intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị marketing - Bộ môn Marketing

Chia sẻ: Nguyen Thai Son | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:261

904
lượt xem
444
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị marketing gồm 11 chương. Nội dung bài giảng giúp người học nắm được tổng quan về quản trị marketing, chiến lược marketing, hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing, môi trường marketing, thị trường và hành vi mua của khách hàng,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị marketing - Bộ môn Marketing

 1. QUẢN TRỊ MARKETING BỘ MÔN MARKETING Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh
 2. QUẢN TRỊ MARKETING (45 & 60 tiết) Chương 1 Tổng quan về quản trị marketing  Chương 2 Chiến lược marketing  Chương 3 hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing  Chương 4 Môi trường marketing  Chương 5 Thị trường và hành vi mua của khách hàng.  Chương 6 Lựa chọn thị trường mục tiêu  Chương 7 Quản trị chiến lược sản phẩm  Chương 8 Quản trị chiến lược giá  Chương 9 Quản trị chiến lược phân phối  Chương 10 Quản trị chiến lược xúc tiến hỗn hợp  Chương 11 Tổ chức thực hiện và kiểm tra hoạt động  marketing
 3. CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ MARKETING
 4. NỘI DUNG KHÁI NIỆM CỐT LÕI VỀ MARKETING  QUẢN TRỊ MARKETING  CÁC QUAN NIỆM VỀ QUẢN TRỊ MARKETING  MARKETING HỖN HỢP - (MARKETING MIX)  THÁCH THỨC CỦA MARKETING TRONG MỘT  THẾ GIỚI KẾT NỐI MỚI
 5. KHÁI NIỆM CỐT LÕI VỀ MARKETING Khách hàng  hiện tại Nhu cầu, mong muốn,  và yêu cầu Khách hàng  Hàng hóa tiềm năng    Thị trường Marketing Khách hàng và  người tiêu thụ Trao đổi   Giá trị, sự thỏa mãn 
 6. KHÁI NIỆM VỀ MARKETING Theo AMA ( Am erican Marketing Association)  “Marketing là tiến trình kế hoạch và thực hiện sự sáng tạo, định giá, xúc tiến và phân phối những ý tưởng, hành hóa và dịch vụ để tạo ra sự trao đổi và thỏa mãn những mục tiêu cá nhân và tổ ch ức” “ Làm thị trường” – những họat động trên thị trường  nhằm tạo sự trao đổi với mục đích thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của con người/khách hàng - satisfy the needs and wants of customer
 7. Nhu cầu, mong muốn Cầu thị Nhu cầu Mong muốn trường Demands Needs Wants
 8. a) Nhu cầu tự nhiên cầu tự nhiên, hay nhu cầu con người  Nhu (human need) là nhu cầu được hình thành khi con người cảm thấy thiếu thốn một cái gì đó
 9. NHU CẦU THEO QUAN ĐIỂM CỦA MASLOW Nhu cầu  tự khẳng định Nhu cầu được tôn trọng Nhu cầu xã hội Nhu cầu an toàn Nhu cầu sinh lý
 10. b) Mong muốn Mong muốn là nhu cầu tự nhiên có dạng đặc thù, cụ thể. Mỗi cá nhân có cách riêng để thoảmãn mong muốn của mình tuỳ theo nhận thức, tính cách, văn hoá của họ.
 11. c) Nhu cầu có khả năng thanh toán cầu có khả năng thanh toán là nhu  Nhu cầu tự nhiên và mong muốn phù hợp với khả năng tài chính của khách hàng.  Nhu cầu có khả năng thanh toán còn được gọi là cầu của thị trường (Demand).
 12. Giá trị, chi phí và sự thỏa mãn trị tiêu dùng của một sản phẩm là sự đánh  Giá giá của người tiêu dùng về khả năng tổng thể của sản phẩm có thể thỏa mãn nhu cầu của họ.  Chi phí đối với một sản phẩm là toàn bộ những hao tổn mà người tiêu dùng phải bỏ ra để có được giá trị tiêu dùng của nó.  Sự thỏa mãn của người tiêu dùng là mức độ trạng thái cảm giác của họ khi so sánh giữa kết quả tiêu dùng sản phẩm với những điều họ mong đợi trước khi mua.
 13. Likert Scales Strongly Disagree 1. Disagree 2. Feel Neutral 3. Agree 4. Strongly Agree  5. Seatbelts prevent injuries.   1  2  3  4  5  Seatbelts are inconvenient.  1  2  3  4  5  Seatbelts can trap you in case of an accident.   1  2  3  4  5    1 2 3 4 5
 14. Thị trường, sản phẩm  Thị trường Theo quan điểm Marketing, thị trường bao gồm con người hay tổ chức có nhu cầu hay mong muốn cụ thể, sẵn sàng mua và có khả năng mua hàng hoá dịch vụ để thoả mãn các nhu cầu mong muốn đó.  Sản phẩm Con người sử dụng hàng hoá, dịch vụ để thoả mãn nhu cầu của mình. Marketing dùng khái niệm sản phẩm (product) để chỉ chung cho hàng hoá, dịch vụ.
 15. Trao đổi đổi là việc trao cho người khác một  Trao thứ gì đó để nhận lại một sản phẩm mà mình mong muốn
 16. Để trao đổi được thực hiện, cần phải có các điều kiện sau đây hai phía (hai đơn vị xã hội) tham gia trao đổi.  Có  Hai bên đều tự nguyện tham gia và có nhu cầu cần được thoả mãn.  Mỗi bên có thứ gì đó có giá trị để trao đổi và các bên đều tin là họ được lợi qua trao đổi.  Hai bên phải thông tin cho nhau về nhu cầu, về giá trị trao đổi.
 17. KHÁI NIỆM VỀ MARKETING  Hiểu nhu cầu của khách hàng giúp ta những gì? Nhận ra các “khoảng trống” thị trường.  Cung cấp sản phẩm đúng lúc, đúng chỗ, đúng  lúc Thỏa mãn những mong đợi của khách hàng  Dẫn dắt khách hàng  “Tạo cầu” 
 18. MARKETING VÀ THỊ TRƯỜNG  Thị trường hàng tiêu dùng  Thị trường hàng công nghiệp  Thị trường toàn cầu  Thị trường phi lợi nhuận và cơ quan nhà nước.
 19. THẢO LUẬN Marketing?   Chia nhóm.  Chọn lựa sản phẩm  Giá trị?  Sự thỏa mãn khách hàng ? Tại sao có và tại sao không?
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2