intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng Phương pháp lập trình: Chương 4

Chia sẻ: Trang đặng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:9

92
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của Bài giảng Phương pháp lập trình: Chương 4 trình bày về cấu trúc điều khiển lặp. Đây là một trong những kiến thức cơ bản mà các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin cần nắm được. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt thông tin chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp lập trình: Chương 4

  1. CHƯƠNG 4 CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN LẶP
  2. CÁC NỘI DUNG ĐÃ HỌC  WHILE  DO ... WHILE  FOR
  3. IV.CÂU LỆNH break-continue 1. break  Kết thúc câu lệnh cấu trúc chứa nó.  Đặt trong: while, do...while, for, switch  Trong trường hợp cấu trúc lồng nhau nhiều cấp, break chỉ thóat một cấp trực tiếp chứa nó.
  4.  Ví dụ 1: Nhập 100 số nguyên dương vào từ bàn phím, nếu nhập số âm thì kết thúc chương trình.  Ví dụ 2: Viết chương trình kiểm tra một số có phải là số nguyên tố không.
  5.  2. continue  Được đặt trong cấu trúc lặp  continue làm máy chuyển điều khiển về đầu vòng lặp để bắt đầu lần lặp mới (bỏ qua các lệnh sau continue trong cấu trúc chứa nó.
  6.  Trong while while (bt) { ... continue; ... }
  7.  Trong do ... while do { ... continue; ... } while (bt);
  8.  Trong for for(bt1; bt2; bt3) { ... continue; ... }
  9.  Ví dụ 3: Nhập 10 số nguyên, tính và in ra tổng các số dương.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2