Bài giảng OOAD - Chủ đề 5: Mô hình hóa cấu trúc

Chia sẻ: Roong KLoi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:104

0
90
lượt xem
1
download

Bài giảng OOAD - Chủ đề 5: Mô hình hóa cấu trúc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài giảng trình bày về mô hình hóa cấu trúc, mục đích của mô hình cấu trúc, cấu trúc của dữ liệu được sử dụng trong hệ thống, rút ngắn khoảng cách giữa thế giới thực và thế giới phần mềm, xây dựng thuật ngữ chung cho người sử dụng và người phân tích hệ thống, biểu diễn sự vật, ý tưởng và khái niệm quan trọng trong hệ thống.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng OOAD - Chủ đề 5: Mô hình hóa cấu trúc

Chủ đề 5: Mô hình hóa cấu trúc<br /> OOAD<br /> <br /> CH5 - 1<br /> <br /> HIENLTH<br /> <br /> OOAD<br /> <br /> CH5 - 2<br /> <br /> HIENLTH<br /> <br /> Mô hình hóa nghiệp vụ<br /> Mô hình hóa nghiệp vụ<br /> (Business Modeling)<br /> <br /> Mô hình hóa cấu trúc<br /> (Structural Modeling)<br /> - Class Diagram<br /> - Object Diagram<br /> - CRC Card<br /> OOAD<br /> <br /> - Use Case Diagram<br /> - Activity Diagram<br /> <br /> Mô hình hóa hành vi<br /> (Behavioral Modeling)<br /> - Sequency Diagram<br /> - Communication Diagram<br /> - State Diagram<br /> CH5 - 3<br /> <br /> HIENLTH<br /> <br /> Mục đích của mô hình cấu trúc:<br /> • Mô tả cấu trúc của dữ liệu được sử dụng trong<br /> hệ thống.<br /> • Rút ngắn khoảng cách giữa thế giới thực và thế<br /> giới phần mềm<br /> • Xây dựng thuật ngữ chung cho người sử dụng và<br /> người phân tích hệ thống<br /> • Biểu diễn sự vật, ý tưởng và khái niệm quan<br /> trọng trong hệ thống<br /> Các mô hình cấu trúc:<br /> • CRC cards, class diagrams, object diagrams.<br /> <br /> OOAD<br /> <br /> CH5 - 4<br /> <br /> HIENLTH<br /> <br /> CRC (ClassResponsibilityCollaboration) card<br /> <br /> OOAD<br /> <br /> CH5 - 5<br /> <br /> HIENLTH<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản