intTypePromotion=1
ADSENSE

Bảng mẫu chữ và số nét đều

Xem 1-20 trên 28 kết quả Bảng mẫu chữ và số nét đều
 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Kẻ chữ in hoa nét đều, cách sắp xếp dòng chữ, đặc điểm chữ nét đều, sắp xếp dòng chữ cân đối,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  ppt15p hpnguyen13 30-05-2018 83 3   Download

 • I. MỤC TIÊU Giúp học sinh: - Hiểu cách sắp xếp dòng chữ như thế nào là hợp lí. - Biết cách kẻ và kẻ dòng chữ đúng kiểu. - * Kẻ được dòng chữ CHĂM HỌC theo đúng mẫu chữ in hoa nét thanh nét đậm. Tô màu đều, có nền, rõ chữ. II. CHUẨN BỊ 1.Giáo viên - Giáo án. - Một số bảng mẫu chữ in hoa nét thanh nét đậm. - Một số bài vẽ mẫu. 2. Học sinh - Sách, vở , dụng cụ học vẽ. - Sưu tầm 1 số kiểu chữ ở...

  pdf5p abcdef_22 27-08-2011 327 31   Download

 • I/ Mục tiêu : Hs làm quen với kiểu chữ nét đều. Nhận ra đặt điểm và vẻ đẹp của nó Hs biết sơ lượt về cách kẻ chữ nét đều và vẽ được màu vào dòng chữ có sẵn Hs quan tam đến nội dung các khẩu hiệu ở trường học và trong cuộc sống hàng ngày II/Chuẩn bị :bảng mẫu chữ nét thanh, nét đậm và chữ nét đều ( để so sánh ) Một bìa cứng có kẻ các ô vuông đều tạo nhau tạo thành hình chữ nhật cạnh là 4-5 ô Cắt một số...

  pdf4p audi123 31-07-2010 180 19   Download

 • I. MỤC TIÊU Giúp học sinh: - Nhận biết được đặc điểm của kiểu chữ in hoa nét thanh nét đậm. - Xác định được vị trí của nét thanh, nét đậm, nắm được cách kẻ chữ. * Kẻ đúng các chữ A, B, M, N theo kiểu chữ in hoa nét thanh nét đậm. Tô màu đều, rõ chữ. CHUẨN BỊ 1.Giáo viên - Giáo án. - Một số bảng mẫu chữ khác nhau và kiểu chữ in hoa nét thanh nét đậm. - Các kiểu chữ ở bìa sách, báo, tạp chí. - Các dòng chữ kẻ...

  pdf6p abcdef_22 27-08-2011 204 18   Download

 • I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: * Rèn kỹ năng biết chữ - Biết viết chữ cái viết hoa T ( vừa, nhỏ). - Biết viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng qui định - Biết ứng dụng câu : Thẳng như ruột ngựa - Học sinh yếu có thể viết 1/3 số dòng câu ứng dụng. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Mẫu chữ : T - Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng: III. CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Quan sát, hỏi đáp, làm mẫu, thực hành, luyện tập. IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY...

  pdf4p abcdef_21 26-08-2011 477 35   Download

 • I. MỤC TIÊU: * Rèn kỹ năng biết chữ - Biết viết chữ cái viết hoa A ( vừa, nhỏ).- Biết viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng qui định - Biết ứng dụng câu : Ao liền ruộng cả - Học sinh yếu có thể viết 1/3 số dòng câu ứng dụng. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Mẫu chữ : - Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng: III. CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Quan sát, hỏi đáp, làm mẫu, thực hành, luyện tập. IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:...

  pdf4p abcdef_21 26-08-2011 578 32   Download

 • I. MỤC TIÊU: * Rèn kỹ năng biết chữ - Biết viết chữ cái viết hoa L ( vừa, nhỏ). - Biết viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng qui định - Biết viết đúng chữ và câu ứng dụng câu : Lá ( 1 dòng cỡ vừa ,1 dòng cỡ nhỏ) Lá lành đùm lá rách theo cỡ nhỏ , viết đúng mẫu (3 dòng) * Rèn học sinh tính cẩn thận II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Mẫu chữ : L - Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng: III. CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY...

  pdf4p abcdef_21 26-08-2011 336 32   Download

 • I. MỤC TIÊU: * Rèn kỹ năng biết chữ - Biết viết chữ cái viết hoa Y ( vừa, nhỏ).- Biết viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng qui định - Biết ứng dụng câu : Yêu lũy tre làng - Học sinh yếu có thể viết 1/3 số dòng câu ứng dụng. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Mẫu chữ : Y - Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng: III. CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Quan sát, hỏi đáp, làm mẫu, thực hành, luyện tập. IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:...

  pdf4p abcdef_21 26-08-2011 332 31   Download

 • I. MỤC TIÊU: * Rèn kỹ năng biết chữ - Biết viết chữ cái viết hoa K ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cơ nhỏ). - Biết viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng qui định - Biết viết đúng chữ và câu ứng dụng câu : Kề (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ) Kềvai sát cánh theo cỡ nhỏ , viết đúng mẫu ( 3 dòng) * Rèn học sinh tính cẩn thận II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Mẫu chữ : K - Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng: III....

  pdf4p abcdef_21 26-08-2011 261 26   Download

 • I. Mục tiêu: * Rèn kỹ năng biết chữ - Biết viết chữ cái viết hoa U ( vừa, nhỏ).- Biết viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng qui định - Biết ứng dụng câu : Ươm cây gây rừng - Học sinh yếu có thể viết 1/3 số dòng câu ứng dụng. II. Đồ dùng dạy học : - Mẫu chữ : Ư - Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng: III. Các phương pháp dạy học: - Quan sát, hỏi đáp, làm mẫu, thực hành, luyện tập. IV. Các hoạt động dạy học:...

  pdf4p abcdef_21 26-08-2011 218 25   Download

 • I. Mục tiêu: * Rèn kỹ năng biết chữ - Biết viết chữ cái viết hoa V ( vừa, nhỏ).- Biết viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng qui định - Biết ứng dụng câu : Vượt suối băng rừng - Học sinh yếu có thể viết 1/3 số dòng câu ứng dụng. II. Đồ dùng dạy học : - Mẫu chữ : - Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng: III. Các phương pháp dạy học: - Quan sát, hỏi đáp, làm mẫu, thực hành, luyện tập. IV. Các hoạt động dạy học:...

  pdf4p abcdef_21 26-08-2011 241 25   Download

 • I.Mục tiêu: * Rèn kỹ năng biết chữ - Biết viết chữ cái viết hoa S ( vừa, nhỏ). - Biết viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng qui định - Biết ứng dụng câu : Sáo tắm thì mưa - Học sinh yếu có thể viết 1/3 số dòng câu ứng dụng. II. Đồ dùng dạy học : - Mẫu chữ : S - Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng: III. Các phương pháp dạy học: - Quan sát, hỏi đáp, làm mẫu, thực hành, luyện tập. IV. Các hoạt động dạy học:...

  pdf4p abcdef_21 26-08-2011 401 17   Download

 • I. MỤC TIÊU: * Rèn kỹ năng biết chữ - Biết viết chữ cái viết hoa N ( vừa, nhỏ). - Biết viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng qui định - Biết ứng dụng câu : Người là hoa của đất - Học sinh yếu có thể viết 1/3 số dòng câu ứng dụng. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Mẫu chữ : N - Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng: III. CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Quan sát, hỏi đáp, làm mẫu, thực hành, luyện tập. IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:...

  pdf3p abcdef_21 26-08-2011 273 17   Download

 • I. MỤC TIÊU: * Rèn kỹ năng biết chữ - Biết viết chữ cái viết hoa Ô, Ơ ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ). - Biết viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng qui định - Biết viết đúng chữ và câu ứng dụng: Ơn ( 1 dòng cỡ vừa , 1 dòng cỡ nhỏ) Ơn sâu nghĩa nặng -viết đúng mẫu 3 dòng cỡ nhỏ * Rèn học sinh tính cẩn thận, chính xác. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Mẫu chữ : Ô, Ơ - Bảng phụ viết sẵn một số ứng...

  pdf4p abcdef_21 26-08-2011 178 17   Download

 • I. MỤC TIÊU: * Rèn kỹ năng biết chữ - Biết viết chữ cái viết hoa M (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ). - Biết viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng qui định - Biết viết đúng chữ và câu ứng dụng câu : Miệng ( 1dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ) Miệng nói tay làm cỡ nhỏ , viết đúng mẫu ( 3 dòng) * Rèn học sinh tính cẩn thận II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Mẫu chữ : M - Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng: III. CÁC...

  pdf4p abcdef_21 26-08-2011 236 16   Download

 • I. Mục tiêu * Rèn kỹ năng biết chữ - Biết viết chữ cái viết hoa R ( vừa, nhỏ). - Biết viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng qui định - Biết ứng dụng câu : Ríu rít chim ca - Học sinh yếu có thể viết 1/3 số dòng câu ứng dụng. II. Đồ dùng dạy học : - Mẫu chữ : R - Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng: III. Các phương pháp dạy học: - Quan sát, hỏi đáp, làm mẫu, thực hành, luyện tập. IV. Các hoạt động dạy học:...

  pdf4p abcdef_21 26-08-2011 173 15   Download

 • I. MỤC TIÊU: * Rèn kỹ năng biết chữ - Biết viết chữ cái viết hoa Q ( vừa, nhỏ). - Biết viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng qui định - Biết ứng dụng câu : Quân dân một lòng - Học sinh yếu có thể viết 1/3 số dòng câu ứng dụng. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Mẫu chữ : Q - Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng: III. CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Quan sát, hỏi đáp, làm mẫu, thực hành, luyện tập. IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:...

  pdf4p abcdef_21 26-08-2011 249 14   Download

 • I. MỤC TIÊU: * Rèn kỹ năng biết chữ - Biết viết chữ cái viết hoa V ( vừa, nhỏ). - Biết viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng qui định - Biết ứng dụng câu : Việt nam thân yêu- Học sinh yếu có thể viết 1/3 số dòng câu ứng dụng. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Mẫu chữ : V ( kiểu 2 ) - Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng: III. CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Quan sát, hỏi đáp, làm mẫu, thực hành, luyện tập. IV. CÁC HOẠT ĐỘNG...

  pdf4p abcdef_21 26-08-2011 288 14   Download

 • I. Mục tiêu: * Rèn kỹ năng biết chữ - Biết viết chữ cái viết hoa X ( vừa, nhỏ).- Biết viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng qui định - Biết ứng dụng câu : Xuôi chèo mát mái - Học sinh yếu có thể viết 1/3 số dòng câu ứng dụng. II. Đồ dùng dạy học : - Mẫu chữ : - Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng: III. Các phương pháp dạy học: - Quan sát, hỏi đáp, làm mẫu, thực hành, luyện tập. IV. Các hoạt động dạy học:...

  pdf4p abcdef_21 26-08-2011 214 11   Download

 • I. MỤC TIÊU: * Rèn kỹ năng biết chữ - Biết viết chữ cái viết hoa M ( vừa, nhỏ). - Biết viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng qui định - Biết ứng dụng câu : M ắt sáng như sao - Học sinh yếu có thể viết số dòng câu ứng dụng. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Mẫu chữ : M - Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng: III. CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Quan sát, hỏi đáp, làm mẫu, thực hành, luyện tập. IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:...

  pdf4p abcdef_21 26-08-2011 289 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1132 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Bảng mẫu chữ và số nét đều
p_strCode=bangmauchuvasonetdeu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2