intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nhập môn lập trình - Bài 5: Câu lệnh lặp

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

68
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dưới đây là Bài giảng Nhập môn lập trình - Bài 5: Câu lệnh lặp. Thông qua việc tham khảo bài giảng này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về câu lệnh for, câu lệnh while, câu lệnh do… while, một số kinh nghiệm lập trình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhập môn lập trình - Bài 5: Câu lệnh lặp

NHẬP MÔN LẬP TRÌNH<br /> <br /> Thạc sĩ Nguyễn Văn Trãi<br /> http://www.trainguyen.net<br /> <br /> CÂU LỆNH LẶP<br /> <br /> 1<br /> <br /> VC<br /> <br /> &<br /> BB<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> 1<br /> <br /> Câu lệnh for<br /> <br /> 2<br /> <br /> Câu lệnh while<br /> <br /> 3<br /> <br /> Câu lệnh do… while<br /> <br /> 4<br /> <br /> Một số kinh nghiệm lập trình<br /> <br /> 2<br /> Thạc sĩ Nguyễn Văn Trãi<br /> <br /> Câu lệnh lặp<br /> <br /> VC<br /> <br /> &<br /> BB<br /> <br /> Đặt vấn đề<br /> <br /> Ví dụ<br />  Viết chương trình xuất các số từ 1 đến 10<br /> => Sử dụng 10 câu lệnh printf<br />  Viết chương trình xuất các số từ 1 đến 1000<br /> => Sử dụng 1000 câu lệnh printf !<br /> Giải pháp<br />  Sử dụng cấu trúc lặp lại một hành động trong<br /> khi còn thỏa một điều kiện nào đó.<br />  3 lệnh lặp: for, while, do… while<br /> 3<br /> Thạc sĩ Nguyễn Văn Trãi<br /> <br /> Câu lệnh lặp<br /> <br /> VC<br /> <br /> &<br /> BB<br /> <br /> Câu lệnh for<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Đ<br /> <br /> <br /> <br /> S<br /> <br /> for (; ; )<br /> ; , , :<br /> <br /> là biểu thức C bất kỳ có chức năng riêng<br /> : đơn hoặc khối lệnh.<br /> 4<br /> <br /> Thạc sĩ Nguyễn Văn Trãi<br /> <br /> Câu lệnh lặp<br /> <br /> VC<br /> <br /> &<br /> BB<br /> <br /> Câu lệnh for<br /> <br /> for (; ; )<br /> ;<br /> Ví dụ: In ra màn hình các số từ 0 đến 9<br /> <br /> void main()<br /> {<br /> int i;<br /> for (i = 0; i < 10; i++)<br /> printf(“%d\n”, i);<br /> }<br /> <br /> 5<br /> Thạc sĩ Nguyễn Văn Trãi<br /> <br /> Câu lệnh lặp<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=68

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2