Bài giảng Tin ứng dụng trong kinh doanh: Chương 5 - Phạm Mạnh Cương

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:19

0
37
lượt xem
7
download

Bài giảng Tin ứng dụng trong kinh doanh: Chương 5 - Phạm Mạnh Cương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Tin ứng dụng trong kinh doanh - Chương 5: Sử dụng excel để giải bài toán điểm hòa vốn" trình bày các kiến thức về hàm Goal Seek giúp người học có thể giải quyết được các bài toán tính doanh thu và lập kế hoạch. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin ứng dụng trong kinh doanh: Chương 5 - Phạm Mạnh Cương

 1. Khi  xây  dựng  các  kế  hoạch  tài  chính  hay  phân  tích,  chúng  ta  thường  đặt  câu  hỏi  kết  quả sẽ thay đổi ra sao nếu chúng ta thay đổi  thông số nào đó dẫn đến kết quả .  Ví dụ doanh thu sẽ phụ thuộc và giá bán và  sản  lượng,  với  mỗi  giá  trị  sản  phẩm  được  biến  đổi  ta  lại  có  một  giá  trị  doanh  thu  tương ứng khi tổ chức công thức trên Excel 
 2. Ví dụ  B2 chứa giá trị  giá bán,  B3 chứa giá  trị  sản  lượng,  B4  chứa  giá  trị  công  thức  =  B2*B3  là  kết  quả  doanh  thu,  thì  mỗi  lần  nhập 1 giá trị sản lượng vào cell  B3 sẽ làm  giá trị cell  B4 thay đổi, do đó việc phân tích  và lập kế hoạch rất thuận lợi.
 3. Để giải quyết yêu cầu này, chúng ta sử dụng hàm mục tiêu Goal Seek của Excel với các bước thực hiện khá đơn giản. Sau đây chúng ta sẽ xem xét ví dụ, qua đó chung ta biết cách áp dụng hàm Goal Seek
 4. 1.1 Lý thuyết bài toán Giả sử ta đặt             Q: Sản lượng hoà vốn             B: Định phí             p: Giá bán 1 sản phẩm             v: Biến phí 1 sản phẩm Doanh thu = Sản lượng * giá bán = p*Q Chi phí = Biến phí + Định phí = v*Q + B Khi đó doanh nghiệp hòa vốn khi      Doanh thu – Chi phí = 0      p*Q – (v*Q +B) = 0    => Qhv = B/(p­v)
 5. 1.2 Bài toán Công ty SX gạch chịu nhiệt  ước tính biến  phí  để  sản  xuất  1  tấn  gạch  chịu  nhiệt  là  2.7 trđ.  Giá bình quân trên thị trường là 3.4 trđ. Được biết định phí hàng tháng của côngty  là 650 trđ. Như vậy, công ty cần sản suất và tiêu thụ  bao nhiêu tấn gạch để hoà vốn?
 6. 1.3 Sử dụng excel để giải bài toán 1.3.1 Tạo vùng dữ liệu:                     Thực hiện như sau
 7. 1.3 Sử dụng excel để giải bài toán. 1.3.2 Thiết lập chỉ tiêu và hàm mục tiêu. Thiết lập các chỉ tiêu
 8. 1.3 Sử dụng excel để giải bài toán. 1.3.2 Thiết lập chỉ tiêu và hàm mục tiêu. Thiết lập hàm mục tiêu Giá bán lấy ở vùng dữ liệu (C7=$B$3) Doanh thu = Giá bán * Sản lượng (C8=C6*C7) Tổng biến phí = Biến phí đơn vị * Sản lượng  (C9=$B$4*C6) Định phí lấy trên vùng dữ liệu (C10=$B$2) Tổng chi phí = Tổng biến phí+Định phí (C11=C9+C10) Lợi nhuận = Doanh thu ­ Tổng chi phí (C12=C8­C11)
 9. 1.3 Sử dụng excel để giải bài toán. 1.3.2 Thiết lập chỉ tiêu và hàm mục tiêu. Sau khi thiết lập hàm mục tiêu ta được bảng sau:
 10. 1.3 Sử dụng excel để giải bài toán. 1.3.3 Sử dụng Goal Seek để giải bài toán. Đặt con trỏ tại vị trí ô lợi nhuận Vào Tool\Goal Seek Khi hộp thoại Goal Seek xuất hiện,  ở vùng  Set  cell  sẽ  có  địa  chỉ  C12  (  là  địa  chỉ  giá  trị  ô  lợi  nhuận),  nhập  giá  trị  0  vào  vùng  To  value,  nhập  địa  chỉ  C6  vào  vùng  By  changing  cell  (là  ô  cần  thay  đổi  giá  trị  để  ô  C12  đạt  giá  trị  0),  sau  đó  click OK để thi hành.
 11. 1.3 Sử dụng excel để giải bài toán. 1.3.3 Sử dụng Goal Seek để giải bài toán. Hàm  mục  tiêu  Goal  seek  tìm  ra  kết  quả  sẽ  thông  báo  Goal  seeking  with  C12  found  a  solution,  click  OK  để  hoàn  tất,  khi  đó  ta  sẽ  thấy ô C6 có giá trị là 929 là sản lượng điểm  hòa vốn và ô C12 có giá trị là 0 là lợi nhuận  điểm hòa vốn. 
 12. 1.3 Sử dụng excel để giải bài toán. 1.3.3 Sử dụng Goal Seek để giải bài toán. Sau khi dùng Goal Seek ta được bảng sau: 
 13. 1.4 Vẽ đồ thị hòa vốn. Thiết lập vùng vẽ đồ thị như bảng sau:
 14. 1.4 Vẽ đồ thị hòa vốn. Sau đó chọn khối B14:E20 Vào Insert \ Chart chọn mẫu đồ thị như sau:  
 15. 1.4 Vẽ đồ thị hòa vốn. Chọn Next Chọn Rows và nhấn Next như hình sau : 
 16. 1.4 Vẽ đồ thị hòa vốn. Tại thanh Title ta nhập như hình sau: ­ Chart title: ­ Value X axis: ­ Value Y axis 
 17. 1.4 Vẽ đồ thị hòa vốn. Chọn tiếp thanh Gridlines và bỏ chọn Major  Gridlines ta được hình sau: 
 18. 1.4 Vẽ đồ thị hòa vốn. Nhấn Finish để hoàn thành công việc vẽ đồ thị  như hình sau: 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản