intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Mô hình hóa đối tượng - Đỗ Ngọc Như Loan

Chia sẻ: Dien_vi08 Dien_vi08 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:83

39
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Mô hình hóa đối tượng cung cấp cho người học các kiến thức về mô hình hóa yêu cầu, mô hình hóa các dòng dữ liệu của mỗi Use-case. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Mô hình hóa đối tượng - Đỗ Ngọc Như Loan

Mô hình hóa đối tượng<br /> <br /> Nội dung trước<br /> Mô hình hóa yêu cầu:<br /> Lược đồ Use-case<br /> Khái niệm Actor và Usecase<br /> Ví dụ<br /> Mô hình hóa các dòng dữ liệu của mỗi Use-case<br /> Giới thiệu Mô hình DFD<br /> Sử dụng mô hình DFD để mô hình hóa yêu<br /> cầu lưu trữ, tra cứu, tính toán, kết xuất<br /> <br /> 4 – Mô hình hóa đối tượng– Class Diagram<br /> <br /> 2<br /> <br /> Nội dung<br /> Quản lý yêu cầu:<br /> Giới thiệu<br /> Chi tiết quản lý yêu cầu<br /> Các kỹ năng<br /> Mô hình hoá đối tượng<br /> Class & Class Diagram<br /> <br /> 4 – Mô hình hóa đối tượng– Class Diagram<br /> <br /> 3<br /> <br /> Giới thiệu<br /> Một trong những hoạt động đầu tiên<br /> Mục tiêu: tìm cái cần xây dựng<br /> Giao tiếp giữa người dùng và người phát triển, vì vậy<br /> Không có ký hiệu phức tạp (ngoại trừ trong lĩnh vực chuyên môn)<br /> Thường dùng ngôn ngữ tự nhiên<br /> Hợp đồng<br /> <br /> Các cách thức để xác định yêu cầu<br /> Các cách thức để chuẩn hóa yêu cầu<br /> Scenarios, Use Cases, Mockups / Prototypes, Feature, Lists<br /> <br /> Stakeholders<br /> Những người quan tâm đến sản phẩm<br /> <br /> 4 – Mô hình hóa đối tượng– Class Diagram<br /> <br /> 4<br /> <br /> Thế nào là quản trị yêu cầu<br /> Là tiến trình tìm hiểu, sưu liệu và quản lý<br /> các yêu cầu.<br /> Sử dụng những kỹ thuật mang tính hệ<br /> thống để đảm bảo yêu cầu:<br /> Complete (đầy đủ)<br /> Consistent (nhất quán)<br /> Relevant (thích đáng)<br /> 4 – Mô hình hóa đối tượng– Class Diagram<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2