intTypePromotion=3

Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 4: Thiết kế phần mềm

Chia sẻ: Hấp Hấp | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:147

0
46
lượt xem
3
download

Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 4: Thiết kế phần mềm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 4: Thiết kế phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình dữ liệu vật lý –PDM, các thành phần trong PDM, chuyển đổi từ mô hình CDM sang PDM, xây dựng các lược đồ Sequence, Collaboration, tây dựng các lược đồ Sequence, Collaboration, sử dụng Power Designer để tạo mô hình. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 4: Thiết kế phần mềm

 1. NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Chương 4 – THIẾT KẾ PHẦN MỀM 1
 2. Thiết kế dữ liệu 2
 3. Mục tiêu  Biết các thành phần trong mô hình dữ liệu ở mức vật lý (PDM – physical data model).  Biết quy tắc ánh xạ từ mô hình CDM sang mô hình PDM.  Biết cách xây dựng các lược đồ Sequence, Collaboration, Activity,…  Biết một số quy tắc thiết kế giao diện  Biết cách xử dụng Power Designer tạo mô hình PDM, Sequence, Collaboration, Activity,…  Biết dùng Visio để thiết kế giao diện, sitemap,… 3
 4. Nội dung  Mô hình dữ liệu vật lý – PDM  Các thành phần trong PDM  Chuyển đổi từ mô hình CDM sang PDM  Xây dựng các lược đồ Sequence, Collaboration,…  Thiết kế giao diện.  Sử dụng Power Designer để tạo mô hình. 4
 5. Phân tích chi tiết quy trình công nghệ phần mềm dựa trên mô hình thác nước Giai đoạn thiết kế Khảo sát hiện trạng Xác định yêu cầu Phân tích Thiết kế Nội dung: Thiết kế dữ liệu, xử lý, giao diện Cài đặt Kết quả: Kiểm Hồ sơ thiết kế: chứng + mô hình PDM Triển khai + Kiến trúc module + hệ thống chức năng Bảo trì 5 + hệ thống giao diện
 6. Xét hệ thống quản lý giáo vụ tại trường Đại học 6 Mô hình vật lý
 7. Kiến trúc phân hệ - Module Hệ thống quản lý sinh viên Phân hệ sinh Phân hệ viên giảng viên 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. Physical Data Model - PDM  Mô hình dữ liệu ở mức vật lý (Physical Data Model) biểu diễn cấu trúc dữ liệu sẽ được cài đặt trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (SQL server, Oracle, MS Access,…).  Mô hình dữ liệu vật lý có thể được ánh xạ từ mô hình thực thể kết hợp (hay mô hình quan niệm dữ liệu). CDM  PDM 12
 13. Mô hình dữ liệu vật lý của hệ thống quản lý bán thuốc Tây phát sinh bằng HQTCSDL SQL Server 13
 14. Xét ví dụ: xét ứng dụng quản lý TKB 14
 15. Các thành phần trong PDM  Table  View  Mối liên hệ giữa các table 15
 16. Các thành phần trong PDM  Table SINHVIEN (MASV, HO,TEN, PHAI, NGAYSINH, MANGANH) 16
 17. Các thành phần trong PDM  Table  Mỗi Table có 3 thành phần  TênTable(Name)  Mã (Code)  Thuộc tính(Attribute/Field): kiểu dữ liệu, kích thước,…  Khóa chính  Khóa ngoại  Bắt buộc (not null) 17
 18. Chuyển từ CDM sang PDM  Ánh xạ các thành phần từ CDM sang PDM  Tập thực thể  Quan hệ 1-1  Quan hệ 1-n  Quan hệ n-n  Quan hệ kế thừa 18
 19. Chuyển từ CDM sang PDM Ánh xạ tập thực thể CDM PDM Tập thực thể Table – bảng Thuộc tính Thuộc tính - field Thuộc tính khóa chính Thuộc tính khóa chính Ví dụ 19
 20. Ánh xạ quan hệ 1-1 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản