intTypePromotion=1

Bài giảng Mỹ thuật - Bài 23: Vẽ trang trí - Kẻ chữ in hoa nét đều

Chia sẻ: Phuc Nguyen | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:15

0
81
lượt xem
3
download

Bài giảng Mỹ thuật - Bài 23: Vẽ trang trí - Kẻ chữ in hoa nét đều

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Kẻ chữ in hoa nét đều, cách sắp xếp dòng chữ, đặc điểm chữ nét đều, sắp xếp dòng chữ cân đối,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mỹ thuật - Bài 23: Vẽ trang trí - Kẻ chữ in hoa nét đều

 1. Nguyễn văn Thuỷ.  Lớp mỹ thuật­ đội k3
 2. BÀI 23: VẼ TRANG TRÍ NguyÔn v¨n thuû
 3. BÀI 23: VẼ TRANG TRÍ                      KẺ CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU Em hãy cho biết a) THCS NHA TRANG  Bài trang trí chữ nào dưới đây là: Chữ in hoa nét đều? b) THCS   NHA TRANG c)  THCS    NHA  TRANG  d) THCS   NHA TRANG 
 4. BÀI 23:                      KẺ CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU A B C D Đ E G VẼ TRANG TRÍ H I K L M N O P Q R S T U V X Y 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hình 1:Bảng mẫu chữ và số nét đều
 5. BÀI 23: VẼ TRANG TRÍ                      KẺ CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU I. Đặc điểm chữ nét đều: A B C   ­ Chữ in hoa nét đều có các nét đều bằng nhau.
 6. BÀI 23: VẼ TRANG TRÍ                      KẺ CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU I. Đặc điểm chữ nét đều: ­ Chữ in hoa nét đều có các nét đều bằng nhau. ­  Chiều  ngang,  chiều  cao  của  chữ  có  sự  thay  đổi  theo mục đích trình bày của người kẻ chữ. HỌC 
 7. BÀI 23:                      KẺ CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU      VẼ TRANG TRÍ I. Đặc + CH điểm ch  nét đỮ ữ+ CH ều: Ữ CÓ NÉT TH  CH    NG VÀ NÉT CONG K  CÓ NÉT CONG: ẲỈỈ CÓ NÉT TH ẾT HỢP:   A B C D Đ E G A  B C + CH Ữ  CH ẲNG:    B,D,Đ, ­ Chữ in hoa nét đều có các nét đều bằng nhau. ­ Chiều ngang, chiều cao của chữ có sự thay đổi theo mục đích trình bày của  người kẻ chữ. C,O,Q,S  ­Có thể chia chữ in hoa nét đều ra từng loại (h.1)   A,E,H,I,K,L, H I K L M N O P      + Chữ chỉ có nét thẳng.      + Chữ có nét thẳng & nét cong. G,P,R,U  Q R S T U V X Y      + Chữ chỉ có nét cong.                 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (HÌNH 1)
 8. BÀI 23: VẼ TRANG TRÍ                      KẺ CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU M Ĩ T  H  U  Ậ  T   I. Đặc điểm chữ nét đều: ­ Chữ in hoa nét đều có các nét đều bằng nhau. ­ Chiều ngang, chiều cao của chữ có sự thay đổi theo mục đích trình bày của người kẻ chữ. ­Có thể chia chữ in hoa nét đều ra từng loại (h.1) A)      + Chữ chỉ có nét thẳng.    + Chữ có nét thẳng & nét cong.        + Chữ chỉ có nét cong.   II. Cách sắp xếp dòng chữ: 1­ Sắp xếp dòng chữ cân đối: MĨ   THUẬT     B)  MĨ THUẬT   C) a) Khoảng cách quá rộng. b) Sắp xếp lệch, sai chữ: h c) Khoảng cách hợp lý.
 9. BÀI 23: VẼ TRANG TRÍ                      KẺ CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU I. Đặc điểm chữ nét đều: ­ Chữ in hoa nét đều có các nét đều bằng nhau. ­ Chiều ngang, chiều cao của chữ có sự thay đổi theo mục đích trình bày của người kẻ chữ. ­Có thể chia chữ in hoa nét đều ra từng loại (h.1)      + Chữ chỉ có nét thẳng.    + Chữ có nét thẳng & nét cong.        + Chữ chỉ có nét cong.   II. Cách sắp xếp dòng chữ: 1­ Sắp xếp dòng chữ cân đối: ­Sắp  xếp  thành  mấy  dòng  nhưng  phải  đảm  rõ  ý,  cân  đối,  thuận  mắt.VD: Thi đua học tập tốt, lao động tốt. THI ĐUA HỌC TẬP TỐT,  LAO ĐỘNG TỐT   A)   THI ĐUA HỌC TẬP TỐT, LAO ĐỘNG TỐTB) 
 10. BÀI 23: VẼ TRANG TRÍ                      KẺ CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU I. Đặc điểm chữ nét đều: ­ Chữ in hoa nét đều có các nét đều bằng nhau. ­ Chiều ngang, chiều cao của chữ có sự thay đổi theo mục đích trình bày của người kẻ chữ. ­Có thể chia chữ in hoa nét đều ra từng loại (h.1)      + Chữ chỉ có nét thẳng.    + Chữ có nét thẳng & nét cong.        + Chữ chỉ có nét cong.   II. Cách sắp xếp dòng chữ: 1­ Sắp xếp dòng chữ cân đối: ­Sắp xếp thành máy dòng nhưng phải đảm rõ ý, cân đối, thuận mắt. 2­ Chia khoảng cách giữa các con chữ, các  chữ trong dòng chữ: ­Phân khoảng cách giữa các con chữ đúng, hợp  lí,dễ đọc. ­Phụ thuộc vào hình dáng các con chữ đứng  cạnh nhau: có chỗ rộng, chỗ hẹp, không đều  nhau.
 11. BÀI 23: VẼ TRANG TRÍ                      KẺ CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU I. Đặc điểm chữ nét đều: ­ Chữ in hoa nét đều có các nét đều bằng nhau. ­ Chiều ngang, chiều cao của chữ có sự thay đổi theo mục đích trình bày của người kẻ chữ. ­Có thể chia chữ in hoa nét đều ra từng loại (h.1)      + Chữ chỉ có nét thẳng.    + Chữ có nét thẳng & nét cong.        + Chữ chỉ có nét cong.   II. Cách sắp xếp dòng chữ: 1­ Sắp xếp dòng chữ cân đối: ­Sắp xếp thành máy dòng nhưng phải đảm rõ ý, cân đối, thuận mắt. 2­ Chia khoảng cách giữa các con chữ, các chữ trong dòng chữ: THI ĐUA 
 12. BÀI 23: VẼ TRANG TRÍ                      KẺ CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU I. Đặc điểm chữ nét đều: ­ Chữ in hoa nét đều có các nét đều bằng nhau. ­ Chiều ngang, chiều cao của chữ có sự thay đổi theo mục đích trình bày của người kẻ chữ. ­Có thể chia chữ in hoa nét đều ra từng loại (h.1)      + Chữ chỉ có nét thẳng.    + Chữ có nét thẳng & nét cong.        + Chữ chỉ có nét cong.   II. Cách sắp xếp dòng chữ: 1­ Sắp xếp dòng chữ cân đối: ­Sắp xếp thành máy dòng nhưng phải đảm rõ ý, cân đối, thuận mắt. 2­ Chia khoảng cách giữa các con chữ, các chữ trong dòng chữ: 3. Kẻ chữ và tô màu: THI ĐUA 
 13. BÀI 23: VẼ TRANG TRÍ                      KẺ CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU I. Đặc điểm chữ nét đều: ­ Chữ in hoa nét đều có các nét đều bằng nhau. ­ Chiều ngang, chiều cao của chữ có sự thay đổi theo mục đích trình bày của người kẻ chữ. ­Có thể chia chữ in hoa nét đều ra từng loại (h.1) II. Cách sắp xếp dòng chữ: 1­ Sắp xếp dòng chữ cân đối: 2­ Chia khoảng cách giữa các con chữ, các chữ trong dòng chữ: 3. Kẻ chữ và tô màu: III. Bài tập:  Kẻ dòng chữ in hoa nét đều  •Tổ 1: Đoàn kết. •Tổ 2: Học tập. •Tổ 3: Lao động.
 14. BÀI 23: VẼ TRANG TRÍ                      KẺ CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU I. Đặc điểm chữ nét đều: ­ Chữ in hoa nét đều có các nét đều bằng nhau. ­ Chiều ngang, chiều cao của chữ có sự thay đổi theo mục đích trình bày của người kẻ chữ. ­Có thể chia chữ in hoa nét đều ra từng loại (h.1) II. Cách sắp xếp dòng chữ: 1­ Sắp xếp dòng chữ cân đối: 2­ Chia khoảng cách giữa các con chữ, các chữ trong dòng chữ: 3. Kẻ chữ và tô màu: III. Bài tập:  Kẻ dòng chữ in hoa nét đều  •Tổ 1: Đoàn kết. Chúc các em làm bài tập tốt •Tổ 2: Học tập. •Tổ 3: Lao động.
 15. BÀI 23:                      KẺ CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU           KẺ CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU VẼ TRANG TRÍ I. Đặc điểm chữ nét đều: ­ Chữ in hoa nét đều có các nét đều bằng nhau. ­ Chiều ngang, chiều cao của chữ có sự thay đổi theo mục đích trình bày của người kẻ chữ. ­Có thể chia chữ in hoa nét đều ra từng loại (h.1) II. Cách sắp xếp dòng chữ: 1­ Sắp xếp dòng chữ cân đối: 2­ Chia khoảng cách giữa các con chữ, các chữ trong dòng chữ: 3. Kẻ chữ và tô màu: III. Bài tập: Chào các em!
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2