intTypePromotion=1

Bài giảng: Quy hoạch lâm nghiệp - Chương 1. Nhận thức chung về QHLN - ThS. Vi Việt Đức

Chia sẻ: NGUYỄN VĂN BÌNH BÌNH | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:9

0
159
lượt xem
21
download

Bài giảng: Quy hoạch lâm nghiệp - Chương 1. Nhận thức chung về QHLN - ThS. Vi Việt Đức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đối tượng sản xuất lâm nghiệp là tài nguyên rừng, bao gồm rừng và đất rừng. Tác dụng của lâm nghiệp đối với nền kinh tế có nhiều mặt. Rừng nước ta phân bố không đều. Vì vậy cần phải tiến hành quy hoạch lâm nghiệp nhằm bố cục hợp lý về mặt không gian tài nguyên rừng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Quy hoạch lâm nghiệp - Chương 1. Nhận thức chung về QHLN - ThS. Vi Việt Đức

  1. QUY HOẠCH LÂM NGHIỆP 1 SỐ TÍN CHỈ: 2 THS. VI VIỆT ĐỨC - 2012
  2. QUY HOẠCH LÂM NGHIỆP Tài liệu học tập và tham khảo: - Giáo trình Quy hoạch lâm nghiệp - Giáo trình Điều tra rừng - Giáo trình Lâm học - Giáo trình Kinh tế Lâm nghiệp - Giáo trình Quản lý doanh nghiệp - Các văn bản chính sách về lâm nghiệp
  3. Nội dung môn học QHLN Chương 1. Nhận thức chung về QHLN (2 tiết) Phần 1. Cơ sở kinh tế và kỹ thuật của QHLN Chương 2. Cơ sở kinh tế của QHLN (4 tiết) Chương 3. Cơ sở kỹ thuật của QHLN (6 tiết) Phần 2. Nội dung QHLN Chương 4. Điều tra điều kiện cơ bản của đối tượng quy hoạch (6 tiết) Chương 5. Quy hoạch phát triển sản xuất lâm nghiệp (11 tiết)
  4. CHƯƠNG 1. NHẬN THỨC CHUNG VỀ QHLN I.1 Khái niệm về quy hoạch lâm nghiệp - Đối tượng sản xuất lâm nghiệp là tài nguyên rừng, bao gồm rừng và đất rừng. - Tác dụng của lâm nghiệp đối với nền kinh tế có nhiều mặt - Rừng nước ta phân bố không đều Vì vậy cần phải tiến hành quy hoạch lâm nghiệp nhằm bố cục hợp lý về mặt không gian tài nguyên rừng và bố trí cân đối các hạng mục sản xuất kinh doanh theo các cấp quản lý lãnh thổ và quản lý sản xuất khác nhau.
  5. CHƯƠNG 1. NHẬN THỨC CHUNG VỀ QHLN 1.2. Mục đích, nhiệm vụ của quy hoạch lâm nghiệp 1.2.1 Mục đích Mục đích của quy hoạch rừng là tổ chức kinh doanh rừng toàn diện và hợp lý nhằm khai thác tài nguyên rừng và phát huy những tính năng có lợi khác của rừng một cách bền vững phục vụ cho yêu cầu về lâm sản của nền kinh tế quốc dân, đời sống nhân dân, xuất khẩu cũng như duy trì các tình năng và tác dụng có lợi khác của rừng như phòng hộ bảo vệ đất, giữ nước và bảo vệ môi trường sinh thái.
  6. CHƯƠNG 1. NHẬN THỨC CHUNG VỀ QHLN 1.2.2 Nhiệm vụ 1) Điều tra phân tích điều kiện cơ bản của đối tượng quy hoạch 2) Xác định phương hướng, nhiệm vụ quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên rừng và lập phương án quy hoạch lâm nghiệp 3) Kiểm tra việc thực hiện phương án
  7. CHƯƠNG 1. NHẬN THỨC CHUNG VỀ QHLN 1.3 Đối tượng của quy hoạch lâm nghiệp 1) Quy hoạch lâm nghiệp cho các cấp quản lý lãnh thổ 2) Quy hoạch lâm nghiệp cho các cấp quản lý sản xuất, kinh doanh 1.4 Vị trí, tính chất của quy hoạch lâm nghiệp. - Quy hoạch lâm nghiệp là một môn khoa học chuyên môn về tổ chức kinh doanh rừng, nó có tính chất tổng hợp các môn khoa học lâm nghiệp và tính kinh tế. - Trong chương trình giảng dạy ở trường đại học, quy hoạch rừng là một trong những môn chuyên môn chủ chốt thường được bố trí giảng dạy vào những năm cuối của khoá đào tạo.
  8. CHƯƠNG 1. NHẬN THỨC CHUNG VỀ QHLN 1.5. Lịch sử phát triển của QHLN 1.5.1. Trên thế giới - Vào đầu thế kỷ 18 phạm vi QHLN mới chỉ giải quyết việc khoanh khu chặt luân chuyển. - Sau CM công nghiệp (TK19) phương hức kinh doanh rừng chồi, chia đều của Hartig ra đời. Tiếp theo là các phương pháp bình quân thu hoạch, lâm phần kinh tế của Judeich cũng ra đời. Từ các phương pháp kinh doanh rừng được đưa ra đã xây dựng lên môn học “Tính thu hoạch rừng”, Quy ước thu hoạch, Kinh doanh rừng. Cho đến khi các nước có trình độ cao hơn thì công tác quy hoạch cũng đòi hỏi tỉ mỉ hơn, vì đó đã gọi tên là môn quy hoạch rừng hay quy hoạch lâm nghiệp.
  9. CHƯƠNG 1. NHẬN THỨC CHUNG VỀ QHLN 1.5.2. Trong nước - Quy hoạch lâm nghiệp được áp dụng ngay từ thời Pháp thuộc như việc xây dựng phương án điều chế rừng chồi, rừng sản xuất củi. - Đến năm 1958 - 1959 tiến hành thống kê trữ lượng rừng toàn miền Bắc, và từ đó công tác quy hoạch lâm nghiệp không ngừng được phát triển.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2