intTypePromotion=1

Bài giảng Tài chính tiền tệ - Chương 1: Tổng quan về tiền tệ

Chia sẻ: Dfxvcfv Dfxvcfv | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:28

0
403
lượt xem
37
download

Bài giảng Tài chính tiền tệ - Chương 1: Tổng quan về tiền tệ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 Tổng quan về tiền tệ nằm trong bài giảng Tài chính tiền tệ trình bày các nội dung tổng quan về tiền tệ, các hình thái phát triển của tiền tệ, chức năng của tiền. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính tiền tệ - Chương 1: Tổng quan về tiền tệ

 1. Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TIỀN TỆ
 2. Kết cấu chương I. Tổng quan về tiền tệ II. Các hình thái phát triển của tiền tệ 15/04/14 III. Chức năng của tiền Tiền tệ - Ngân hàng - Chương 1 2
 3. I. Tổng quan về tiền tệ 1. Định nghĩa 2. Đặc điểm 3. 5 nguyên tắc cơ bản của tiền tệ - ngân hàng
 4. 1. Định nghĩa • Tiền tệ là bất cứ vật gì được chấp nhận chung rộng rãi trong trao đổi hàng hoá, 15/04/14 dịch vụ hoặc trong việc thanh toán các khoản nợ Tài chính tiền tệ- Chương 1 4
 5. 2. Đặc điểm a. Được chấp nhận chung b. Để mua hàng hoặc để trả nợ 15/04/14 c. Sức mạnh của tiền được biểu hiện Tài chính tiền tệ- Chương 1 thông qua sức mua • * Sức mua tiền tệ - Sức mua đối nội - Sức mua đối ngoại 5
 6. 3. 5 nguyên tắc cơ bản của tiền tệ - ngân hàng a. Tiền có giá trị thời gian b. Rủi ro cần phải được đền bù 15/04/14 c. Thông tin là nền tảng để đưa ra quyết định d. Giá cả và sự phân bổ các nguồn lực được xác định trên Tài chính tiền tệ- Chương 1 thị trường e. Sự ổn định tăng cường phúc lợi 6
 7. II. Các hình thái phát triển của tiền tệ 1. Sự ra đời của tiền tệ 2. Các hình thái phát triển của tiền 3. Các chế độ lưu thông tiền 15/04/14 Tài chính tiền tệ- Chương 1 7
 8. 1. Sự ra đời của tiền tệ - Tiền ra đời do nhu cầu trao đổi giữa con người với nhau và lúc này tiền đóng vai trò là vật ngang giá chung - Các tiêu chí: • + Được chấp nhận rộng rãi • + Tương đối sẵn có • + Dễ bảo quản, lâu hao mòn • + Vận chuyển dễ dàng • + Dễ chia nhỏ
 9. 2. Các hình thái phát triển của tiền tệ • a. Các hình thái tiền tệ - Hoá tệ (commodity money) - Tiền dấu hiệu • b. Các chế độ bản vị tiền tệ
 10. a. Các hình thái tiền tệ: Hóa tệ - Bản thân đồng tiền hoá tệ cũng là một loại hàng hoá -> Hoá tệ là tiền có giá trị thực sự - Giá trị của vật trung gian trao đổi này phải ngang bằng với giá trị của hàng hoá đem ra trao đổi: trao đổi ngang giá - Có 2 hình thức hoá tệ: • + Hoá tệ phi kim • + Hoá tệ kim loại
 11. a. Các hình thái tiền tệ: Tiền dấu hiệu • Tiền giấy - Hầu như không chứa giá trị mà chỉ đóng vai trò đại biểu cho giá trị - Tiền pháp định • Tiền tín dụng: là tiền nằm trên các tài khoản mở ở ngân hàng và được hình thành trên các khoản tiền gửi vào ngân hàng - Séc (cheque): là 1 tờ lệnh do người chủ TK Séc phát hành yêu cầu NH giữ TK chuyển 1 số tiền từ TK của người phát hành đến một người khác • Tiền điện tử: - Là tiền sử dụng trong thanh toán điện tử - Phân biệt thẻ ghi nợ (debit cards) và thẻ tín dụng (credit cards)
 12. Tài chính tiền tệ- Chương 1 15/04/14 12
 13. b. Các chế độ bản vị tiền tệ - Chế độ hai bản vị: + Chế độ bản vị song song + Chế độ bản vị kép -Chế độ bản vị vàng -Chế độ lưu thông tiền giấy
 14. III. Chức năng của tiền tệ • 1. Phương tiện trao đổi • 2. Thước đo giá trị 15/04/14 • 3. Phương tiện cất trữ Tài chính tiền tệ- Chương 1 • 4. Phương tiện thanh toán 14
 15. 1. Phương tiện trao đổi - Tiền tệ được xã hội sử dụng với tư cách là vật trung gian trong quá trình trao đổi hàng hoá, dịch vụ - Nếu không có sự xuất hiện của tiền tệ thì việc trao đổi chỉ diễn ra khi có “sự trùng hợp kép về nhu cầu” - Tiền tệ giúp nền kinh tế hiệu quả hơn, khắc phục được những hạn chế của trao đổi hàng hoá trực tiếp
 16. 2. Thước đo giá trị - Tiền có khả năng đo lường và tính toán giá trị trong nền kinh tế - Nếu không có tiền tệ thì sẽ rất khó khăn để xác định giá và so sánh giá
 17. Thước đo giá trị Số mặt Số lượng giá trong Số lượng giá trong hàng một nền kinh tế đổi một nền kinh tế tiền chác tệ 3 3 3 10 45 10 1000 499500 100
 18. 3. Phương tiện cất trữ - Khi tạm thời chưa có nhu cầu sử dụng, tiền được cất trữ để dành cho những giao dịch trong tương lai. - Tiền được sử dụng làm phương tiện cất trữ giá trị vì: + Tính lỏng (liquidity) + Mỗi tài sản, kể cả tiền đều hàm chứa trong nó một rủi ro mất giá ? Tiền đóng vai trò cất trữ giá trị có phải chứa trong nó đầy đủ giá trị không
 19. Tài chính tiền tệ- Chương 1 15/04/14 19
 20. 4. Phương tiện thanh toán • Tiền được sử dụng như một phương tiện thanh toán các khoản nợ (phương tiện trả nợ)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2