intTypePromotion=1

Bài giảng Tin đại cương - Bài 2: Tuần tự

Chia sẻ: Le Thanh Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
34
lượt xem
1
download

Bài giảng Tin đại cương - Bài 2: Tuần tự

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tin đại cương: Bài 2 Tuần tự do Trương Xuân Nam biên soạn cung cấp các kiến thức cơ bản về: Các khái niệm cơ sở, định danh (identifier) / biến (variable), biểu thức (expression), phép gán, vài kiểu dữ liệu cơ bản, phân rã bài toán (vấn đề), hàm (function), nhập và xuất dữ liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin đại cương - Bài 2: Tuần tự

TIN ĐẠI CƯƠNG<br /> Bài 2: Tuần tự<br /> <br /> Trương Xuân Nam - Khoa CNTT<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nhắc lại nội dung bài trước<br /> <br /> <br /> Khái niệm “Thuật toán” và các đặc trưng:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tính hữu hạn<br /> Tính máy móc<br /> Tính dừng<br /> Có “giao diện”: Đầu vào & đầu ra<br /> <br /> Tham trị & tham chiếu<br /> Có 3 loại cấu trúc điều khiển cơ bản: Tuần tự,<br /> lặp và rẽ nhánh<br /> Các viết, dịch, chạy và sửa lỗi chương trình<br /> máy tính<br /> Trương Xuân Nam - Khoa CNTT<br /> <br /> 2<br /> <br /> Bài 2: Tuần tự<br /> <br /> <br /> Các khái niệm cơ sở<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Định danh (identifier) / biến (variable)<br /> Biểu thức (expression)<br /> Phép gán<br /> Vài kiểu dữ liệu cơ bản<br /> <br /> Phân rã bài toán (vấn đề)<br /> Hàm (function)<br /> Nhập và xuất dữ liệu<br /> Trương Xuân Nam - Khoa CNTT<br /> <br /> 3<br /> <br /> Bài 2: Tuần tự<br /> <br /> <br /> Các khái niệm cơ sở<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Định danh (identifier) / biến (variable)<br /> Biểu thức (expression)<br /> Phép gán<br /> Vài kiểu dữ liệu cơ bản<br /> <br /> Phân rã bài toán (vấn đề)<br /> Hàm (function)<br /> Nhập và xuất dữ liệu<br /> Trương Xuân Nam - Khoa CNTT<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2.1 Các khái niệm cơ sở<br /> hàm<br /> chính<br /> khai báo<br /> số thực x<br /> x2<br /> <br /> tính và<br /> in ra màn<br /> hình<br /> <br /> #include <br /> using namespace std;<br /> int main() {<br /> double x;<br /> cin >> x;<br /> cout
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2