intTypePromotion=1
ADSENSE

Sản lượng rừng

Xem 1-20 trên 393 kết quả Sản lượng rừng
 • Sản lượng rừng là môn khoa học chuyên nghiên cứu về quy luật sinh trưởng của cây rừng và lâm phần. Từ đó xây dựng phương pháp dự đoán tăng trưởng và sản lượng, cũng như thiết lập hệ thống biện pháp kinh doanh cho mỗi loài cây trồng.

  pdf24p myxaodon10 14-06-2011 327 99   Download

 • Tham khảo sách 'sản lượng rừng', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf239p badaohatgao 26-06-2013 120 34   Download

 • Biểu sản lượng rừng trồng trám trắng là biểu tổng hợp quá trình sinh trưởng, tăng trưởng của loài cây trám trắng ở các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang và Quảng Ninh.

  pdf71p minhphung21055 31-07-2010 131 25   Download

 • Luận án thực hiện nghiên cứu nhằm xác định thực trạng sản xuất và kinh doanh của Công ty làm cơ sở cho việc điều chỉnh sản lượng rừng trồng Keo tai tượng về trạng thái cân bằng, ổn định về diện tích và trữ lượng; đồng thời đánh giá tác động môi trường, xã hội nhằm khắc phục các lỗi, từ đó lập kế hoạch quản lý rừng rừng trồng Keo tai tượng theo tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững của Hội đồng quản trị rừng thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf254p quangdaithuan78 16-01-2017 105 22   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm xác định được hiện trạng rừng trồng và một số cơ sở khoa học cho việc điều chỉnh sản lượng rừng. Đề xuất phương án điều chỉnh sản lượng và kế hoạch quản lý bền vững rừng trồng Keo tai tượng tại CTLN Hòa Bình.

  pdf254p cotithanh321 06-08-2019 25 2   Download

 • Trên cơ sở áp dụng các phương pháp dự đoán sản lượng rừng trồng và phương pháp điều chỉnh lượng khai thác hàng năm theo diện tích và theo trữ lượng để điều chỉnh diện tích rừng hiện tại nhằm duy trì ổn định sản lượng khai thác hàng năm và đảm bảo sản lượng ổn định từ chu kỳ kinh doanh tiếp theo.

  pdf0p vinobinu2711 03-03-2020 12 0   Download

 • Sinh trưởng trữ lượng loài Eucalyptus deglupta. Thông thường, các biểu sản lượng đề cập đến các chỉ tiêu cơ bản như: mật độ (N), chiều cao (Hg), đường kính bình quân (Dg), tổng tiết diện ngang 121(G), trữ lượng và tăng trưởng bình quân chung về trữ lượng (ΔM), ngoài ra có thể đề cập đến suất tăng trưởng về trữ lượng (PM)

  pdf24p myxaodon10 14-06-2011 130 44   Download

 • Mục đích của thiết kế thí nghiệm ngoài thực địa là tạo ra nguồn số liệu cho việc thiết lập các mô hình tăng trưởng và sản lượng. Thực chất các mô hình này là các phương trình hồi quy, mà biến phụ thuộc là một chỉ tiêu sản lượng nào đó, như trữ lượng, tổng tiết diện ngang, tăng trưởng trữ lượng hay tăng trưởng tổng tiết diện ngang, còn các biến độc lập có thể là mật độ ban đầu, cường độ tỉa thưa, thời gian giãn cách giữa các lần tỉa thưa

  pdf24p myxaodon10 14-06-2011 124 36   Download

 • Dựa vào sinh trưởng đường kính bình quân và mật độ để dự đoán tổng tổng tiết diện ngang chỉ phù hợp cho đối tượng lập biểu sản lượng không qua tỉa thưa. Hạn chế cơ bản của phương pháp này là, rất khó xác lập được đường sinh trưởng bình quân đại diện cho từng cấp đất.

  pdf24p myxaodon10 14-06-2011 108 35   Download

 • Tài liệu được tác giả Bảo Huy viết và cho ra mắt vào đầu nắm 2011 có nội dung trình bày về: Sử dụng công nghệ laser trong điều tra rừng, cấp năng suất rừng, mô hình hóa quá trình sinh trưởng cây rừng, mô hình mật độ rừng, sinh trưởng trữ sản lượng lâm phần, biểu lượng sản rừng, phần mềm quản lý rừng... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu hữu ích này.

  pdf55p hanh_tv9 17-01-2019 22 0   Download

 • Sản lượng rừng là môn khoa học chuyên nghiên cứu về quy luật sinh trưởng của cây rừng và lâm phần. Từ đó xây dựng phương pháp dự đoán tăng trưởng và sản lượng, cũng như thiết lập hệ thống biện pháp kinh doanh cho mỗi loài cây trồng. Vì thế, sản lượng rừng vừa mang tính chất của môn học cơ sở, vừa mang tính chất của môn học chuyên môn trong cơ cấu chương trình đào tạo Đại học và Sau đại học ngành Lâm nghiệp. Nó có liên quan chặt chẽ về mặt kiến thức với nhiều...

  pdf239p 123968574 19-06-2012 226 88   Download

 • Từ phương trình (1.62), xác định chiều cao cho từng cỡ đường kính, sau đó sử dụng biểu thể tích 2 nhân tố lập cho Thông đuôi ngựa (sổ tay điều tra quy hoạch rừng, 1995) xác định trữ lượng lâm phần.

  pdf24p myxaodon10 14-06-2011 186 63   Download

 • Đối với hàm Schumacher, tham số b đặc trưng cho độ dốc của đường sinh trưởng, do đó với mỗi đại lượng sinh trưởng, giá trị của tham số b đều giảm dần từ cấp đất xấu đến cấp đất tốt. Ngược lại ở hàm Gompertz, độ dốc của đường sinh trưởng chịu ảnh hưởng tổng hợp của tham số b và tham số c, nên tham số b biến đổi không rõ quy luật.

  pdf24p myxaodon10 14-06-2011 159 48   Download

 • Căn cứ vào chỉ số cấp đất vừa ước lượng và cự ly chiều cao giữa các cấp đất tại độ tuổi Ao, xác định cấp đất cho ô mẫu. Xử lý số liệu dùng cho phân chia đường cong cấp đất.

  pdf23p myxaodon10 14-06-2011 150 38   Download

 • Nếu đường cong sinh trưởng đường kính không đại diện cho các cấp đất, thì tổng tiết diện ngang và trữ lượng cũng mắc sai số hệ thống đáng kể, mà khó có thể đánh giá được. Hiện nay, với những lâm phần trong chu kỳ kinh doanh có tiến hành tỉa thưa một số lần, thì phương pháp dự đoán tổng tiết diện ngang thông qua trữ lượng và hình cao đang được sử dụng phổ biến

  pdf24p myxaodon10 14-06-2011 131 36   Download

 • Mật độ trồng và mật độ hiện tại. Từ các nhân tố sinh thái và mật độ dự kiến ban đầu, dùng phương pháp thống kê toán học, lựa chọn những nhân tố chủ đạo thực sự ảnh hưởng đến sinh trưởng của lâm phần. Theo cách này, dựa vào sinh trưởng của các lâm phần thực tế cùng các nhân tố điều tra tương ứng, sắp xếp chúng theo từng nhóm.

  pdf24p myxaodon10 14-06-2011 154 52   Download

 • Chuyển trục Y về vị trí A0, ta có: LogH = LogS + b(1/A - 1/A0) Ví dụ: A0 = 50, S = 70feet, b = -4,611, phương trình chiều cao được xác định cụ thể như sau: LogH = Log70 - 4,611/A + 4,611/50 LogH = 1,752 - 4,611/A Tương tự, khi chỉ số cấp đất S=100 feet, phương trình chiều cao của cấp đất tương ứng sẽ là: LogH = Log100 - 4,611/A + 4,611/50 LogH = 1,90778 - 4,611/A Như vậy, từ phương pháp Affill và phương pháp mà Husch, B. đã sử dụng ở trên

  pdf24p myxaodon10 14-06-2011 110 39   Download

 • Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về đặc điểm diễn biến và nguyên nhân mất rừng, suy thoái rừng và các giải pháp để nâng cao diện tích và chất lượng rừng ở tỉnh Quảng Bình. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tổng diện tích rừng của tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2010-2016 giảm hơn 25.000 ha. Nghiên cứu cũng đã xác định được các nguyên nhân mất rừng, suy thoái rừng và đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao diện tích, chất lượng rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

  pdf0p kaiyuan1121 28-08-2018 82 7   Download

 • Bài giảng Chương 2: Sinh thái học sản lượng sau đây được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về dòng năng lượng trong hệ sinh thái rừng; sự trao đổi năng lượng trong các hệ sinh thái; những thuật ngữ của sinh thái học sản lượng; sinh thái học sản lượng ở mức sinh vật sơ cấp.

  pdf43p maiyeumaiyeu09 14-09-2016 43 4   Download

 • Tuổi và diện tích dinh dưỡng có ảnh hưởng đến các chỉ tiêu: dc , Nc , dt /d, hdc/h và được mô tả bằng các phương trình: (3.7), (3.13), (3.20) và (3.27) hệ số xác định của các phương trình này biến động từ 0,515 đến 0,773. Đây là cơ sở để đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng rừng trồng Keo lá tràm sản xuất dăm gỗ ở đối tượng nghiên cứu.

  pdf7p doctorstrange1 21-06-2018 47 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Sản lượng rừng
p_strCode=sanluongrung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2