intTypePromotion=1

Bài giảng Pháp chứng kỹ thuật số: Bài 3 - TS. Đàm Hồng Hải

Chia sẻ: Vvvvv Vvvvv | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:49

0
21
lượt xem
4
download

Bài giảng Pháp chứng kỹ thuật số: Bài 3 - TS. Đàm Hồng Hải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Pháp chứng kỹ thuật số - Bài 3: Quy trình điều tra pháp chứng kỹ thuật số" cung cấp cho người học các kiến thức: Quy trình điều tra pháp chứng kỹ thuật số là gì, biểu mẫu thu giữ các tang vật máy tính, tập hợp chứng cứ chuẩn bị điều tra,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Pháp chứng kỹ thuật số: Bài 3 - TS. Đàm Hồng Hải

 1. PHÁP CHỨNG KỸ THUẬT SỐ Bài 3: Quy trình điều tra pháp chứng  kỹ thuật số Giảng viên: TS. Đàm Quang Hồng Hải
 2. Quy trình điều tra pháp chứng kỹ thuật số là gì • Quy trình điều tra pháp chứng kỹ thuật số là một quá trình: • Bảo tồn, xác nhận, xác định, phân tích, giải thích, viết tài liệu và  trình bày của các bằng chứng kỹ thuật số có nguồn gốc từ các  dữ liệu điện tử cho các mục đích xây dựng lại các sự kiện để  tìm ra tội phạm • Giúp đỡ để pháp chứng viên dự đoán các hành động trái phép  của tội phạm.  • Quy trình điều tra pháp chứng kỹ thuật số bao gồm các thủ tục  và kỹ thuật được sử dụng sẽ được cho phép đưa kết quả ra  trước tòa án.  • Ví dụ, một cuộc điều tra pháp chứng kỹ thuật số có thể được  bắt đầu để trả lời một câu hỏi về việc có hay không quá trình  điều tra các hình ảnh kỹ thuật số thu được trên một máy tính. 
 3. Quy trình điều tra pháp chứng kỹ thuật số • Với Pháp chứng viên, một cuộc điều tra pháp  chứng kỹ thuật số thường bao gồm 4 giai đoạn:  • Tập hợp chứng cứ điều tra (Evidence),  • Xem xét dữ liệu hay còn gọi là xem xét chứng cứ số   (Acquisition),  • Phân tích  chứng cứ (Analysis)   • Lập báo cáo (Reporting)
 4. Tập hợp chứng cứ chuẩn bị điều tra • Thực hiện việc mô tả lại thông tin chứng cứ thu  thập, những gì đã xảy ra, các dấu hiệu, để xác  định phạm vi điều tra, mục đích cũng như các tài  nguyên cần thiết sẽ sử dụng trong suốt quá trình  điều tra.
 5. Biểu mẫu thu giữ các tang vật máy tính
 6. Hồ sơ thu giữ các tang vật máy tính
 7. Hồ sơ liên quan đến các thiết bị ngoại vi
 8. Thông tin bằng chứng máy tính 
 9. Bằng chứng số về CMOS
 10. Biểu mẫu bằng chứng trong đĩa cứng
 11. Hồ sơ bằng chứng trong đĩa cứng
 12. Bằng chứng về nội dung trong đĩa cứng
 13. Tiếp nhận dữ liệu điện tử • Tạo ra các bản sao chính xác các sector hay còn  gọi là nhân bản điều tra các phương tiện truyền  thông,  • Xác định rõ các nguồn dữ liệu điện tử sau đó thu  thập và bảo vệ tính toàn vẹn của chứng cứ bằng  việc sử dụng hàm băm mật mã.
 14. Ví dụ quy trình tiếp nhận chứng cứ số
 15. Phân tích các dữ liệu điện tử • Các chuyên gia sử dụng các phương pháp nghiệp  vụ, các kỹ thuật cũng như công cụ khác nhau để  trích xuất, thu thập và phân tích tìm các bằng  chứng số.
 16. Các câu hỏi khi phân tích dữ liệu điện tử
 17. Các kiến thức mà người Pháp chứng viên phải biết • Người Pháp chứng viên cần phải hiểu rõ các tài  liệu nghề nghiệp Pháp chứng kỹ thuật số, các tài  liệu hướng dẫn từ các cơ quan quản lý, các quy  định của pháp luật trước khi phân tích các dữ liệu  điện tử. • Người Pháp chứng viên cần phải hiểu rõ các quy  định về tội phạm máy tính để có thể đề cập chính  xác về hành vi của nghi phạm. • Người Pháp chứng viên cần phải có các kiến thức  về các quy định nghề nghiệp chuyên môn cần  thiết.
 18. Tài liệu nghề nghiệp Pháp chứng kỹ thuật số   Bộ tư pháp Hoa Kỳ (DOJ ) ban hành tài liệu nghề nghiệp  dành cho nghề Pháp chứng kỹ thuật số: "Searching and  Seizing Computers and Obtaining Electronic Evidence in  Criminal Investigations”. Nội dung bao gồm • Tìm kiếm bằng chứng máy tính khi không có lệnh của  tòa. • Tìm kiếm bằng chứng máy tính khi có lệnh của tòa. • Đạo luật lưu trữ truyền thông  • Giám sát điện tử trong truyền thông mạng • Các vấn đề bằng chứng số
 19. Tài liệu nghề nghiệp Pháp chứng kỹ thuật số Tài liệu nghề nghiệp  dành cho nghề Pháp  chứng kỹ thuật số của  Bộ Tư pháp Hoa kỳ
 20. Tài liệu hướng dẫn từ các cơ quan quản  lý  Tài liệu hướng dẫn  của Bộ Tư pháp Hoa  kỳ cho các cơ quan  thực thi pháp luật về  điều tra các Bằng  chứng số

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản