Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 9 - Đại học Thương mại

Chia sẻ: Déjà Vu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
8
lượt xem
1
download

Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 9 - Đại học Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 9 - Báo cáo kết quả nghiên cứu. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Phân tích nhân tố, phân tích cụm, viết báo cáo kết quả nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 9 - Đại học Thương mại

D<br /> <br /> Chương 9.<br /> Báo cáo<br /> kết quả nghiên cứu marketign<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> 9.1 Báo cáo kết quả bằng văn bản<br /> 9.1.1. Yêu cầu của bản báo cáo<br /> <br /> 9.1.2. Kết cấu và nội dung của bản báo cáo<br /> <br /> M<br /> <br /> 9.2 Thuyết trình kết quả nghiên cứu<br /> <br /> U<br /> <br /> 9.2.1. Tìm hiểu chung trước khi thuyết trình<br /> 9.2.2. Nghệ thuật thuyết trình<br /> <br /> D<br /> <br /> 9.1.1. Yêu cầu của bản báo cáo<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> – Rõ ràng: làm cho người đọc/nghe dễ<br /> hiểu về dữ liệu và kết quả nghiên cứu<br /> – Cấu trúc nội dung và hình thức logic<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> – Phù hợp với đối tượng<br /> <br /> 9.1.2.Kết cấu và nội dung của bản báo cáo<br /> Trang bìa<br /> Mục lục<br /> Tóm tắt báo cáo<br /> Nội dung chính<br /> <br /> D<br /> H<br /> <br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> <br /> 5.<br /> <br /> Giới thiệu<br /> Phương pháp nghiên cứu, lấy mẫu, phân tích dữ liệu<br /> Kết quả<br /> Những giới hạn của cuộc nghiên cứu<br /> Kết luận và kiến nghị qua kết quả nghiên cứu<br /> <br /> Phụ lục<br /> <br /> U<br /> <br /> Các bảng biểu tổng quát<br /> Tài liệu tham khảo<br /> Các phương tiện hỗ trợ<br /> <br /> M<br /> <br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> 5.<br /> <br /> D<br /> <br /> 9.2.Thuyết trình kết quả nghiên cứu<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> 9.2.1. Tìm hiểu chung trước khi thuyết trình<br /> 9.2.2. Nghệ thuật thuyết trình<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> 9.2.1. Tìm hiểu chung trước<br /> khi thuyết trình<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> • Đối tượng nghe<br /> • Người chủ trì và hình thức tổ chức buổi<br /> thuyết trình<br /> • Giới hạn thời gian cho phép trình bày<br /> • Lựa chọn các phương tiện hỗ trợ thuyết<br /> trình<br /> • Những điểm trọng tâm trong nội dung<br /> nghiên cứu sẽ thuyết trình<br /> • Dự kiến những vấn đề nảy sinh tranh luận<br /> <br /> U<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản