intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 3 năm học 2021-2022 - Unit 2: Lesson 2 (Trường Tiểu học Thạch Bàn B)

Chia sẻ: Mạc Lăng Thiên | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:22

12
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 3 năm học 2021-2022 - Unit 2: Lesson 2 (Trường Tiểu học Thạch Bàn B) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh có thể hỏi và trả lời các câu hỏi về cách đánh vần tên; lắng nghe và đánh số các bức tranh theo đúng thứ tự; đọc và nối các nội dung trao đổi với các hình ảnh chính xác; đọc và hoàn thành các câu trả lời bị bỏ sót về tên;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 3 năm học 2021-2022 - Unit 2: Lesson 2 (Trường Tiểu học Thạch Bàn B)

 1. Unit 2 What’s your name? Lesson 2
 2. 5. Read and write Hello / Hi 1. ____________. I'm Mai. I’m 2. Hi, Mai. _______ Nam. Nice to meet you, Miss Hien. 3. _______ How 4. _______ are you? Fine / I’m fine 5. _____________, thanks.
 3. 5. Look and write. 1 2 A: What's your name? A: I'm __________. Mai B: ______________ My name’s What's your name? Peter. B: ___________Linda. My name’s
 4. B. Structure v Hỏi và trả lời về tên What’s your name?  (Bạn tên gì?) I’m + (name). (Tên mình là ….) What’s your name?  (Bạn tên gì?) My name’s + (name). (Tên mình là ….)
 5. What's your name? My name's ___________ .
 6. Unit 2 What’s your name? Lesson 2
 7. Đánh v ần
 8. 1. Look, listen and repeat What's your name? How do you spell your name? My name's Linda. L-I-N-D-A.
 9. 2. Point and say. How do you spell your name? L-I-N-D-A ____________
 10. 2. Point and say. P-E-T-E-R ____________ How do you spell your name?
 11. Structures v Hỏi cá ch đá nh vầ n tên của ai đó How do you spell your name?  ̣ (Tên ban đa ́nh vần như thế nào?) N­A­M­E. How do you spell his/her name? (Tên anh ấy/ chi â ̣ ́y đánh vần thế nào?) N­A­M­E.
 12. 4. Listen and number. a 4 b 2 c 1 d 3 1 2 3 4
 13. Monday, September 20th, 2021 Unit 2: What’s your name? (Lesson 2) I. New words – Từ mới -. spell: đánh vần II. Model sentence – Mẫu câu A: How do you spell your name?  (Bạn đánh vần tên của mình như thế nào?) B: L­I­N­D­A
 14. Unit 2 What’s your name? Lesson 3
 15. 1. Listen and repeat m Mai My name's Mai. p Peter Hello, Peter.
 16. 2. Listen and write. Peter 1. Hello,_________. Mai   2. My name's _________.
 17. 4. Read and match a My name's Quan. c P-E-T-E-R Nice to meet you. b Hi, Mai. I’m Peter. d My name's Linda. 1 Hello. I'm Mai. b Hi, Mai. I’m Peter. 2 What's your name? d My name's Linda. 3 My name’s Linda a My name's Quan. Nice to meet you. Nice to meet you. How do you spell 4 c P-E-T-E-R your name?
 18. Monday, September 20th, 2021 Unit 2: What’s your name? (Lesson 3) I. Listen and repeat II.  Listen and write III.  Let’s chant IV.  Read and match
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2