intTypePromotion=1

Bài giảng Tin học 12 bài 1: Một số khái niệm cơ bản

Chia sẻ: Lê Trúc Giang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:19

0
528
lượt xem
63
download

Bài giảng Tin học 12 bài 1: Một số khái niệm cơ bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Qua những bài giảng trong bộ sưu tập của tiết học Một số khái niệm cơ bản - Tin học 12 quý thầy cô có thể sử dụng để tham khảo thiết kế bài giảng cho tiết học. Với những bài giảng này thì các giáo viên sẽ có thêm nguồn tài liệu khi chuẩn bị bài, đồng thời cung cấp cho học sinh những kiến thức về cơ sở dữ liệu và thông tin trong môn Tin học 12. Hy vọng những bài giảng trong bộ sưu tập Một số khái niệm cơ bản sẽ hỗ trợ các giáo viên trong công tác giảng dạy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học 12 bài 1: Một số khái niệm cơ bản

 1. BÀI GIẢNG TIN HỌC 12
 2. 1. Bài toán quản lí Bài toán quản lí là bài toán phổ biến trong mọi hoạt động kinh tế - xã hội. Công tác quản lí chiếm phần lớn trong các ứng dụng của tin học. Theo em để quản lí thông tin về điểm của học sinh trong một lớp em nên lập danh sách chứa các cột nào? Để quản lý học sinh trong nhà trường, người ta thường lập các biểu bảng gồm các cột, hàng để chứa các thông tin cần quản lý.
 3. Xét ví dụ Điể Giới Đoàn Điểm Điểm Stt Họ tên Ngày Sinh m Tính Viên Lý Tin Hóa 1 Nguyễn An 12/8/1991 Nam C 7,8 8,0 5,0 2 Trần Văn Giang 21/3/1990 Nam K 6,0 9,0 9,0 3 Lê Minh Châu 3/5/1991 Nữ C 7,0 8,0 9,5 4 Doãn Thu Cúc 14/2/1990 Nữ K 7,5 8,5 8,0 …
 4. CHÚ Ý Hồ sơ quản lí học sinh của nhà trường là tập hợp các hồ sơ lớp. Trong quá trình quản lí, hồ sơ có thể có những bổ sung, thay đổi hay nhầm lẫn đòi hỏi phải sửa đổi lại. Việc tạo lập hồ sơ không chỉ dùng để lưu trữ mà chủ yếu là để khai thác, nhằm phục vụ các yêu cầu quản lí cảu nhà trường.
 5. a. Tạo lập hồ sơ về các đối tượng cần quản lí Xác định chủ thể cần quản lí Xác định cấu trúc hồ sơ Thu thập, tập hợp thông tin cần thiết cho hồ sơ. Điể Giới Đoàn Điểm Thẻ Stt Họ tên Ngày Sinh m Tính Viên Lý BH Hóa 1 Nguyễn An 12/8/1991 Nam C 7,8 8,0 5,0 2 Trần Văn Giang 21/3/1990 Nam K 6,0 9,0 9,0 3 Lê Minh Châu 3/5/1991 Nữ C 7,0 8,0 9,5 4 Doãn Thu Cúc 14/2/1990 Nữ K 7,5 8,5 8,0 …
 6. b. Cập nhật hồ sơ (thêm, xóa, sửa hồ sơ) Thông tin lưu trữ trong hồ sơ cần được cập nhật để đảm bảo phản ánh kịp thời, đúng với thực tế. Điể Giới Đoàn Điểm Điểm Stt Họ tên Ngày Sinh m Tính Viên Lý Tin Hóa 1 Nguyễn An 12/8/1991 Nam C 7,8 8,0 5,0 2 Trần Văn Giang 21/3/1990 Nam C 6,0 9,0 9,0 3 Doãn Thu Cúc 14/2/1990 Nữ C 7,5 8,5 8,0 4 Nguyễn Gia lâm 11/8/1991 Nam C 6,6 6,5 8,4 5
 7. c. Khai thác hồ sơ  Sắp xếp  Tìm kiếm  Thống kê  Lập báo cáo: là việc sử dụng các kết quả tìm kiếm, thống kê, sắp xếp các bộ hồ sơ để in ra giấy Điể Giới Đoàn Điểm Điểm Stt Họ tên Ngày Sinh m Tính Viên Lý Tin Hóa 1 Nguyễn An 12/8/1991 Nam C 7,8 8,0 5,0 2 Trần Văn Giang 21/3/1990 Nam K 6,0 9,0 9,0 3 Lê Minh Châu 3/5/1991 Nữ C 7,0 8,0 9,5 4 Doãn Thu Cúc 14/2/1990 Nữ K 7,5 8,5 8,0 …
 8. Câu 1: Các công việc thường gặp khi quản lí thông tin của một đối tượng nào đó? Câu 2: Lập bảng thứ 1 trên giấy gồm hai cột, cột 1 đặt tên là Tên môn học để liệt kê tất cả các môn học mà em đang học, cột 2 đặt tên Mã môn học, dùng ký hiệu 1,2,3.... để đặt tên cho từng môn học. Đặt tên cho bảng Môn học. Câu 3: Lập bảng thứ 2, gồm các cột sau:Mã học sinh, họ tên, ngày sinh,giới tính, địa chỉ, tổ. Chỉ ghi tượng trưng 5 học sinh. Trong đó mỗi học sinh có một mã học sinh duy nhất, có thể đặt A1, A2... Đặt tên bảng DSHS.
 9. 3. Hệ cơ sở dữ liệu a. Khái niệm cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Dữ liệu lưu trên máy có ưu điểm gì so với một dữ liệu lưu trên giấy? Điể Giới Đoàn Điểm Điểm Stt Họ tên Ngày Sinh m Tính Viên Lý Tin Hóa 1 Nguyễn An 12/8/1991 Nam C 7,8 8,0 5,0 2 Trần Văn Giang 21/3/1990 Nam K 6,0 9,0 9,0 3 Lê Minh Châu 3/5/1991 Nữ C 7,0 8,0 9,5 4 Doãn Thu Cúc 14/2/1990 Nữ K 7,5 8,5 8,0 …
 10. 3. Hệ cơ sở dữ liệu a. Khái niệm cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu:  Một cơ sở dữ liệu (Database): Là tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau, chứa thông tin của một đối tượng nào đó (như một trường học, một bệnh viện, một ngân hàng, một nhà máy...), được lưu trữ trên các thíêt bị nhớ để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ: Hồ sơ lớp khi được lưu trữ ở bộ nhớ ngoài của máy tính có thể xem là một cơ sở dữ liệu (gọi là CSDL Lớp) Hệ quản trị CSDL: Là phần mềm cung cấp một môi trường thuận lợi và hiệu quả để tạo lập, lưu trữ và tìm kiếm thông tin của CSDL được gọi là hệ quản trị CSDL (hệ QTCSDL-DataBase Manegement System)
 11. 3. Hệ cơ sở dữ liệu a. Khái niệm cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chú ý: Người ta thường dùng thuật ngữ hệ cơ sở dữ liệu để chỉ một CSDL và HQTCSDL quản trị và khai thác CSDL đó. Như vậy để lưu trữ và khai thác thông tin bằng máy tính cần phải có :  CSDL  Hệ QTCSDL  Các thiết bị vật lý (máy tính, đĩa cứng, mạng máy tính...)
 12. 3. Hệ cơ sở dữ liệu a. Khái niệm cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu: CSDL Các thành phần của hệ CSDL
 13. 3. Hệ cơ sở dữ liệu b. Các mức thể hiện của CSDL:  Mức vật lí: CSDL vật lí là tập hợp các tệp dữ liệu tồn tại trên các thiết bị DỮ LIỆU nhớ. Ví dụ: CSDL vật lí của CSDL lớp gồm Mức vật lí của CSDL 50 tệp, mỗi tệp ghi dữ liệu thực tế về một học sinh trong lớp
 14. 3. Hệ cơ sở dữ liệu b. Các mức thể hiện của CSDL:  Mức khái niệm: Nhóm người quản trị hệ CSDL hoặc phát triển các ứng dụng họ cần phải biết: Những dữ liệu nào được lưu trữ trong hệ CSDl? Giữa các dữ liệu có các mối quan hệ nào? Ví dụ: một lớp học sinh, mỗi học sinh có một số thông tin :họ tên,ngày sinh,giới tính….tạo thành một bảng, mỗi cột là một thuộc tính, mỗi hàng tương ứng với thông tin về một học sinh Ví dụ về mức khái niệm của CSDL
 15. 3. Hệ cơ sở dữ liệu b. Các mức thể hiện của CSDL:  Mức khung nhìn: Khi khai thác cơ sở dữ liệu một người dùng không quan tâm đến toàn bộ thong tin trong csdl mà chỉ cần m ột phần thong tin nào đó phù hợp với nghiệp vụ hay mục đích sử dụng của mình Ví dụ: nếu bỏ bớt một vài cột của CSDL khái niệm lớp phần còn lại là một khung nhìn
 16. 3. Hệ cơ sở dữ liệu b. Các mức thể hiện của CSDL: Giao diện dành cho GV môn Tin học Giao diện dành cho GVCN Nhiều khung nhìn đối với một CSDL
 17. 3. Hệ cơ sở dữ liệu b. Các mức thể hiện của CSDL:
 18. Câu 1: Phân biệt CSDL với hệ QTCSDL Câu 2: Giả sử phải xây dựng một CSDL để quản lý mượn, trả sách ở thư viện, theo em cần phải lưu trữ những thông tin gì? Hãy cho biết những việc phải làm để đáp ứng nhu cầu quản lí của người thủ thư. (Gợi ý: Để QL sách cần thông tin gì? Để quản lí người mượn cần thông tin gì?người thủ thư cần tra cứu xem sách mà bạn đọc cần có còn hay không?)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2