Bài giảng Tin học căn bản (Phần 3): Chương 7 - Ngô Văn Linh

Chia sẻ: A Q | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
13
lượt xem
2
download

Bài giảng Tin học căn bản (Phần 3): Chương 7 - Ngô Văn Linh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Tin học căn bản (Phần 3) - Chương 7: Cấu trúc (struct)" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm cấu trúc, khai báo và sử dụng cấu trúc, xử lí dữ liệu cấu trúc, mảng cấu trúc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học căn bản (Phần 3): Chương 7 - Ngô Văn Linh

Chương 7<br /> Cấu trúc (struct)<br /> Ngo Van Linh<br /> Bộ môn Hệ thống thông tin<br /> Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông<br /> Đại học Bách Khoa Hà Nội<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 7.1.<br /> 7.2.<br /> 7.3.<br /> 7.4.<br /> 7.5.<br /> <br /> Khái niệm cấu trúc<br /> Khai báo và sử dụng cấu trúc<br /> Xử lí dữ liệu cấu trúc<br /> Mảng cấu trúc<br /> Bài tập<br /> <br /> 2<br /> <br /> 7.1. Khái niệm cấu trúc<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Kiểu dữ liệu cấu trúc (struct) là kiểu dữ<br /> liệu phức hợp bao gồm nhiều thành phần,<br /> mỗi thành phần có thể thuộc những kiểu dữ<br /> liệu khác nhau.<br /> Các thành phần dữ liệu trong cấu trúc được<br /> gọi là các trường dữ liệu (field).<br /> <br /> 3<br /> <br /> 7.1. Khái niệm cấu trúc (tiếp)<br /> <br /> <br /> Ví dụ: Cấu trúc mô tả sinh viên:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Cần lưu giữ các thông tin liên quan đến sinh<br /> viên như họ tên, tuổi, kết quả học tập…<br /> Mỗi thông tin thành phần lại có kiểu dữ liệu<br /> khác nhau như họ tên có kiểu dữ liệu là xâu kí<br /> tự, tuổi có kiểu dữ liệu là số nguyên, kết quả<br /> học tập có kiểu dữ liệu là số thực.<br /> <br /> 4<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 7.1.<br /> 7.2.<br /> 7.3.<br /> 7.4.<br /> 7.5.<br /> <br /> Khái niệm cấu trúc<br /> Khai báo và sử dụng cấu trúc<br /> Xử lí dữ liệu cấu trúc<br /> Mảng cấu trúc<br /> Bài tập<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản