intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng OOAD - Chủ đề 4: Activity Diagram

Chia sẻ: Roong KLoi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

128
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài giảng trình bày mô hình hóa nghiệp vụ, mô hình hóa cấu trúc, và mô hình hóa hành vi, cách thiết kế Activity diagram, các thành phần trong Activity diagram và cách sử dụng Power Designer để tạo Activity Diagram.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng OOAD - Chủ đề 4: Activity Diagram

Chủ đề 4: Activity Diagram<br /> OOAD<br /> <br /> CH4 - 1<br /> <br /> HIENLTH<br /> <br /> Mô hình hóa nghiệp vụ<br /> Mô hình hóa nghiệp vụ<br /> (Business Modeling)<br /> <br /> Mô hình hóa cấu trúc<br /> (Structural Modeling)<br /> - Class Diagram<br /> - Object Diagram<br /> - CRC Card<br /> OOAD<br /> <br /> - Use Case Diagram<br /> - Activity Diagram<br /> <br /> Mô hình hóa hành vi<br /> (Behavioral Modeling)<br /> - Sequency Diagram<br /> - Communication Diagram<br /> - State Diagram<br /> CH4 - 2<br /> <br /> HIENLTH<br /> <br /> MỤC TIÊU<br /> • Biết được cách thiết kế Activity diagram<br /> • Biết được các thành phần trong Activity<br /> diagram<br /> • Biết được cách sử dụng Power Designer để<br /> tạo Activity Diagram<br /> <br /> OOAD<br /> <br /> CH4 - 3<br /> <br /> HIENLTH<br /> <br /> NỘI DUNG TRÌNH BÀY<br /> • Activity Diagram?<br /> • Các thành phần trong Activity diagram<br /> • Xây dựng Activity diagram của ứng dụng quản<br /> lý thời khóa biểu<br /> • Tạo Activity diagram trong Power Designer<br /> <br /> OOAD<br /> <br /> CH4 - 4<br /> <br /> HIENLTH<br /> <br /> Activity Diagram<br /> • Là một sơ đồ dùng để mô hình hóa các hoạt<br /> động trong một quy trình nghiệp vụ.<br /> • Biểu diễn mối liên hệ giữa các đối tượng theo<br /> trình tự.<br /> • Được sử dụng để biểu diễn cho hoạt động của<br /> một use case.<br /> • Làm rõ quy trình xử lý nghiệp vụ.<br /> • Làm rõ sự luân chuyển dữ liệu trong hệ thống.<br /> • Mô tả thuật toán.<br /> OOAD<br /> <br /> CH4 - 5<br /> <br /> HIENLTH<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2