intTypePromotion=3

Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 1: Nguyễn Văn Danh

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
23
lượt xem
2
download

Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 1: Nguyễn Văn Danh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 1: Tổng quan về công nghệ phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Phần mềm và lớp phần mềm, kiến trúc các thành phần của phần mềm, công nghệ phần mềm, qui trình công nghệ phần mềm, phương pháp và công cụ phát triển phần mềm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 1: Nguyễn Văn Danh

16/02/2014<br /> <br /> Môn: Công Nghệ Phần Mềm<br /> Trường CĐ-KT Lý Tự Trọng<br /> Khoa Công Nghệ Thông Tin<br /> Giáo trình tham khảo: Nhập môn công<br /> nghệ phần mềm của Nguyễn Tiến Huy –<br /> ĐH-KHTN<br /> GV: Nguyễn Văn Danh<br /> <br /> Chương I: Tổng quan về CNPM<br /> Sinh viên biết các khái niệm cơ bản về công nghệ phần mềm,<br /> quy trình xây dựng phần mềm.<br />  Phần mềm và lớp phần mềm<br />  Kiến trúc các thành phần của phần mềm<br />  Công nghệ phần mềm<br />  Qui trình công nghệ phần mềm<br />  Phương pháp và công cụ phát triển phần mềm<br /> <br /> GV: Nguyễn Văn Danh<br /> <br /> I. Phần mềm và lớp phần mềm<br /> Phần mềm.<br /> Định nghĩa: là hệ thống các chương trình được thực<br /> hiện trên máy tính nhằm hỗ trợ cho các nhà chuyên<br /> môn trong từng lĩnh vực chuyên ngành thực hiện tốt<br /> các thao tác nghiệp vụ của mình.( Đây là quan điểm<br /> của các người sử dụng phần mềm).<br /> - Nhà chuyên môn<br /> - Lĩnh vực chuyên nghành<br /> - Thao tác nghiệp vụ<br /> 1.<br /> <br /> GV: Nguyễn Văn Danh<br /> <br /> 1<br /> <br /> 16/02/2014<br /> <br /> 2. Lớp phần mềm<br /> Là hệ thống các phần mềm trên cùng lĩnh vực hoạt động<br /> nào đó  chúng có cấu trúc & chức năng giống nhau.<br /> <br /> GV: Nguyễn Văn Danh<br /> <br /> 3. Phân loại phần mềm<br /> Có nhiều cách phần loại phần mềm khác nhau. Phân loại<br /> dụa trên mục đích của người sử dụng phần mềm( trên<br /> góc độ người sử dụng) & phân loại dựa trên mục đích tạo<br /> lập phần mềm.<br /> Phân loại dựa trên mục đích sử dụng phần mềm:<br />  Phần mềm hệ thống<br />  Phần mềm khoa học kỹ thuật<br />  Phần mềm nhúng<br />  Phần mềm ứng dụng web<br />  Phần mềm thương mại ( Quản lý tiền lương, QL nhân viên)<br /> <br /> GV: Nguyễn Văn Danh<br /> <br /> II. Phân loại phần mềm<br /> phân loại dựa trên mục đích tạo lập (góc độ người lập<br /> <br /> trình)<br />  Phần mềm theo hơp đồng: là phần mềm viết ra cho một khách<br /> <br /> hàng cụ thể với các yêu cầu cụ thể, có thời gian và chi phí cụ thể<br /> và phải có trách nhiệm bảo trì phần mềm<br />  Phần mềm khung: Là phần mềm được tạo ra nhằm nhanh chóng<br /> triển khai một phần mềm theo hợp đồng được tiện lợi. Đây là<br /> phần mềm khong đưa cho người sử dụng và có những đăc điểm<br /> như sau: không có khách hàng cụ thể, không có yêu cầu cụ thể.<br />  Phần mềm đóng gói: Là phần mềm đươc làm ra để bán rộng rãi<br /> cho mọi người. Đặc điểm là khong có khách hàng cụ thể, không<br /> có các yêu cầu cụ thể, không bảo trì mà chỉ có phân bản nâng cấp.<br /> <br /> GV: Nguyễn Văn Danh<br /> <br /> 2<br /> <br /> 16/02/2014<br /> <br /> III. Kiến trúc phần mềm<br /> <br /> GV: Nguyễn Văn Danh<br /> <br /> III. Kiến trúc phần mềm<br /> Bảng tóm tắt các hàm cùng ý nghĩa tương ứng:<br /> STT<br /> <br /> Thành phần<br /> <br /> Hàm<br /> <br /> Ý Nghĩa<br /> <br /> Ghi Chú<br /> <br /> 1<br /> <br /> Thành phần<br /> giao diện<br /> <br /> Hàm nhập<br /> Hàm xuất<br /> <br /> Nhập yêu cầu, dữ<br /> liệu nguồn, xuất kết<br /> quả đã xử lý<br /> <br /> Cần xác định hình thức<br /> nhập/xuất và tổ chức dữ<br /> liêu tương ứng<br /> <br /> 2<br /> <br /> Thành phần xử<br /> lý<br /> <br /> Hàm kiểm tra<br /> Hàm xử lý<br /> <br /> Kiểm tra tính hợp lệ<br /> dữ liệu. Xử lý tính<br /> toán phát sinh, biến<br /> đổi trên dữ liệu<br /> <br /> Sử dụng hàm nhập, hàm<br /> đọc, hàm xuất, hàm ghi<br /> <br /> 3<br /> <br /> Thành phần dữ<br /> liệu<br /> <br /> Hàm đọc<br /> Hàm ghi<br /> <br /> Đọc dữ liệu từ bộ<br /> nhớ phụ vào bộ nhớ<br /> chính. Ghi dl từ bộ<br /> nhớ chính vào bộ<br /> nhớ phụ<br /> <br /> Cần xác định cách thức tổ<br /> chức lưu trữ dữ liệu<br /> <br /> GV: Nguyễn Văn Danh<br /> <br /> IV. Chất lượng phần mềm<br /> Một phần mềm được đánh giá có chất lượng tuỳ vào những<br /> yếu tố sau:<br />  Tính đúng đắn: chạy tốt, chạy đúng theo yêu cầu người sử dụng.<br />  Tính tiến hoá: là khả năng đáp ứng của phần mềm khi qui định<br /> <br /> của nghiệp vụ thay đổitheo thời gian, hoặc tốc độ thực hiện theo<br /> máy móc.<br />  Tính hiệu quả: Việc chiếm bộ nhớ trong hay bộ nhớ ngoài sao cho<br /> hiệu quả.<br />  Tính tương thích: Là khả năng tương tác giữa phần mềm với các<br /> phần mềm khác.<br />  Tính tiện dụng: Phần mềm dễ học dễ sử dụng, thân thiện với<br /> người dùng<br /> <br />  Trong 5 tính chất trên, tính chất nào là quan trọng nhất.<br /> GV: Nguyễn Văn Danh<br /> <br /> 3<br /> <br /> 16/02/2014<br /> <br /> V. Công nghệ phần mềm<br />  Bauer(1969): Việc thiết lập và sử dụng các nguyên lý<br /> <br /> công nghệ đúng đắn để thu được phần mềm một cách<br /> kinh tế vừa tin cậy vừa làm việc hiệu quả trên các<br /> máy thực.<br />  Ghezzi(1991) Một lĩnh vực của khoa học máy tính<br /> liên quan đến việc xây dựng các phần mềm vừa lớn<br /> vừa phức tạp bởi một hay một số nhóm kỹ sư.<br />  Sommervile(1995): là lĩnh vực liên quan đến lý<br /> thuyết, phương pháp và công cụ dùng cho phát triển<br /> phần mềm.<br /> GV: Nguyễn Văn Danh<br /> <br /> V. Công nghệ phần mềm<br /> Kawamura(1995): là lĩnh vực học vấn về các kỹ<br /> thuật, phương pháp luận công nghệ học trong toàn<br /> bộ quy trình phát triển phần mềm nhằm nâng cao cả<br /> chất và lượng của sản xuất phần mềm.<br />  Pressman(1995): là bộ môn tích hợp cả qui trình, các<br /> phương pháp, các công cụ để phát triển phần mềm<br /> máy tính.<br /> Ta có thể đưa định nghĩa tóm tắt như sau:<br /> Công nghệ phần mềm là một nghành khoa học nghiên<br /> cứu về việc xây dựng các phần mềm có chất lượng trong<br /> khoảng thời gian và chi phí hợp lý.<br /> <br /> <br /> GV: Nguyễn Văn Danh<br /> <br /> VI. Đối tượng nghiên cứu<br /> CNPM đưa ra 3 đối tượng nghiên cứu chính:<br />  Quy trình công nghệ phần mềm:<br /> o Là hệ thống các giai đoạn mà quá trình phát triển phần<br /> <br /> mềm trải qua.<br /> <br /> o Cần xác định rõ mục tiêu, kết quả nhận được, kết quả<br /> <br /> chuyển giao.<br /> <br />  Phương pháp phát triển phần mềm: hệ thống các<br /> <br /> hướng dẫn để thực hiện một giai đoạn nào đó.<br /> <br />  Công cụ và môi trường phát triển phần mềm: Hệ thống<br /> <br /> các phần mềm trợ giúp trong lĩnh vực xây dựng phần<br /> mềm.<br /> <br /> GV: Nguyễn Văn Danh<br /> <br /> 4<br /> <br /> 16/02/2014<br /> <br /> 1. Qui trình công nghệ phần mềm<br /> 1.1. Các bước cơ bản xây dựng phần mềm:<br /> 1.1.1 Xác định:<br />  Hình thành đề tài  ước lượng công việc.<br />  Khách hàng muốn gì?<br />  Thu thập thông tin.<br /> 1.1.2 Phát triển:<br />  Xây dựng chương trình.<br /> Kiểm tra tính đúng đắn.<br /> 1.1.3 Bảo trì( vận hành)<br />  Giúp chương trình chạy ổn định với điều kiện mới.<br /> Làm phù hợp với hiện tại.<br /> GV: Nguyễn Văn Danh<br /> <br /> 1.2. Một số mô hình triển khai xây dựng<br /> phần mềm<br /> 1.2.1 Mô hình thác nước<br /> 1.2.1.1 Mô hình thác nước 2 giai đoạn<br /> Giai đoạn<br /> <br /> Xác định yêu<br /> cầu<br /> <br /> Lập trình<br /> <br /> Mục tiêu<br /> <br /> Kết quả nhận được<br /> <br /> Kết quả chuyển giao<br /> <br /> Xác định chính xác<br /> các yêu cầu đặt ra cho<br /> phần mềm<br /> <br /> Thông tin về các hoạt<br /> động của thế giới thực.<br /> <br /> Danh sách các yêu cầu,<br /> cùng với các thông tin<br /> mô tả chi tiết về các yêu<br /> cầu.<br /> <br /> Tạo lập phần mềm<br /> mong muốn theo yêu<br /> cầu<br /> <br /> Danh sách các yêu cầu<br /> cùng thông tin liên quan<br /> <br /> Chương trình thực hiện<br /> được trên máy tính.<br /> <br /> GV: Nguyễn Văn Danh<br /> <br /> 1.2.1.2 Mô hình thác nước 3 giai đoạn<br /> Giai đoạn<br /> <br /> Mục tiêu<br /> <br /> Xác định yêu<br /> cầu<br /> <br /> Xác định chính xác<br /> các yêu cầu đặt ra cho<br /> phần mềm<br /> <br /> Thông tin về các hoạt<br /> động của thế giới thực.<br /> <br /> Kết quả nhận được<br /> <br /> Danh sách các yêu cầu,<br /> cùng với các thông tin<br /> mô tả chi tiết về các yêu<br /> cầu.<br /> <br /> Mô tả các thành phần<br /> của phần mềm<br /> <br /> Danh sách các yêu cầu<br /> cùng thông tin liên quan<br /> <br /> Mô tả thành phần giao<br /> diện.<br /> Mô tả thành phần xử lý.<br /> Mô tả thành phần dữ<br /> liệu.<br /> <br /> Tạo lập phần mềm<br /> mong muốn theo yêu<br /> cầu<br /> <br /> Mô hình phần mềm<br /> <br /> Chương trình phần mềm<br /> nguồn với cấu trúc cơ sở<br /> dữ liệu tương ứng.<br /> <br /> Thiết kế<br /> <br /> Lập trình<br /> <br /> Kết quả chuyển giao<br /> <br /> GV: Nguyễn Văn Danh<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản