intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị học - Chương 3: Môi trường quản trị

Chia sẻ: Vvvvv Vvvvv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

98
lượt xem
24
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Quản trị học - Chương 3: Môi trường quản trị" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm môi trường, các yếu tố môi trường vĩ mô, các yếu tố môi trường vi mô, các yếu tố môi trường nội bộ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị học - Chương 3: Môi trường quản trị

CHƯƠNG 3:<br /> <br /> MÔI TRƯỜNG<br /> QUẢN TRỊ<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> <br /> 1<br /> <br /> KHÁI NIỆM MÔI TRƯỜNG<br /> <br /> 2<br /> <br /> CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ<br /> <br /> 3<br /> <br /> CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG VI MÔ<br /> <br /> 4<br /> <br /> CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ<br /> <br /> 1. KHÁI NIỆM MÔI TRƯỜNG<br /> 1.1. Khaùi nieäm moâi tröôøng cuûa doanh nghieäp<br /> <br /> Moâi tröôøng vó moâ<br /> Moâi tröôøng vi moâ<br /> Doanh nghieäp<br /> <br /> 1. KHÁI NIỆM MÔI TRƯỜNG<br /> 1.1 Khái niệm:<br /> Môi trường hoạt động của doanh nghiệp là tổng hợp<br /> <br /> các yếu tố từ bên trong cũng như bên ngoài thường<br /> xuyên tác động ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của<br /> doanh nghiệp<br /> <br /> 1. KHÁI NIỆM MÔI TRƯỜNG<br /> 1.2 Phân loại môi trường:<br /> <br /> <br /> Môi trường bên ngoài:<br /> <br /> - Môi trường vĩ mô<br /> -<br /> <br /> Môi trường vi mô<br /> <br /> <br /> <br /> Môi trường nội bộ<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2