intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Bài 6: Quản trị nhân lực quốc tế (TS. Nguyễn Thị Thu Hường)

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

30
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Bài 6: Quản trị nhân lực quốc tế (TS. Nguyễn Thị Thu Hường)" thông qua bài học này giúp các bạn phân biệt được quản trị nhân lực với quản trị nhân lực quốc tế; các đặc điểm cơ bản của quản trị nhân lực quốc tế; vai trò của quản trị nhân lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh quốc tế; đánh giá được các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nhân lực quốc tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Bài 6: Quản trị nhân lực quốc tế (TS. Nguyễn Thị Thu Hường)

 1. QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Giảng viên: TS. Nguyễn Thị Thu Hường 1 v2.0015101225
 2. BÀI 6 QUẢN TRỊ NHÂN LỰC QUỐC TẾ Giảng viên: TS. Nguyễn Thị Thu Hường 2 v2.0015101225
 3. MỤC TIÊU BÀI HỌC • Phân biệt được quản trị nhân lực với quản trị nhân lực quốc tế. • Tìm ra được các đặc điểm cơ bản của quản trị nhân lực quốc tế. • Giải thích được vai trò của quản trị nhân lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh quốc tế. • Trình bày và đánh giá được các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nhân lực quốc tế. • Giải thích được các nội dung của quản trị nhân lực quốc tế. 3 v2.0015101225
 4. CÁC KIẾN THỨC CẦN CÓ Để hiểu rõ bài này, yêu cầu sinh viên cần có các kiến thức cơ bản liên quan đến các môn học sau: • Quản trị học; • Quản trị kinh doanh; • Quản trị sản xuất; • Quản trị chiến lược; • Quản trị nhân lực. 4 v2.0015101225
 5. HƯỚNG DẪN HỌC • Đọc tài liệu và tóm tắt những nội dung chính của từng bài. • Liên hệ và lấy ví dụ thực tế khi học đến từng vấn đề. • Tìm hiểu quá trình quản trị nhân lực, tìm kiếm thông tin về văn hóa, pháp luật,… trong môi trường quốc tế. • Ôn lại bài 1 (Một số vấn đề cơ bản về quản trị kinh doanh quốc tế), bài 2 (Môi trường kinh doanh quốc tế) và bài 3 (Chiến lược kinh doanh quốc tế). • Làm bài tập và luyện thi trắc nghiệm theo yêu cầu từng bài. 5 v2.0015101225
 6. CẤU TRÚC NỘI DUNG 6.1 Khái quát về quản trị nhân lực quốc tế 6.2 Nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nhân lực quốc tế 6.3 Nội dung của quản trị nhân lực quốc tế 6 v2.0015101225
 7. 6.1. KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC QUỐC TẾ 6.1.1. Khái niệm về 6.1.2. Đặc điểm của quản trị nhân lực quốc tế quản trị nhân lực quốc tế 6.1.3. Vai trò của quản trị nhân lực quốc tế 7 v2.0015101225
 8. 6.1.1. KHÁI NIỆM VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC QUỐC TẾ Là các hoạt động của tổ chức cần phải thực hiện để sử dụng nguồn nhân lực một cách hiệu quả trong môi trường kinh doanh quốc tế. Quản trị nhân lực quốc tế Là việc xác định chiến lược nguồn nhân lực, xem xét các quá trình tuyển chọn; đánh giá thực hiện, đào tạo và phát triển, lương bổng và các mối quan hệ lao động trong môi trường kinh doanh quốc tế. 8 v2.0015101225
 9. 6.1.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC QUỐC TẾ • Phức tạp hơn, đa dạng hơn; • Là sự phối hợp ba thành phần; • Nguồn nhân lực quốc tế:  Nhân lực từ chính quốc;  Nhân lực từ nước sở tại;  Nhân lực từ nước còn lại hay nước thứ ba. • Các chức năng quản trị nguồn nhân lực quốc tế:  Thu hút nguồn nhân lực;  Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực;  Sử dụng và duy trì nhân lực. • Các quốc gia tham gia quá trình điều hành:  Chính quốc (Home country);  Nước sở tại (host country);  Các nước còn lại hay nước thứ 3. 9 v2.0015101225
 10. 6.1.3. VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC QUỐC TẾ Thương hiệu Số lượng Giảm chi phí Văn hóa doanh nghiệp Chất lượng Đáp ứng nhu cầu Hình ảnh doanh nghiệp Năng suất và hiệu quả khách hàng Nguồn nhân lực Mục tiêu doanh nghiệp 10 v2.0015101225
 11. 6.2. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC QUỐC TẾ 6.2.1. Nhân tố bên ngoài 6.2.2. Nhân tố bên trong 11 v2.0015101225
 12. 6.2. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC QUỐC TẾ Chính trị- Nguồn xã hội nhân sự Chiến Môi Môi trường lược quản Mô hình Văn hóa Giáo dục trường bên ngoài trị nguồn tổ chức bên trong nhân lực Chính sách quản Kinh tế trị nguồn nhân lực 12 v2.0015101225
 13. 6.2.1. NHÂN TỐ BÊN NGOÀI Hệ thống luật Vốn con người Cấu trúc Hệ thống chính trị- giáo dục xã hội Văn hóa Kinh tế Quyền lực khoảng cách Chủ nghĩa cá nhân (IDV) Sức mua Tính mạnh/yếu Chi phí nhân công Né tránh rủi ro (UAI) Tỷ giá hối đoái Định hướng dài/ngắn hạn 13 v2.0015101225
 14. 6.2.2. NHÂN TỐ BÊN TRONG Công ty quốc tế Số lượng Công ty đa quốc gia Chất lượng (văn hóa, trình Công ty xuyên quốc gia độ, kinh nghiệm, sức khỏe, ngôn ngữ,...) Công ty toàn cầu Cấu trúc Hệ thống chính trị- giáo dục xã hội Văn hóa Kinh tế Sử dụng nhân lực sở tại Chính sách tập trung Sử dụng nhân lực chính quốc Chính sách đa phương Sử dụng nhân lực nước thứ 3 Chính sách toàn cầu Kết hợp 14 v2.0015101225
 15. 6.2.2. NHÂN TỐ BÊN TRONG (tiếp theo) Khái niệm Ưu điểm Nhược điểm Hiệu suất/Tiêu chuẩn hóa Là chính sách mà tất cả • Thống nhất văn hóa doanh • Hạn chế cơ hội phát các vị trí quản trị chủ nghiệp của các MNC. triển của nước bản địa. Ethnocentric Cao Côngchốt ty toàn tại chicầu (Global) nhánh nước • Chuyển giao các năng lực • Thiển cận về văn hóa ở Chính sách Nỗ lực cân bằng sự đáp ứng địa Hội nhập kháchvăn đượchành đảmtoàn nhiệmcầu cốt lõi từ nước nhà sang nước bản địa. tập trung phương và tiêu chuẩn hóa thông thông qua tổng từ bởi người hành côngdinh ty mẹ.đượcnước khách qua các qua một mạng các đơn vị vận hành tập trung hóa cao độ tại quốc gia chuyên gia biệt phái. được chuyên môn hóa. của mình. Là chính sách dùng • Tránh thiển cận văn hóa. • Tạo hàng rào ngăn cách người bản địa để quản • Ít tốn kém hơn. giữa chi nhánh nước Polycentric lý chi nhánh tại nước ngoài và công ty mẹ. Chính sách ngoài còn người chính • Người bản địa bị giới Công tyquốc đa phương quốc thì tế (International) giữ vị trí chủ hạn cơ hội phát triển Công ty đa quốc gia (Multinational) Công ty nội chốt địa sửtydụng ở công mẹ. các năng qua ranh Công ty với các chi nhánh độcgiới lập ngoài lực hiện hữu để di chuyển ra thị hoạt động tại cácnước bảngia. quốc địa. Thấp trường nước ngoài. Là chính sách dùng • Sử dụng được 1 nguồn lực những người giỏi nhất tốt nhất. Geocentric cho những vị trí then • Tạo bộ khung những nhà ChínhThấp sách Cao chốt, bấtThích ứng/đáp kể họ có quốc ứng quảnđịa trị phương quốc tế nòng cốt, toàn cầu tịch nào. làm việc được với nhiều nền văn hóa. 15 v2.0015101225
 16. 6.3. NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC QUỐC TẾ 6.3.1. Tuyển dụng 6.3.2. Đào tạo nhân lực quốc tế và phát triển nhân lực quốc tế 6.3.3. Thù lao nhân lực 6.3.4. Quan hệ lao động quốc tế quốc tế 16 v2.0015101225
 17. 6.3.1. TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ Tiêu chuẩn kiểm tra hồ sơ, tuyển chọn • Năng lực chuyên môn, kỹ thuật cao:  Kỹ năng điều hành, năng lực lãnh đạo;  Hiểu biết kỹ thuật, công nghệ, sản xuất;  Ổn định cảm xúc,… • Khả năng thích nghi, thích ứng với thay đổi về văn hóa, môi trường và điều kiện hoạ động khác:  Kinh nghiệm làm việc với văn hóa khác;  Đã đi nước ngoài;  Khả năng ngoại ngữ;  Khả năng giải quyết vấn đề khác nhau với tầm nhìn khác nhau;  Tính nhạy cảm đối với sự thay đổi môi trường;  Sự tự tin. • Động lực:  Mong muốn mạo hiểm, khám phá, tinh phần tiên phong;  Tuổi tác, sức khỏe, gia đình, kinh nghiệm và giáo dục. • Tìm kiếm cơ hội thăng tiến, cơ hội cải thiện tình trạng kinh tế. v2.0015101225 17
 18. 6.3.1. TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ Công dân chính quốc của Công ty cư trú ở nước ngoài Nguồn tuyển Công dân quốc gia thứ 3 ngoài quốc gia công ty đặt Người địa phương của trụ sở chính và quốc gia mà quốc gia sở tại công ty đang hoạt động v2.0015101225 18
 19. 6.3.1. TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ (tiếp theo) Quản lý chuyên gia biệt phái • Hết hạn kỳ công tác. • Mong muốn:  Con cái được đào tạo chính quốc;  Sống ở chính quốc cùng gia đình. • Không thỏa mãn. • Kết quả kém, không hoàn thành nhiệm vụ:  Không được động viên;  Sốc về văn hóa;  Chưa trưởng thành về mặt nhân cách hoặc tình cảm.  Không được đào tạo cần thiết về quản trị trong môi trường văn hóa.  Quá chú trọng yếu tố kỹ thuật.  Chưa đánh giá đúng tầm trọng của tuyển chọn nhân viên đi công tác nước ngoài.  Thành viên trong gia đình không thích nghi được với văn hóa mới, không tìm được nơi phù hợp cho người thân.  Năng lực yếu, thiếu năng động. 19 v2.0015101225
 20. 6.3.2. ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC QUỐC TẾ Các loại hình đào tạo và nội dung đào tạo Căn cứ vào loại hình đào tạo Căn cứ vào nội dung đào tạo Đào tạo trước khi công tác nước ngoài Đào tạo tiêu chuẩn hóa Đào tạo tại nước ngoài Đào tạo chuyên biệt Đào tạo tái hòa nhập 20 v2.0015101225
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2