intTypePromotion=3

Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 0 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

Chia sẻ: đinh Thị Tú Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
30
lượt xem
2
download

Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 0 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học xong môn này, sinh viên có khả năng: Giải thích được các khái niệm cơ bản thuộc lĩnh vực CNPM, phân loại được các loại tiến trình phần mềm, hiểu và triển khai được các pha trong quá trình phát triển phần mềm, xây dựng được phần mềm ở quy mô nhỏ " Sử dụng được các công cụ phần mềm hỗ trợ, thành lập, quản lý và vận hành nhóm,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 0 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

Nhập môn Công nghệ phần mềm<br /> Giới thiệu<br /> <br /> Nguyễn Thị Minh Tuyền<br /> <br /> Đội ngũ giảng dạy<br /> v Giảng viên LT: Nguyễn Thị Minh Tuyền<br /> §  FIT, trường ĐH Khoa học Tự nhiên tp Hồ Chí Minh<br /> §  Email: ntmtuyen@fit.hcmus.edu.vn<br /> §  Website: http://www.tuyennguyen.info/teaching.html<br /> <br /> v Trợ giảng lý thuyết:<br /> v Phụ trách thực hành:<br /> <br /> Nguyễn Thị Minh Tuyền<br /> <br /> 2<br /> <br /> Nhập môn CNPM<br /> <br /> Mô tả môn học<br /> v Đây <br />  là <br />  môn <br />  học <br />  giới <br />  thiệu <br />  chung <br />  về <br />  CNPM. <br />  <br /> v Giới <br />  thiệu <br />  nhứng <br />  khái <br />  niệm <br />  cơ <br />  bản <br />  của <br />  CNPM <br />  (khái <br />  <br /> niệm <br />  về <br />  phần <br />  mềm, <br />  các <br />  Gến <br />  trình, <br />  các <br />  phương <br />  pháp, <br />  kỹ <br />  <br /> thuật <br />  phát <br />  triển <br />  phần <br />  mềm, <br />  …). <br />  <br /> v Xây <br />  dựng <br />  kiến <br />  thức <br />  nền <br />  tảng <br />  cho <br />  chuyên <br />  ngành <br />  Kỹ <br />  <br /> thuật <br />  phần <br />  mềm. <br />  <br /> v Có <br />  những <br />  trải <br />  nghiệm <br />  thực <br />  tế <br />  về <br />  việc <br />  xây <br />  dựng <br />  một <br />  <br /> phần <br />  mềm <br />  đơn <br />  giản <br />  một <br />  cách <br />  có <br />  hệ <br />  thống <br />  và <br />  có <br />  <br /> phương <br />  pháp. <br />  <br /> Nguyễn Thị Minh Tuyền<br /> <br /> 3<br /> <br /> Nhập môn CNPM<br /> <br /> Mục tiêu môn học<br /> v Học xong môn này, SV có khả năng:<br /> §  Giải thích được các khái niệm cơ bản thuộc lĩnh<br /> vực CNPM<br /> §  Phân loại được các loại tiến trình phần mềm<br /> §  Hiểu và triển khai được các pha trong quá trình<br /> phát triển phần mềm<br /> §  Xây dựng được phần mềm ở quy mô nhỏ<br /> §  Sử dụng được các công cụ phần mềm hỗ trợ<br /> §  Thành lập, quản lý và vận hành nhóm<br /> §  Viết báo cáo kỹ thuật<br /> Nguyễn Thị Minh Tuyền<br /> <br /> 4<br /> <br /> Nhập môn CNPM<br /> <br /> Kế hoạch giảng dạy<br /> 1. <br /> 2. <br /> 3. <br /> 4. <br /> 5. <br /> 6. <br /> 7. <br /> 8. <br /> 9. <br /> <br /> Giới thiệu chung về CNPM<br /> Quy trình phần mềm<br /> Yêu cầu phần mềm<br /> Mô hình hóa phần mềm<br /> Thiết kế kiến trúc phần mềm<br /> Thiết kế xử lý phần mềm<br /> Thiết kế giao diện người dùng<br /> Kiểm nghiệm phần mềm<br /> Phương pháp phát triển phần mềm nhanh<br /> gọn, linh hoạt<br /> 10. Quản lý dự án phần mềm<br /> Nguyễn Thị Minh Tuyền<br /> <br /> 5<br /> <br /> Nhập môn CNPM<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản