intTypePromotion=1

Bài giảng Tin học văn phòng 1: Chương 4 - GV. Hoàng Thanh Hòa

Chia sẻ: Hoang Anh Tuan | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:21

0
62
lượt xem
4
download

Bài giảng Tin học văn phòng 1: Chương 4 - GV. Hoàng Thanh Hòa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4 "PivotTable" thuộc bài giảng Tin học văn phòng 1 hướng dẫn các bạn cách tạo PivotTable, sắp xếp và lọc dữ liệu PivotTable, hiệu chỉnh PivotTable, định dạng và thay đổi giá trị tính toán, cập nhật và làm tươi dữ liệu PivotTable, tạo PivotChart,... Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt thông tin chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học văn phòng 1: Chương 4 - GV. Hoàng Thanh Hòa

 1. BÀI GIẢNG  TIN HỌC VĂN PHÒNG­1  Chương 4: pivottable Giáo viên: Hoàng  Thanh Hòa
 2. Nội dung chính 1. Tạo PivotTable. 2. Sắp xếp và lọc dữ liệu PivotTable. Hiệu chỉnh PivotTable. 3. Định dạng và thay đổi giá trị tính toán. 4. Cập nhật và làm tươi dữ liệu PivotTable. 5. Tạo PivotChart 6. Lọc PivotChart 7. Hiệu chỉnh PivotChart thanhhoa48dhv@gmail.com Trang 2
 3. Tạo PivotTable • PivotTable là một cách sắp xếp lại dữ liệu bảng tính từ đó có thể phân tích dữ liệu trong nhiều cách khác nhau. • PivotChart là một cách hiển thị dữ liệu dạng biểu đồ từ dữ liệu của bảng PivotTable. thanhhoa48dhv@gmail.com Trang 3
 4. Tạo PivotTable • Giao diện của PivotTable gồm 02 phần: Ø PivotTable Field List dialog box Ø PivotTable pane thanhhoa48dhv@gmail.com Trang 4
 5. Tạo PivotTable thanhhoa48dhv@gmail.com Trang 5
 6. Tạo PivotTable • Click vào một ô trong bảng dữ liệu trên bảng tính hoặc chọn một vùng dữ liệu cho PivotTable • Ở nhóm Tables trên thẻ Insert tab, click vào nút PivotTable • Click nút Select a table or range kiểm lại vùng tham chiếu trong ô Table/Range box • Click nút New Worksheet hoặc nút Existing worksheet thanhhoa48dhv@gmail.com Trang 6
 7. Tạo PivotTable • Click hộp kiểm (check box) tại trường (field) muốn thêm vào PivotTable • Nếu cần sắp xếp lại, kéo (drag) các trường bỏ sang các ô khác nhau trong mục layout section Ví dụ: Cho một danh sách thống kê hàng xuất khẩu, thống kê tổng giá trị số lượng cái, tổng thành tiền, thuế của mỗi loại sản phẩm thanhhoa48dhv@gmail.com Trang 7
 8. Tạo PivotTable thanhhoa48dhv@gmail.com Trang 8
 9. Tạo PivotTable thanhhoa48dhv@gmail.com Trang 9
 10. Sắp xếp và lọc dữ liệu PivotTable • Tùy chọn sắp xếp và lọc dữ liệu sẽ được hiển thị khi click vào: Ø Nút mũi tên xuống Column Labels hoặc Ø Nút mũi tên xuống Row Labels • Có thể chọn sort option để sắp mục dữ liệu theo thứ tự tăng hay giảm dần. thanhhoa48dhv@gmail.com Trang 10
 11. Sắp xếp và lọc dữ liệu PivotTable • Sort & Filter Options list thanhhoa48dhv@gmail.com Trang 11
 12. Hiệu chỉnh PivotTable • Sau khi tạo PivotTable, bạn có thể tiếp tục sắp xếp lại dữ liệu. • Để thay đổi vị trí dòng và cột: Ø Hiển thị lại hộp thoại PivotTable Field List. Ø Dịch chuyển thứ tự các trường (field) trong hộp thoại. • Có thể bổ sung thêm mức chi tiết của trường. Ø Khi thêm các mức chi tiết của trường, nút Outline xuất hiện trong PivotTable.Trang 12 thanhhoa48dhv@gmail.com
 13. Hiệu chỉnh PivotTable • PivotTable với hai mức chi tiết (levels of Row Label detail) thanhhoa48dhv@gmail.com Trang 13
 14. Thay đổi định dạng • Có thể thay đổi định dạng của dữ liệu PivotTable Ø Ví dụ: hiển thị giá trị số dạng dollar, %, hoặc thêm dấu phân cách phần ngàn,… • Show Values As list Cho: phép thay đổi cách thức giá trị được hiển thị hoặc thanhhoa48dhv@gmail.com Trang 14
 15. Cập nhật và làm tươi dữ liệu • Để cập nhật dữ liệu PivotTable phản ánh sự thay đổi dữ liệu của bảng tính: Ø Click nút Refresh, ở nhóm Data trên thẻ Options tab. thanhhoa48dhv@gmail.com Trang 15
 16. Tạo PivotChart • PivotChart là một cách trình bày dữ liệu PivotTable một cách trực quan. • Khi tạo PivotChart với dữ liệu bảng tính thì bảng PivotTable cũng được tạo cùng lúc. • PivotTable và PivotChart được link với nhau. là gì? thanhhoa48dhv@gmail.com Trang 16
 17. Tạo PivotChart thanhhoa48dhv@gmail.com Trang 17
 18. Lọc dữ liệu PivotChart • Khi lọc dữ liệu trên PivotChart thì dữ liệu cũng được lọc trên PivotTable. • Bộ lọc Chart filters xuất hiện trên chính biểu đồ. thanhhoa48dhv@gmail.com Trang 18
 19. Hiệu chỉnh PivotChart • PivotChart có thể được chỉnh sửa giống như biểu đồ Excel. Ø Ví dụ: có thể thay đổi kiểu chart type và chart styles. • Khi PivotChart được chọn thì các thẻ bổ sung thêm sẽ xuất hiện trên Ribbon thanhhoa48dhv@gmail.com Trang 19
 20. Hiệu chỉnh PivotChart thanhhoa48dhv@gmail.com Trang 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2