intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 5 - PGS.TS. Trần Việt Lâm

Chia sẻ: Nguyễn Thành Nhân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
115
lượt xem
20
download

Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 5 - PGS.TS. Trần Việt Lâm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 5 Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp gồm các nội dung khái quát về cơ cấu tổ chức, các mô hình cơ cấu tổ chức, xây dựng cơ cấu tổ chức...để xây dựng hệ thống tổ chức mạnh lãnh đạo doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 5 - PGS.TS. Trần Việt Lâm

 1. CHƯƠNG 5 CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP
 2. Nội dung chương 5 1 Khái quát về cơ cấu tổ chức 2 Các mô hình cơ cấu tổ chức 3 Xây dựng cơ cấu tổ chức 4
 3. 1. Khái quát về cơ cấu tổ chức 1.1. Khái niệm 1.2. Vai trò của cơ cấu tổ chức 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức 1.4.
 4. 1.1. Khái niệm - Tổ chức chính thức và tổ chức không chính thức - Cơ cấu tổ chức chính thức - Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp + Cơ cấu hệ thống sản xuất + Cơ cấu bộ máy quản trị
 5. 1.2. Vai trò của cơ cấu tổ chức - Phối hợp các nỗ lực hoạt động trong tổ chức - Thiết kế một cơ cấu nhiệm vụ và các mối quan hệ trong tổ chức - Xây dựng những quy định hoạt động và quy mô thích hợp cho từng bộ phận của tổ chức - Xác định chức danh và quyền hạn trong tổ chức - Cơ cấu tổ chức là phương tiện để đạt được các mục tiêu của kế hoạch
 6. 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng - Hình thức pháp lý của doanh nghiệp - Nhiệm vụ kinh doanh của doanh nghiệp - Trình độ đội ngũ lao động - Công nghệ của doanh nghiệp - Đặc điểm của môi trường kinh doanh
 7. Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức Đặc điểm MTKD Hình thức pháp lý Cơ cấu Nhiệm vụ kd tổ chức Trình độ CN Trình độ đội ngũ lđ
 8. 2. Các mô hình cơ cấu tổ chức 2.1. Mô hình tổ chức kiểu trực tuyến - Sơ đồ - Đặc điểm - Ưu, nhược điểm
 9. Mô hình tổ chức kiểu trực tuyến
 10. 2.2. Mô hình tổ chức kiểu chức năng - Sơ đồ - Đặc điểm - Ưu, nhược điểm
 11. Mô hình tổ chức kiểu chức năng
 12. 2.3. Mô hình tổ chức kiểu trực tuyến-tư vấn - Sơ đồ - Đặc điểm - Ưu, nhược điểm
 13. Mô hình tổ chức kiểu trực tuyến-tư vấn
 14. 2.4. Mô hình tổ chức kiểu trực tuyến-chức năng - Sơ đồ - Đặc điểm - Ưu, nhược điểm
 15. Mô hình tổ chức kiểu trực tuyến-chức năng
 16. 2.5. Mô hình tổ chức kiểu theo nhóm - Sơ đồ - Đặc điểm - Ưu, nhược điểm
 17. Mô hình tổ chức kiểu theo nhóm
 18. 2.6. Mô hình tổ chức kiểu ma trận - Sơ đồ - Đặc điểm - Ưu, nhược điểm
 19. Mô hình tổ chức kiểu ma trận
 20. 2.7. Mô hình tổ chức kiểu hình sao - Sơ đồ - Đặc điểm - Ưu, nhược điểm
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2