intTypePromotion=3

Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin: Lab 1 - Th.S Dương Thành Phết

Chia sẻ: Ngocnga Ngocnga | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
126
lượt xem
36
download

Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin: Lab 1 - Th.S Dương Thành Phết

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin - Lab 1 giới thiệu về Alice. Nội dung chính của bài giảng này nhằm hướng dẫn người học cài đặt chương trình Alice. Bài giảng cũng giới thiệu màn hình chương trình và cách chạy các chương trình mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin: Lab 1 - Th.S Dương Thành Phết

 1. TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THỰC HÀNH NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lab 01: GIỚI THIỆU ALICE Thời gian: 3 tiết Giảng viên: Th.S Dƣơng Thành Phết 1
 2. http://www.thayphet.net NỘI DUNG 1. Giới thiệu 2. Hướng dẫn cài đặt 3. Giới thiệu tổng quan chương trình Alice 2
 3. http://www.thayphet.net 1. GIỚI THIỆU  Ý tưởng được dựa trên quyển sách “Alice ở xứ sở thần tiên”  Là luận án tiến sĩ của Caitlin Kelleher (hợp tác cùng tiến sĩ Randy Pausch) 3
 4. http://www.thayphet.net  Alice là một môi trường lập trình 3D, giúp dễ dàng tạo ra một đoạn phim, một trò chơi  Là một công cụ giúp sinh viên tiếp xúc với lập trình hướng đối tượng dễ dàng  Giúp sinh viên hiểu về khái niệm lập trình 4
 5. http://www.thayphet.net  Cho phép người dùng ghép các đối tượng và giúp các đối tượng tương tác như trong thế giới thực  Xây dựng một chương trình trên máy tính dễ dàng như làm một bộ phim/trò chơi  Hỗ trợ thư viện nhân vật/đối tượng lớn 5
 6. http://www.thayphet.net 2. HƢỚNG DẪN CÀI ĐẶT  Tải Alice 2.4 tại http://www.alice.org/downloads/2.4/Alice2.4.zip  Giải nén ra ổ cứng và chạy file Alice.exe 6
 7. http://www.thayphet.net 3. GIỚI THIỆU MÀN HÌNH CHƢƠNG TRÌNH 7
 8. http://www.thayphet.net 3. GIỚI THIỆU MÀN HÌNH CHƢƠNG TRÌNH Đây là cửa sổ hiển thị các đối tượng bối cảnh mà bạn xây dựng 8
 9. http://www.thayphet.net 3. GIỚI THIỆU MÀN HÌNH CHƢƠNG TRÌNH Là nơi thể hiện chi tiết thông tin của một đối tượng: thuộc tính, các hành động và các hàm tính toán Đây là cây đối tượng, nơi hiển thị danh sách các đối tượng có trong thế giới 9
 10. http://www.thayphet.net 3. GIỚI THIỆU MÀN HÌNH CHƢƠNG TRÌNH Nơi biên soạn: Chứ các đoạn mã hành động giúp cho các đối tượng hoạt động theo ý muốn Khu vực sự kiện (Event): cho phép bạn nói cho Alice biết khi nào thì đối tượng sẽ hành động và hành động điều gì 10
 11. http://www.thayphet.net 4. CHẠY CÁC CHƢƠNG TRÌNH MẪU Chạy hƣớng dẫn có trong Alice  Bước 1: Khởi động Alice  Bước 2: Chọn tab tutorial từ cửa sổ “Welcome to Alice!” hay menu File/ Open World/ Tutorial  Bước 3: Mở chương trình: Menu File/Open world/ Textbook  AppendixA_FirstWorld.a2w Click Play để chạy 11 11 Đây là một đoạn phim hoạt hình
 12. http://www.thayphet.net 4. CHẠY CÁC CHƢƠNG TRÌNH MẪU Một chƣơng trình có tính tƣơng tác  Mở chương trình: Menu File/Open world/ Textbook  AppendixA_DancingBee.a2w  Dùng phím up để con thỏ nhảy, dùng phím space bar để con ong xoay vòng vòng 12 12 Đây là chƣơng trình tƣơng tác
 13. TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THỰC HÀNH NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lab 01: GIỚI THIỆU ALICE 13 HẾT

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản