intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 5 - Đại học Thương mại

Chia sẻ: Déjà Vu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

59
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5 - Phương pháp phỏng vấn. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm, các vấn đề cần giải quyết đối với một cuộc điều tra mẫu, quy trình chọn mẫu, sai số trong điều tra chọn mẫu, chọn mẫu trực tuyến. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 5 - Đại học Thương mại

Chương 5.<br /> Phương pháp phỏng vấn<br /> <br /> D<br /> H<br /> <br /> 5.1 Phỏng vấn qua thư tín<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> 5..2 Phỏng vấn qua điện thoại<br /> <br /> 5.3 Phỏng vấn cá nhân trực tiếp<br /> <br /> M<br /> <br /> 5.4 Phỏng vấn nhóm chuyên sâu<br /> <br /> U<br /> <br /> 5.5 Tổ chức quản lý và thu thập dữ liệu tại<br /> hiện trường<br /> <br /> Các PP phỏng vấn<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> • Trực tiếp / Gián tiếp<br /> • Cá nhân/ cá nhân – nhóm<br /> <br /> M<br /> <br /> • Các phương thức phỏng vấn cụ thể<br /> <br /> U<br /> <br /> 5.1 Phỏng vấn qua thư tín<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> 5.1.1 Mô tả phương pháp<br /> 5.1.2 Quy trình phỏng vấn qua thư tín<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> 5.1.1 Mô tả phương pháp<br /> (Phỏng vấn qua thư tín)<br /> <br /> D<br /> H<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> • Bản chất của PP phỏng vấn qua thư tín<br /> <br /> • Đối tượng áp dụng<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> • ĐK và cách thức áp dụng<br /> <br /> 5.1.2. Quy trình phỏng vấn qua thư<br /> <br /> D<br /> <br /> Bước 1: Chuẩn bị phỏng vấn qua thư tín<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> Bước 2. Lập danh sách mẫu điều tra<br /> Bước 3: Ghi địa chỉ trên phong bì và chuyển tài<br /> <br /> liệu theo đường bưu chính<br /> <br /> M<br /> <br /> Bước 4: Tìm cách liên hệ với đối tượng, sau<br /> <br /> U<br /> <br /> khoảng thờì gian nhất định khi không trả lời.<br /> Bước 5: Nhận thư trả lời & chuẩn bị xử lí dữ liệu<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2