intTypePromotion=1

Bài giảng: Quy hoạch lâm nghiệp - Chương 1. Nhận thức tổng quát về quy hoạch lâm nghiệp

Chia sẻ: Luu Van Tam | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:9

0
195
lượt xem
50
download

Bài giảng: Quy hoạch lâm nghiệp - Chương 1. Nhận thức tổng quát về quy hoạch lâm nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm về quy hoạch lâm nghiệp: Cấp toàn cầu; Xây dựng một chiến lược sử dụng tài nguyên rừng; Cấp quốc hoặc gia cấp tỉnh; Đưa các chính sách quốc gia. Phân bổ nguồn tài nguyên và các ưu tiên phát triển giữa các khu vực. Các vấn đề liên quan đến luật pháp và chính sách. Bản đồ tỷ lệ từ 1:1,000,000 đến 1:250,000....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Quy hoạch lâm nghiệp - Chương 1. Nhận thức tổng quát về quy hoạch lâm nghiệp

  1. QUY HOẠCH LÂM NGHIỆP
  2. NỘI DUNG Chương 1 Nhận thức tổng quát về quy hoạch lâm nghiệp Chương 2 Cơ sở kinh tế của QHLN Chương 3 Tổ chức không gian - thời gian rừng Chương 4 Sử dụng bền vững TNR Chương 5 Điều chỉnh sản lượng rừng Chương 6 Các loại công tác QHLN Chương 7 Nội dung QHLN Chương 8 Tổ chức thực hiện công tác QHLN
  3. Khái niệm về quy hoạch lâm nghiệp 1.1. Mục đích, nhiệm vụ của quy hoạch lâm 1.2. nghiệp Mục tiêu 1.2.1 Đối tượng 1.2.2 Nhiệm vụ 1.2.3 Mối liên hệ với các môn học khác 1.2.4 Lược sử phát triển của quy hoạch lâm nghiệp 1.3. Trên thế giới 1.3.1 Trong nước 1.3.2.
  4. 1.1 Khái niệm về quy hoạch lâm nghiệp QUY HOẠCH LẬP KẾ HOẠCH QUẢN LÝ KẾ HOẠCH
  5. 1.1 Khái niệm về quy hoạch lâm nghiệp Cấp toàn Xây dựng một chiến lược sử dụng tài nguyên rừng cầu Cấp quốc - Đưa các chính sách quốc gia. - Phân bổ nguồn tài nguyên và các ưu tiên phát triển giữa gia hoặc các khu vực cấp tỉnh - Các vấn đề liên quan đến luật pháp và chính sách - Bản đồ tỷ lệ từ 1:1,000,000 đến 1:250,000. Cấ p - Lập kế hoạch phát triển lâm nghiệp - Đưa ra các quyết định về phân bổ đất giữa lâm nghiệp và Huyện, dự các sử dụng khác và các kiểu quản lý rừng. án hoặc - Tỷ lệ bản đồ từ 1:100,000 đến 1:20,000 vùng đầu nguồn Cấp thôn - Thực thi kế hoạch và điều hành quản lý theo từng ngày bao gồm các hoạt động thiết lập các giải pháp lâm sinh, buôn/làng khai thác rừng, vv... hoặc các - Những chỉnh sửa chi tiết cho kế hoạch sử dụng đất được tiểu khu thực hiện. rừng - Bản đồ tỷ lệ từ 1:20,000 đến 1:10,000.
  6. 1.2.1 MỤC ĐÍCH • Tổ chức kinh doanh rừng và đất rừng theo hướng bền vững về ba mặt kinh tế, xã hội và môi trường. • Quy hoạch hướng đến tổ chức kinh doanh hợp lý, hiệu quả và lâu dài các nguồn tài nguyên đa dạng của rừng, cung cấp cho xã hội gỗ, củi, lâm sản ngoài gỗ, phục vụ cho việc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và đời sống nhân dân; • Góp phần vào việc nâng cao tác dụng phòng hộ, bảo vệ môi trường và bảo tồn các hệ sinh thái rừng.
  7. 1.2. 2 NHIÊM VỤ • Tổ chức điều tra, kiểm kê, phúc tra về tài nguyên rừng • Khảo sát điều kiện kinh tế xã hội, trình độ kinh doanh trong khu vực xây dựng phương án • Tiến hành xác định phương hướng kinh doanh nghề rừng, lập phương án quy hoạch ở các cấp lãnh thổ, các đơn vị kinh doanh khác nhau. • Giám sát và đánh giá việc thực thi phương án quy hoạch và điều chỉnh theo định kỳ.
  8. 1.2. 3 ĐỐI TƯỢNG Tài nguyên rừng và con người,
  9. 1.2. 4 NGUYÊN TẮC
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2