intTypePromotion=1

Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 3 - Nguyễn Hải Yến

Chia sẻ: Hấp Hấp | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

0
76
lượt xem
10
download

Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 3 - Nguyễn Hải Yến

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Thương mại điện tử - Chương 3: Cơ sở hạ tầng pháp lý thương mại điện tử" giới thiệu một số vấn đề về pháp lý liên quan tới thương mại điện tử, luật mẫu của UNCITRAL và luật giao dịch điện tử của một số quốc gia trên thế giới, các văn bản pháp quy về giao dịch thương mại điện tử tại Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 3 - Nguyễn Hải Yến

 1. Chương 3. Cơ sở hạ tầng pháp lý Thương mại Điện tử 9 April 2016
 2. Nội dung  Giới thiệu  Một số vấn đề về pháp lý liên quan tới Thương mại Điện tử.  Luật mẫu của UNCITRAL và luật giao dịch điện tử của một số quốc gia trên thế giới.  Các văn bản pháp quy về giao dịch Thương mại Điện tử tại Việt Nam. 2
 3. Giới thiệu  Khuôn khổ pháp lý điều chỉnh từ thương mại truyền thống không đủ để đáp ứng yêu cầu của EC.  Hệ thống luật hiện tại dựa trên cơ sở sử dụng văn bản chứng thực bằng giấy tờ và chữ ký tay làm cơ sở pháp lý.   cần có một khuôn khổ pháp lý cho thương mại điện tử. 3
 4. Giới thiệu (tt)  Khuôn khổ pháp lý cho thương mại điện tử dựa trên 2 nguyên tắc cơ bản  Khuôn khổ pháp lý thương mại điện tử phải được xây dựng trên cơ sở nền tảng các khuôn khổ pháp lý điều chỉnh giao dịch thương mại truyền thống.  Khuôn khổ pháp lý thương mại điện tử phải xóa bỏ các rào cản kiềm chế sự phát triển của thương mại điện tử. 4
 5. Nội dung  Giới thiệu  Một số vấn đề về pháp lý liên quan tới Thương mại Điện tử.  Luật mẫu của UNCITRAL và luật giao dịch điện tử của một số quốc gia trên thế giới.  Các văn bản pháp quy về giao dịch Thương mại Điện tử tại Việt Nam. 5
 6. Một số vấn đề về pháp lý  Giới thiệu  Các vấn đề liên quan đến luật thương mại  Các vấn đề liên quan đến bí mật cá nhân và bảo vệ thông tin cá nhân  Các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ  Các vấn đề liên quan tới thuế và thuế quan  Các vấn đề liên quan đến luật áp dụng và giải quyết tranh chấp  Về các qui định tiêu chuẩn hóa công nghiệp và thương mại 6
 7. Giới thiệu  Việc xây dựng một khuôn khổ pháp lý thương mại điện tử thuận lợi, nhất quán trên toàn thế giới  niềm tin vào giao dịch điện tử  sự phát triển của thương mại điện tử và thương mại toàn cầu.  Khuôn khổ pháp lý thương mại điện tử đã được một số kết quả nhất định ở một số tổ chức: Hội đồng châu Âu (EC), Phòng thương mại quốc tế (ICC), tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), Ủy ban liên hiệp quốc tế về luật thương mại quốc tế (UNCITRAL)… 7
 8. Giới thiệu (tt)  Một số vấn đề cấp bách nhất liên quan đến thương mại điện tử  Văn bản chứng thực trên giấy  Chữ ký tay  Bản gốc chứng từ  Thông tin cá nhân  Bảo vệ dữ liệu  Luật áp dụng và cơ chế giải quyết tranh chấp  Thuế  Thuế quan  Quyền sở hữu trí tuệ  Quản lý tên miền 8
 9. Các vấn đề liên quan đến luật thương mại  Yêu cầu về văn bản  Yêu cầu về chữ ký  Yêu cầu về văn bản gốc 9
 10. Yêu cầu về văn bản  Luật pháp hiện tại ở hầu hết các nước và các công ước quốc tế đều yêu cầu một số giao dịch pháp lý phải được ký kết hoặc chứng thực bằng văn bản .   Các hợp đồng không được ký kết bằng văn bản sẽ trở nên vô hiệu 10
 11. Yêu cầu về văn bản (tt)  Công ước Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (công ước Viên 1980)  Hợp đồng không nhất thiết phải ký kết bằng văn bản  Sử dụng nhân chứng để chứng minh hợp đồng (Điều 24)  Có thể áp dụng cho thương mại điện tử. 11
 12. Yêu cầu về văn bản (tt)  Chưa có định nghĩa cụ thể cho từ “văn bản” xuất hiện trong luật của các nước và công ước quốc tế.  Tuy nhiên, không thể xem một thông điệp điện tử là tương đương với một văn bản truyền thống.  Đòi hỏi phải có qui định luật pháp cụ thể để hợp pháp hóa giá trị văn bản của dữ liệu điện tử. 12
 13. Yêu cầu về chữ ký  Yêu cầu về chữ ký trên các chứng từ sử dụng trong thương mại quốc tế là rào cản lớn đối với sự phát triển của thương mại điện tử.  Việc sử dụng chữ ký điện tử dưới dạng thông tin điện tử được gắn kèm một cách phù hợp với dữ liệu điện tử nhằm xác lập mối liên hệ giữa người gửi và nội dung của dữ liệu điện tử thì chưa được qui định cụ thể trong hệ thống luật hiện hành. 13
 14. Yêu cầu về văn bản gốc  Văn bản gốc là bằng chứng tin cậy vì  Nguyên vẹn  Xác thực  Không thể thay đổi được  Hiện nay, có 1 số giải pháp kỹ thuật cho phép xác nhận tính nguyên vẹn và xác thực của dữ liệu điện tử.  Cần phải có các qui định pháp lý xác lập tính hợp pháp của văn bản điện tử có thể thay thế cho văn bản gốc. 14
 15. Bí mật cá nhân và bảo vệ thông tin cá nhân  Thông tin cá nhân về thói quen và sở thích tiêu dùng có giá trị rất lớn đối với các doanh nghiệp kinh doanh trên mạng  doanh nghiệp sẽ tìm cách thu thập thông tin này.  Thông tin trong các hộp mail cá nhân  Thông tin về thẻ thanh toán, địa chỉ cá nhân, tài khoản ngân hàng bị đánh cắp.  Email, điện thoại bị lộ  marketing  những lo ngại là hàng rào ngăn cản việc thu hút người dùng tham gia vào các giao dịch EC  ngăn cản việc phát triển EC và thương mại quốc tế. 15
 16. Quyền sở hữu trí tuệ  Sử dụng trái phép các tài liệu, phim ảnh được tải dễ dàng trên internet.  Vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ trong việc đăng ký tên miền.  Gây nhầm lẫn về thương hiệu trong các Website của các đối thủ cạnh tranh. 16
 17. Thuế và thuế quan  Đảm bảo bình đẳng về nghĩa vụ thuế  Xác định nơi tiêu thụ thực sự của khách hàng để khấu trừ thuế VAT cho khách hàng.  Có nên áp dụng thuế đối với các sản phẩm số tiêu thụ qua các kênh phân phối điện tử hay không? 17
 18. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp  Khó xác định được địa điểm giao dịch và tiêu thụ các sản phẩm của hoạt động thương mại điện tử  Cần phải có qui định cụ thể để các bên tham gia giao dịch có thể dự đoán trước luật nào sẽ áp dụng cho giao dịch mà mình tham gia.  Xây dựng một thủ tục rõ ràng về quy trình giải quyết tranh chấp nảy sinh từ hoạt động thương mại điện tử. 18
 19. Quy định tiêu chuẩn hóa công nghiệp và thương mại  Tiêu chuẩn hóa công nghệ  Kết nối toàn cầu  Trao đổi thông tin thông suốt  Tiêu chuẩn hóa hàng hóa và dịch vụ là cơ sở kỹ thuật để bảo vệ quyền lợi của khách hàng.  Mua hàng trực tiếp và mua hàng qua mạng sẽ không khác nhau khi hàng hóa và dịch vụ được chuẩn hóa. 19
 20. Nội dung  Giới thiệu  Một số vấn đề về pháp lý liên quan tới Thương mại Điện tử.  Luật mẫu của UNCITRAL và luật giao dịch điện tử của một số quốc gia trên thế giới.  Các văn bản pháp quy về giao dịch Thương mại Điện tử tại Việt Nam. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2