc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

144
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu Bài giảng môn Kinh tế vi mô: Chương 1 - Nhập môn về kinh tế vi mô nhằm giúp học viên xác định những vấn đề cơ bản của mọi tổ chức kinh tế và cách thức giải quyết của nền kinh tế; giải thích được Kinh tế học là gì, phân biệt phạm vi phân tích kinh tế học vĩ mô và kinh tế học vi mô; giải thích được khái niệm doanh nghiệp, phân tích các yếu tố của môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Kinh tế vi mô: Chương 1 - HVTH. Lê Văn Trung Trực

Bài giảng: Nhập môn về kinh tế học<br /> <br /> - GVHD: Trần Hữu Thi<br /> <br /> BÀI GIẢNG<br /> MÔN HỌC KINH TẾ VI MÔ<br /> CHƢƠNG 1: NHẬP MÔN VỀ KINH TẾ HỌC<br /> MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC:<br /> <br /> Sau khi học xong chương này, học viên có khả năng:<br /> - Xác định những vấn đề cơ bản của mọi tổ chức kinh tế và cách thức giải<br /> quyết của nền kinh tế.<br /> - Giải thích được Kinh tế học là gì, phân biệt phạm vi phân tích kinh tế học<br /> vĩ mô và kinh tế học vi mô.<br /> - Giải thích được khái niệm doanh nghiệp, phân tích các yếu tố của môi<br /> trường kinh doanh ảnh hưởng đến doanh nghiệp.<br /> - Phân tích chi phí cơ hội, vận dụng đường giới hạn năng lực sản xuất, các<br /> qui luật chi phí cơ hội tăng dần, qui luật lợi suất giảm dần,vấn đề hiệu quả kinh<br /> tế đến sự lựa chọn kinh tế tối ưu của doanh nghiệp.<br /> 1. KINH TẾ HỌC LÀ GÌ?<br /> Định nghĩa kinh tế học<br /> Kinh tế học là một môn khoa học về kinh tế, nó đi vào nghiên cứu cách thức xã<br /> hội và cá nhân sử dụng các nguồn lực khan hiếm để thỏa mãn nhu cầu vô hạn của con<br /> người.<br /> Kinh tế học vĩ mô<br /> Kinh tế học vĩ mô nghiên cứu nền kinh tế quốc dân và kinh tế toàn cầu, xem<br /> xét xu hướng phát triển và phân tích biến động một cách tổng thể, toàn diện về cấu<br /> trúc của nền kinh tế và mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành của nền kinh tế.<br /> Kinh tế học vi mô<br /> Kinh tế học vi mô nghiên cứu các quyết định của các cá nhân và doanh nghiệp<br /> và các tương tác giữa các quyết định này trên thị trường. Kinh tế học vi mô giải quyết<br /> các đơn vị kinh tế cụ thể của nền kinh tế và xem xét một cách chi tiết cách thức vận<br /> hành của các đơn vị kinh tế hay các phân đoạn của nền kinh tế.<br /> Kinh tế học là một môn khoa học nghiên cứu cách thức con người sử dụng<br /> nguồn tài nguyên có hạn để thỏa mãn nhu cầu vô hạn của mình.<br /> HVTH: Lê Văn Trung Trực<br /> <br /> Trang 1<br /> <br /> Bài giảng: Nhập môn về kinh tế học<br /> <br /> - GVHD: Trần Hữu Thi<br /> <br /> Mốc ra đời của kinh tế học: năm 1776.<br /> Nền móng của kinh tế học: cuốn sách “Của cải của các dân tộc”.<br /> Cha đẻ của kinh tế học: Adam Smith.<br /> Kinh tế học là khoa học nghiên cứu hành vi của con người trong mối liên hệ<br /> giữa những nhu cầu vô hạn với những nguồn lực có hạn cần được lựa chọn để sử dụng.<br /> <br /> SỰ KHAN HIẾM<br /> <br /> CHI PHÍ CƠ HỘI<br /> <br /> SỰ LỰA CHỌN<br /> <br /> Tại sao phải nghiên cứu kinh tế học?<br /> - Sự hiểu biết về kinh tế học có tầm quan trọng sống còn đối với việc ra các<br /> quyết định quản lý.<br /> - Sự hiểu biết về kinh tế học giúp thấu hiểu các chính sách cộng đồng.<br /> - Hiểu được cách thức nền kinh tế hiện đại vận hành như thế nào.<br /> 2. KINH TẾ HỌC VI MÔ VÀ KINH TẾ HỌC VĨ MÔ<br /> Kinh tế học xung quanh chúng ta:<br /> <br /> KINH TẾ HỌC<br /> <br /> KINH TẾ<br /> HỌC VĨ MÔ<br /> <br /> KINH TẾ<br /> HỌC VI MÔ<br /> <br /> Kinh tế học vĩ mô nghiên cứu cách thức sử dụng nguồn tài nguyên ở phạm<br /> vi tổng thể như vùng, quốc gia hay phạm vi lớn hơn. Kinh tế học vi mô nghiên<br /> cứu hoạt động của các đơn vị kinh tế riêng lẻ, chẳng hạn hoạt động sản của một<br /> doanh nghiệp hay hoạt động tiêu dùng của một cá nhân.<br /> Mối quan hệ giữa vi và vĩ mô :<br /> Để hiểu rõ các hoạt động kinh tế ở phạm vi tổng thể ta cần phải nắm vững<br /> thái độ của các doanh nghiệp, người tiêu dùng, của công nhân, các nhà đầu tư,<br /> v.v. Ngược lại, hành vi của doanh nghiệp, của người tiêu dùng, v.v. bị chi phối<br /> bởi các chính sách kinh tế vĩ mô.<br /> HVTH: Lê Văn Trung Trực<br /> <br /> Trang 2<br /> <br /> Bài giảng: Nhập môn về kinh tế học<br /> <br /> - GVHD: Trần Hữu Thi<br /> <br /> 3. BA VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KINH TẾ HỌC<br /> Để hiểu được sự vận hành của nền kinh tế,chúng ta phải nhận thức được những<br /> vấn đề cơ bản mà bất kỳ nền kinh tế nào cũng phải giải quyết. Đó là:<br /> + Sản xuất ra hàng hóa, dịch vụ gì và sản xuất bao nhiêu?<br /> + Sản xuất như thế nào?<br /> + Sản xuất cho ai hay phân phối như thế nào?<br /> Quyết định sản xuất cái gì?<br /> Bao gồm việc giải quyết một số vấn đề cụ thể như: sản xuất hàng hóa, dịch vụ<br /> nào, số lượng bao nhiêu và thời gian cụ thể nào.<br /> Để giải quyết tốt vấn đề này, các doanh nghiệp phải làm tốt công tác điều tra<br /> nhu cầucủa thị trường. Từ nhu cầu vô cùng phong phú và đa dạng, các doanh nghiệp<br /> phải xác định được các nhu cầu có khả năng thanh toán để xây dựng kế hoạch sản xuất<br /> kinh doanh. Sự tương tác của cung và cầu, cạnh tranh trên thị trường sẽ hình thành nên<br /> giá của hàng hóa và dịch vụ, là tín hiệu tốt cho việc phân bố các nguồn lực xã hội.<br /> Quyết định sản xuất như thế nào?<br /> Bao gồm các vấn đề:<br /> - Lựa chọn công nghệ sản xuất nào.<br /> - Lựa chọn các yếu tố đầu vào nào.<br /> - Lựa chọn phương pháp sản xuất nào.<br /> Các doanh nghiệp phải luôn quan tâm để sản xuất ra hàng hóa nhanh, có chi phí<br /> thấp để cạnh tranh thắng lợi trên thị trường. Các biện pháp cơ bản các doanh nghiệp áp<br /> dụng là thường xuyên đổi mới kỹ thuật và công nghệ, nâng cao trình độ công nhân và<br /> lao động quản lý nhằm tăng hàm lượng chất xám trong hàng hóa và dịch vụ.<br /> Quyết định sản xuất cho ai?<br /> Bao gồm việc xác định rõ ai sẽ được hưởng và được lợi từ những hàng hóa và<br /> dịch vụ được sản xuất ra. Trong nền kinh tế thị trường, thu nhập và giá cả xác định ai<br /> sẽ nhận hàng hóa và dịch vụ cung cấp. Điều này được xác định thông qua tương tác<br /> giữa người mua và bán trên thị trường sản phẩm và thị trường nguồn lực.<br /> Thu nhập chính là nguồn tạo ra năng lực mua bán của các cá nhân và phân phối<br /> thu nhập được xác định thông qua tiền lương,tiền lãi, tiền cho thuế và lợi nhuận trên<br /> thị trường nguồn lực sản xuất. Trong nền kinh tế thị trường, những ai có nguồn tài<br /> HVTH: Lê Văn Trung Trực<br /> <br /> Trang 3<br /> <br /> Bài giảng: Nhập môn về kinh tế học<br /> <br /> - GVHD: Trần Hữu Thi<br /> <br /> nguyên, lao động, vốn và kỹ năng quản lý cao hơn sẽ nhận thu nhập cao hơn. Với thu<br /> nhập này, các cá nhân đưa ra quyết định loại và số lượng sản phẩm sẽ mua trên thị<br /> trường sản phẩm và giá cả định hướng cách thức phân bổ nguồn lực cho những ai<br /> mong muốn trả với mức giá thị trường.<br /> 4. CÁC GIẢ THUYẾT CƠ BẢN CỦA MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU KINH TẾ<br /> Giả thiết về các yếu tố khác không đổi Một điều quan trọng mà ta cần lưu ý là<br /> các nhà kinh tế không giả định là các yếu tố này không ảnh hưởng đến vấn đề<br /> nghiên cứu mà giả định là các nhân tố nói trên không thay đổi trong thời gian nghiên<br /> cứu.<br /> Giả thiết là những người đưa ra quyết định luôn nhằm tối ưu hóa một cái<br /> gì đó.<br /> 5. SỰ PHÂN BIỆT GIỮA THỰC CHỨNG VÀ CHUẨN TẮC<br /> Lý thuyết kinh tế thực chứng xem thế giới hiện thực là chủ thể cần<br /> nghiên cứu và cố gắng giải thích các hiện tượng kinh tế xảy ra trong thực tế.<br /> Lý thuyết kinh tế chuẩn tắc đưa ra các lập luận về việc những cái nên thực hiện.<br /> 6. HỆ THỐNG KINH TẾ<br /> Hệ thống kinh tế bao gồm những bộ phận tác động lẫn nhau trong vòng chu<br /> chuyển kinh tế.<br /> <br /> 7. CÁC MÔ HÌNH KINH TẾ<br /> HVTH: Lê Văn Trung Trực<br /> <br /> Trang 4<br /> <br /> Bài giảng: Nhập môn về kinh tế học<br /> <br /> - GVHD: Trần Hữu Thi<br /> <br /> Nền kinh tế<br /> Trong nền kinh tế thực, thị trường không thể quyết định tất cả các vấn đề này.<br /> Trong hầu hết các xã hội, chính phủ tác động đến cái gì sẽ được sản xuất, sản xuất<br /> bằng cách nào và ai sẽ nhận được sản phẩm và dịch vụ. Chi tiêu của chính phủ, các qui<br /> định về an toàn sức khỏe, qui định về mức lương tối thiểu, luật lao động trẻ em, các<br /> qui định về môi trường, hệ thống thuế và các chương trình phúc lợi có ảnh hưởng quan<br /> trọng đến cách thức giải quyết các vấn đề cơ bản trong bất kỳ xã hội nào.<br /> Các thành phần của nền kinh tế<br /> Để hiểu được nền kinh tế vận hành như thế nào, chúng ta hãy xem xét các thành<br /> phần của nền kinh tế và sự tương tác lẫn nhau giữa các thành phần này. Trong nền<br /> kinh tế giản đơn, các thành phần của nền kinh tế bao gồm: hộ gia đình, doanh nghiệp<br /> và chính phủ.<br /> - Hộ gia đình:<br /> - Doanh nghiệp:<br /> Các nhà kinh tế phân chia nguồn lực thành các nhóm:<br /> + Tài nguyên.<br /> + Vốn (còn gọi là đầu tư).<br /> + Lao động.<br /> + Quản lý.<br /> - Chính phủ.<br /> Các mô hình của nền kinh tế<br /> Nền kinh tế thị trường<br /> Kinh tế kế hoạch hóa tập trung<br /> Kinh tế hỗn hợp<br /> Vai trò của chính phủ đối với nền kinh tế:<br /> - Cung cấp một nền tảng pháp lý.<br /> - Duy trì năng lực cạnh tranh.<br /> - Phân phối thu nhập.<br /> - Điều chỉnh phân bổ các nguồn lực xã hội.<br /> HVTH: Lê Văn Trung Trực<br /> <br /> Trang 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2