intTypePromotion=1

Bài giảng Nhập môn lập trình - Bài 4: Câu lệnh điều kiện & câu lệnh rẽ nhánh

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

0
50
lượt xem
2
download

Bài giảng Nhập môn lập trình - Bài 4: Câu lệnh điều kiện & câu lệnh rẽ nhánh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nhập môn lập trình - Bài 4: Câu lệnh điều kiện & câu lệnh rẽ nhánh trình bày về câu lệnh điều kiện if, câu lệnh rẽ nhánh switch, một số kinh nghiệm lập trình và một số nội dung khác. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhập môn lập trình - Bài 4: Câu lệnh điều kiện & câu lệnh rẽ nhánh

NHẬP MÔN LẬP TRÌNH<br /> Thạc sĩ Nguyễn Văn Trãi<br /> http://www.trainguyen.net<br /> <br /> CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN<br /> & CÂU LỆNH RẼ NHÁNH<br /> <br /> 1<br /> <br /> VC<br /> <br /> &<br /> BB<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> 1<br /> <br /> Câu lệnh điều kiện if<br /> <br /> 2<br /> <br /> Câu lệnh rẽ nhánh switch<br /> <br /> 3<br /> <br /> Một số kinh nghiệm lập trình<br /> <br /> 4<br /> <br /> Một số ví dụ minh họa<br /> <br /> 2<br /> Thạc sĩ Nguyễn Văn Trãi<br /> <br /> Câu lệnh điều kiện và rẽ nhánh<br /> <br /> VC<br /> <br /> &<br /> BB<br /> <br /> Câu lệnh if (thiếu)<br /> <br /> <br /> <br /> S<br /> <br /> Đ<br /> <br /> <br /> Trong ( ), cho kết quả<br /> (sai = 0, đúng ≠ 0)<br /> <br /> if ()<br /> ;<br /> <br /> Câu lệnh đơn hoặc<br /> Câu lệnh phức (kẹp<br /> giữa { và })<br /> <br /> 3<br /> Thạc sĩ Nguyễn Văn Trãi<br /> <br /> Câu lệnh điều kiện và rẽ nhánh<br /> <br /> VC<br /> <br /> &<br /> <br /> Câu lệnh if (thiếu)<br /> <br /> BB<br /> <br /> void main()<br /> {<br /> if (a == 0)<br /> printf(“a bang 0”);<br /> if (a == 0)<br /> {<br /> printf(“a bang 0”);<br /> a = 2912;<br /> }<br /> }<br /> <br /> 4<br /> Thạc sĩ Nguyễn Văn Trãi<br /> <br /> Câu lệnh điều kiện và rẽ nhánh<br /> <br /> VC<br /> <br /> &<br /> BB<br /> <br /> Câu lệnh if (đủ)<br /> <br /> if ()<br /> ;<br /> else<br /> ;<br /> <br /> <br /> <br /> S<br /> <br /> <br /> <br /> Đ<br /> <br /> <br /> Ý nghĩa:<br /> Nếu (Biểu thức Logic) cho kết quả là đúng thì<br /> thực hiện Lệnh 1<br /> Ngược lại (Nếu (Biểu thức Logic) cho kết quả là sai) thì<br /> thực hiện Lệnh 2<br /> Thạc sĩ Nguyễn Văn Trãi<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2