intTypePromotion=3

Bài giảng Sinh học 9 bài 18: Prôtêin

Chia sẻ: Nguyễn Văn Tài | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:26

0
187
lượt xem
25
download

Bài giảng Sinh học 9 bài 18: Prôtêin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Sinh học 9 bài 18: Prôtêin thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Sinh học 9 bài 18: Prôtêin trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Sinh học 9 bài 18: Prôtêin

 1. BÀI GIẢNG SINH HỌC 9 GIÁO VIÊN THỰC HIỆN
 2. KIỂM TRA BÀI CŨ Bài tập 4 SGK. Một đoạn mạch ARN có trình tự các nuclêôtit như sau: −A−U− G − X− U− U− G −A−X − Xác định trình tự các nuclêôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch trên. ARN: −A − U − G − X − U − U − G − A − X − Mạch khuôn: − T−A−X−G−A−A−X−T−G− ADN: | | | | | | | | | −A−T−G−X−T−T−G−A−X−
 3. PRÔTÊIN Chè đậu Sữa Thành phần chủ yếu trong các món ăn trên là chất gì? Thịt bò Trứng gà ôpla Gà luộc
 4. Bài 18. PRÔTÊIN I. Cấu trúc của prôtêin : * Cấu tạo hoá học: - Prôtêin là hợp chất hữu cơ gồm các nguyên tố: C, H, O, N. Prôtêin gồm những nguyên tố hóa học nào?
 5. Bài 18. PRÔTÊIN I. Cấu trúc của prôtêin : * Cấu tạo hoá học: - Prôtêin là hợp chất hữu cơ gồm các nguyên tố: C, H, O, N. - Prôtêin là đại phân tử được cấu trúc theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là 20 loại axit amin. Trình bày cấu trúc hóa học của prôtêin ?
 6. Đọc và tham khảo 20 loại axit amin 1. Glyxin Viết tắt Gly 11. Acginin Viết tắt Arg 2. Alanin Ala 12. Xystein Xys 3. Valin Val 13. Metionin Met 4. Lơxin Leu 14. Xerin Ser 5. Izolơxin Ile 15. Treonin Tre 6. Axit Aspatic Asp 16. Phenylanin Phe 7. Asparagin Asn 17. Tyrozin Tyr 8. Axit glutamic Glu 18. Histidin His 9. Glutamin Gln 19. Tripthophan Trp 10. Lyzin Lys 20. Prolin Pro
 7. Bài 18. PRÔTÊIN I. Cấu trúc của prôtêin : * Cấu tạo hoá học: Tính đặc thù của prôtêin được thể - Prôtêin là hợp chất hữu cơ hiện như thế nào? gồm các nguyên tố: C, H, O, N. VD: Prôtêin 1: có 156 aa - Prôtêin là đại phân tử được Prôtêin 2: có 157 aa cấu trúc theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là 20 loại axit amin. Tính đặc thù của prôtêin được thể hiện ở số lượng, thành phần các aa.
 8. Bài 18. PRÔTÊIN I. Cấu trúc của prôtêin : * Cấu tạo hoá học: Tính đa dạng của prôtêin do yếu tố - Prôtêin là hợp chất hữu cơ nào xác định? gồm các nguyên tố: C, H, O, N. VD: Prôtêin 1: Gly- Ala- Ser-… - Prôtêin là đại phân tử được Prôtêin 2: Gly- Ser- Ala-… cấu trúc theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là 20 loại axit amin. Tính đa dạng của prôtêin do cách sắp xếp khác nhau của 20 loại aa.
 9. Bài 18. PRÔTÊIN I. Cấu trúc của prôtêin : * Cấu tạo hoá học: - Prôtêin là hợp chất hữu cơ gồm các nguyên tố: C, H, O, N. - Prôtêin là đại phân tử được cấu trúc theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là 20 loại aa. - Prôtêin có tính đa dạng và đặc thù: Do số lượng, thành phần, trình tự sắp xếp khác nhau của các axit amin.
 10. Bài 18. PRÔTÊIN I. Cấu trúc của prôtêin : * Cấu tạo hoá học: * Cấu trúc không gian: Prôtêin có những bậc cấu trúc nào?
 11. Bài 18. PRÔTÊIN I. Cấu trúc của prôtêin : * Cấu tạo hoá học: * Cấu trúc không gian: + Cấu trúc bậc 1: là trình tự sắp xếp các aa trong chuỗi aa. Axit amin Cấu trúc bậc 1
 12. Bài 18. PRÔTÊIN I. Cấu trúc của prôtêin : * Cấu tạo hoá học: * Cấu trúc không gian: + Cấu trúc bậc 1: là trình tự sắp xếp các aa trong chuỗi aa. + Cấu trúc bậc 2: là chuỗi aa tạo các vòng xoắn lò xo. Cấu trúc bậc 2
 13. Bài 18. PRÔTÊIN I. Cấu trúc của prôtêin : * Cấu tạo hoá học: * Cấu trúc không gian: + Cấu trúc bậc 1: là trình tự sắp xếp các aa trong chuỗi aa. + Cấu trúc bậc 2: là chuỗi aa tạo các vòng xoắn lò xo. + Cấu trúc bậc 3: do cấu trúc bậc 2 cuộn xếp theo kiểu đặc trưng. Cấu trúc bậc 3: Pr hình cầu
 14. Bài 18. PRÔTÊIN I. Cấu trúc của prôtêin : * Cấu tạo hoá học: * Cấu trúc không gian: + Cấu trúc bậc 1: là trình tự sắp xếp các aa trong chuỗi aa. + Cấu trúc bậc 2: là chuỗi aa tạo các vòng xoắn lò xo. + Cấu trúc bậc 3: do cấu trúc bậc 2 cuộn xếp theo kiểu đặc trưng. + Cấu trúc bậc 4: gồm 2 hay nhiều Cấu trúc bậc 4: Phân tử Hb chuỗi aa cùng loại hay khác loại kết hợp với nhau.
 15. Bài 18. PRÔTÊIN I. Cấu trúc của prôtêin: II. Chức năng của prôtêin: Prôtêin có những chức năng cơ bản nào?
 16. Bài 18. PRÔTÊIN I. Cấu trúc của prôtêin: Sắp xếp ví dụ tương ứng với chức II. Chức năng của prôtêin: năng của prôtêin? Các chức năng Đặc điểm Ví dụ 1- Kêratin ở trong móng, sừng, tóc và lông. Là thành phần quan trọng xây 2- Insulin điều hoà hàm lượng 1. Chức năng dựng các bào quan và màng sinh đường trong máu. cấu trúc. chất → hình thành các đặc 3- Histon tham gia cấu trúc NST. điểm của mô, cơ quan, cơ thể 4- Côlagen và elastin là thành phần chủ yếu của da và mô liên 2. Chức năng xúc Bản chất của enzim là kết. tác các quá trình prôtêin, tham gia các phản 5- ARN-polymeraza tham gia trao đổi chất. ứng sinh hóa. tổng hợp ARN. 3. Chức năng điều Các hoocmôn phần lớn là hoà các quá trình prôtêin →điều hòa các quá 6-Tirôxin điều hoà sức lớn của trao đổi chất trình sinh lí trong cơ thể . cơ thể. 7- Ribonuclêaza phân giải ARN.
 17. Bài 18. PRÔTÊIN I. Cấu trúc của prôtêin: Sắp xếp ví dụ tương ứng với chức II. Chức năng của prôtêin: năng của prôtêin? Các chức năng Đặc điểm Ví dụ 1- Kêratin ở trong móng, sừng, tóc và lông. Là thành phần quan trọng xây 1 2- Insulin điều hoà hàm lượng 1. Chức năng dựng các bào quan và màng sinh 3 đường trong máu. cấu trúc. chất → hình thành các đặc 3- Histon tham gia cấu trúc NST. điểm của mô, cơ quan, cơ thể 4 4- Côlagen và elastin là thành phần chủ yếu của da và mô liên kết. 2. Chức năng xúc Bản chất của enzim là 5 tác các quá trình prôtêin, tham gia các phản 7 5- ARN-polymeraza tham gia trao đổi chất. ứng sinh hóa. tổng hợp ARN. 3. Chức năng điều Các hoocmôn phần lớn là 6-Tirôxin điều hoà sức lớn của hoà các quá trình 2 cơ thể. prôtêin →điều hòa các quá trao đổi chất 6 7- Ribonuclêaza phân giải ARN. trình sinh lí trong cơ thể .
 18. Bài 18. PRÔTÊIN I. Cấu trúc của prôtêin : II. Chức năng của prôtêin: 1. Chức năng cấu trúc: Là thành phần Vì sao prôtêin dạng sợi là nguyên cấ u liệu cấu trúc rất tốt? 2. Chứca tế bào. tác các quá trình trao trúc củ năng xúc Nêu vai trò của một số enzim đối đổi chất: Enzim xúc tác các phản ứng sinh với sự tiêu hóa thức ăn ở miệng và hoá. dạ dày? 3. Chức năng điều hoà các quá trình trao GiVíi dụ: amilaza biến đổictinh bệnh ả thích nguyên nhân ủa bột ở đổi chất: Nhờ các hoocmôn có bản chất tiểu ệng, pepsin phân giải protein ở mi đường? prôtêin. dạ dày.. Ngoài ra còn một số chức năng như: bảo Do sự thay đổi bất thường insulin vệ, dẫn tới bệnh tiểu đường. cung cấp năng lượng, vận động,…
 19. Bài 18. PRÔTÊIN I. Cấu trúc của prôtêin : II. Chức năng của prôtêin: 1. Chức năng cấu trúc: Là thành phần cấ u 2. Chứca tế bào. tác các quá trình trao trúc củ năng xúc đổi chất: Enzim xúc tác các phản ứng sinh hoá. 3. Chức năng điều hoà các quá trình trao đổi chất: Nhờ các hoocmôn có bản chất prôtêin. Ngoài ra còn một số chức năng như: bảo Prôtêin liên quan đến toàn bộ hoạt vệ, động sống của tế bào, biểu hiện thành các tính trạng của cơ thể. cung cấp năng lượng, vận động,…
 20. Cơ thể thiếu prôtêin BÉO PHÌ SUY DINH DƯỠNG ĂN ĐỦ CHẤT TẬP THỂ DỤC THỂ THAO ĐỀU ĐẶN, CƠ THỂ SẼ CÂN ĐỐI KHỎE MẠNH

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản