intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nhập môn mạng máy tính: Chương 4 - Ninh Xuân Hương

Chia sẻ: ảnh ảo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:81

121
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "Nhập môn mạng máy tính - Chương 4: Lớp network (Lớp mạng)" do GV. Ninh Xuân Hương biên soạn để cùng tìm hiểu các kiến thức: Các vấn đề thiết kế lớp network, giới thiệu về định tuyến, các vấn đề liên mạng, lớp network trên mạng TCP/IP, giới thiệu IPv6.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhập môn mạng máy tính: Chương 4 - Ninh Xuân Hương

 1. NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH Chương 4 LỚP NETWORK (LỚP MẠNG) Khoa CNTT - Trường Đai Học Mở TPHCM GV: Ninh Xuân Hương
 2. Nội dung chương 4 I. Các vấn đề thiết kế lớp network II. Giới thiệu về định tuyến III. Các vấn đề liên mạng IV. Lớp network trên mạng TCP/IP V. Giới thiệu IPv6 2
 3. I. Các vấn đề thiết kế lớp network 1. Nhiệm vụ lớp Network 2. Các dịch vụ cung cấp cho lớp transport 3
 4. 1. Nhiệm vụ lớp network  Cung cấp dịch vụ gởi nhận dữ liệu (packet) giữa hai máy bất kỳ hai máy bất kỳ có thể trên các mạng khác nhau  Giảiquyết vấn đề định tuyến, liên mạng, định địa chỉ mạng 4
 5. Môi trường hoạt động lớp network  Host gởi packet đến router gần nhất  Các router truyền các packet theo dạng store-and-forward 5
 6. 2. Các dịch vụ cung cấp cho lớp transport  Dịch vụ có kết nối (connection-oriented)  Dịch vụ không kết nối (connectionless) • Máy gởi không biết:  Sự sẵn sàng của máy nhận  Gói dự liệu có đến nơi hay không  Máy nhận có đọc được gới dữ liệu không • Máy nhận không biết:  Khi nào dữ liệu đến 6
 7. Các đặc điểm hai dạng dịch vụ Vấn đề Dịch vụ Dịch vụ không kết nối có kết nối Thiết lập kết nối Không cần Cần  mạch ảo Định địa chỉ Mỗi packet chứa Mỗi packet chứa địa chỉ nguồn và thông tin về mạch địa chỉ đích ảo Định tuyến Mỗi packet được Tuyến được chọn định tuyến độc lập khi thiết lập mạch ảo. Tất cả packet truyền trên tuyến. 7
 8. Ví dụ: định tuyến dạng không kết nối 8
 9. II. Giới thiệu về định tuyến 1. Khái niệm định tuyến 2. Định tuyến tĩnh 3. Định tuyến động 9
 10. 1. Khái niệm định tuyến  Định tuyến (routing): xác định con đường (tuyến, route) chuyển tiếp dữ liệu từ mạng này sang mạng khác  Định tuyến là chức năng của lớp network  Định tuyến được thực hiện tại bộ định tuyến (router)  Router là thiết bị (hay phần mềm trên một máy tính) kết nối giữa các mạng 10
 11. Router kết nối các mạng cục bộ 11
 12. Router trên mạng miền rộng 12
 13. Cấu trúc cơ bản router 13
 14. Chức năng router  Duy trì các bảng định tuyến (routing tables), được xây dựng theo các giao thức định tuyến (routing protocol)  Khi nhận dữ liệu thì dùng bảng định tuyến để xác định ngõ ra 14
 15. Giao thức được định tuyến (routed protocol) Giao thức định tuyến (routing protocol) 15
 16. Ví dụ: Node 1 cần gởi dữ liệu cho Node 2  1 route với 1 hop 12  3 routes với 2 hops 132 142 152  6 routes với 3 hops: 1342 1352 1542 1432 1532 1452  6 routes với hops: 13452 14352 15432 13542 14532 15342 16
 17. Các dạng định tuyến  Định tuyến tĩnh • Tuyến do người quản trị mạng thiết lập  Định tuyến động • Tuyến do các router thiết lập động theo các giao thức định tuyến 17
 18. 2. Định tuyến tĩnh Gồm 3 giai đoạn:  Người quản trị thiết lập các tuyến  Tuyến được cài đặt trên router dưới dạng bảng định tuyến  Các packet được định tuyến theo các tuyến cố định 18
 19. Định tuyến tĩnh (tt)  Khi mạng thay đổi, phải xác định lại các tuyến  Chỉ dùng cho mạng cố định, quy mô nhỏ  Vídụ giải thuật định tuyến tĩnh: Giải thuật đường dẫn ngắn nhất (Shortest Path Routing) theo Dijkstra, Moore, … 19
 20. 3. Định tuyến động  Tuyến được thiết lập tự động đáp ứng sự thay đổi của mạng  Tuyến có dạng tối ưu  Giao thức định tuyến là cố định, dữ liệu (bảng định tuyến) thay đổi thông qua việc trao đổi giữa các router 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2