intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Bích Trâm

Chia sẻ: Zcsdf Zcsdf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

267
lượt xem
67
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của Bài giảng Thương mại điện tử Chương 2 Cơ sở hạ tầng của thương mại điện tử nhằm nêu các cơ sở hạ tầng như kinh tế xã hội, pháp lý, nền tảng công nghệ của thương mại điện tử, xây dựng website thương mại điện tử.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Bích Trâm

 1. Th.S.  Nguyễn  Thị  Bích  Trâm   Bichtrambmt@gmail.com  
 2. Nội  dung  chương  2           Kinh  tế   Pháp  lý   Nền  tảng   Xây  dựng   Xã  hội   công   website   nghệ  của   TMĐT     TMĐT  
 3. Cơ  sở  hạ  tầng  kinh  tế  -­‐  xã  hội  của   TMĐT   Yêu   cầu   Ảnh   Tạo   hưởng   lập   Kinh  tế-­‐ xã  hội  
 4. Ảnh  hưởng  KT-­‐XH  đến  TMĐT   Tiềm  năng  của   Các  yếu  tố  kinh  tế   nền  kinh  tế   Tốc  độ  tăng   trưởng   Lạm  phát   Tỷ  giá   Thu  nhập  &  phân   bổ  thu  nhập  
 5. Ảnh  hưởng  KT-­‐XH  đến  TMĐT   Các  yếu  tố  văn  hoá  -­‐XH   Dân  số   Nghề  nghiệp,  tầng   lớp  XH   Dân  tộc,  chủng   tộc   Tôn  giáo,  nền  văn   hoá  
 6. Yêu  cầu  về  hạ  tầng  KT-­‐XH     •  Phải  có  những  chuẩn  mực  quốc  tế  &   quốc  gia   •  Tổ  chức  tốt  các  hoạt  động  thông  nn  kinh   tế,  thương  mại   •  Xây  dựng  và  phát  triển  hạ  tầng  cơ  sơ   CNTT  mang  qnh  kinh  tế  sử  dụng   •  Xây  dựng  hệ  thống  thanh  toán  tài  chính   tự  động    
 7. Tạo  lập  môi  trường  KT-­‐XH     Xây  dựng,  phát  triển  &  thực   Hạ  tầng  cơ  sở   CNTT   Hệ  thống  nền  tệ  &   thi   thanh  toán  điện  tử   Hệ  thống  chuẩn   mực  &  luật  pháp  
 8. Tạo  lập  môi  trường  KT-­‐XH     •  Tôn  trọng  &  tuân  thủ  quy   định  &  pháp  luật  về  TMĐT   •  Có  kế  hoạch  &  chiến  lược   nâng  cao  hiệu  quả  hoạt  động   TMĐT:  về  nhân  lực,  thương   hiệu,  cơ  sở  hạ  tầng  CNTT…    
 9. Một  số  vấn  đề  pháp  lý  liên  quan  đến   TMĐT   Văn  bản   Chữ  ký  
 10. Thông  nn  cá  nhân   Sở  hữu  trí  tuệ   Thuế  
 11. Nền  tảng  công  nghệ  của  TMĐT   CÁC LOẠI CƠ SỞ MẠNG DỮ LIỆU PHÂN LOẠI PHÂN LOẠI ỨNG DỤNG ỨNG DỤNG LỢI ÍCH
 12. Mạng  máy  qnh   •  Là  một  hệ  thống  gồm  hai  hay  nhiều  máy   qnh  được  kết  nối  để  trao  đổi  thông  nn   với  nhau.   Các  loại  mạng:   LAN   WAN   Intranet   Extranet   Internet  
 13. Mạng  LAN   •  Các  máy  qnh  được  kết  nối  với  nhau  trong  một   khu  vực  hẹp  nhờ  cáp  dẫn  (thông  thường  là   cáp  RJ45)  hoặc  wifi.  
 14. MẠNG WAN   Máy chủ Máy tính được kết nôí Gồm  các  mạng  nội  bộ  kết  nối  với   nhau  qua  các  phương  nện  truyền   dẫn  tầm  xa  (ví  dụ:  ISDN)  
 15. MẠNG  INTRANET Là  một  hệ  thống   hạ  tầng  mạng  để   MÁY  KHÁCH   MÁY  CHỦ   phục  vụ  nhu  cầu   CƠ SỞ DỮ LIỆU + chia  sẻ  thông  nn   HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH trong  nội  bộ  cty   bằng  cách  sử   MÁY CHỦ dụng  nguyên  lý   DÀNH CHO WEBSITE &  công  cụ  của   Web   TƯỜNG  LỬA   MÁY CHỦ DÀNH CHO   EMAIL   CƠ SỞ DỮ LIỆU
 16. Mạng Intranet ỨNG DỤNG TRAO ĐỔI QUẢN LÝ/CHIA SẺ BỘ PHẬN THÔNG TIN DỮ LIỆU CỦA EXTRANET
 17. Mạng Extranet NHÀ PHÂN PHỐI Intranet VPN/PN IPS VPN/PN - Máy chủ Tunneling Internet - Phần mềm (Công nghệ TƯỜNG chuyển thông tin + Giao diện LỬA + Ứng dụng được mã hóa) ĐỐI TÁC VPN/PN Intranet KHÁCH HÀNG
 18. Mạng Extranet NHÀ  MÁY   •   Sản  xuất  đúng  lúc  (JIT)   •   Nhập  xuất  kho  liên  tục   •   Lập  kế  hoạch  sản  xuất     VĂN  PHÒNG  TỪ   XA   •   Nhận  nhiệm  vụ   KHÁCH  HÀNG   •   Phối  hợp  nhóm  công  tác   •   Tiếp  thị  trực  tuyến   •   Liên  lạc/  Lập  kế  hoạch   •   Bản  hàng  trực  tuyến     •   Sản  xuất  theo  yêu  cầu   •   Dịch  vụ  sau  bán  hàng   •   Tự  động  hóa  bán  hàng     NHÀ  CUNG  CẤP   ĐỐI  TÁC  KINH  DOANH   •   Thu  mua   •   Liên  kết,  phối  hợp   •   Quản  lý  chuỗi  cung  cấp   •   Sử  dụng  nguồn  lực  ngoài  doanh  nghiệp  
 19. Mạng  Internet   •  Là  một  mạng  giao  nếp  toàn  cầu  cung  cấp   kết  nối  trực  nếp  tới  bất  kỳ  ai  thông  qua   mạng  LAN  hoặc  nhà  cung  cấp  dịch  vụ   Internet  (ISP)  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2