intTypePromotion=3

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 11 : Diện tích xung quanh - diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Chia sẻ: Mai Thị Xuân | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:26

0
72
lượt xem
4
download

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 11 : Diện tích xung quanh - diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Qua bộ sưu tập "8 bài giảng đặc sắc về toán lớp 5 : diện tích xung quanh - diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật", học sinh có biểu tượng về diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật . Tự hình thành được cách tính và công thức tính diện tích xung quanh , diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật .Vận dụng qui tắc tính diện tích để giải một số bài toán có liên quan . Chúc quý thầy cô giáo và các em có tiết học đầy thú vị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 11 : Diện tích xung quanh - diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

 1. DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
 2. Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT Kiểm tra bài cũ 1.2. Nêu các hình dưới hình hộpphương hình hộp chữ nhật, hình nào là 3. Trong đặc điểm của đây, lập chữ nhật ? hình nào là ? hình lập phương ? 10cm 10cm 5cm 8cm 8cm 8cm 6cm a b c Hình lập phương Hình hộp chữ nhật
 3. Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT a) Diện tích xung quanh Ví dụ: Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 cm, chiều rộng 5cm và chiều cao 4cm.Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó. 4cm 8cm 8cm 5cm 8cm 5cm 8cm
 4. Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT a) Diện tích xung quanh 4cm 8cm 5cm 8cm 5cm 8cm
 5. Thứ sáu ngày 15 tháng 01 năm 2010 Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT a) Diện tích xung quanh Ví dụ: Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 cm, chiều rộng 5cm và chiều cao 4cm.Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó. 4cm 8cm 4cm 5cm 8cm 5cm 8cm
 6. Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT a)a) Diện tích xungquanh Diện tích xung quanh 4cm 8cm 5cm 5cm 8cm 5cm 8cm Chiều dài là: 5 + 8 + 5 + 8 = 26(cm) (Chu vi mặt đáy) Chiều rộng là: 4cm (Chiều cao của hình hộp ) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật lă 26 x 4 = 104(cm2)
 7. Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT a) Diện tích xung quanh Qui tắc: Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) Cho: a : chiều dài Công thức: b : chiều rộng Sxq = Cđ  h h : chiều cao Hay Sxq = (a + b)  2  h Cd: chu vi mặt đáy Sxq: diện tích xung quanh
 8. Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT b/ Diện tích toàn phần Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng của diện tích xung quanh và diện tích hai đáy.
 9. Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT a) Diện tích xung quanh 4cm 8cm 5cm 5cm 8cm 5cm 8cm 5cm 8cm Tính diện tích toàn phần Thảo luận nhóm 4 của hình chữ nhật trên.
 10. Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT a) Diện tích xung quanh 4cm 5cm 8cm 5cm 8cm 5cm 8cm Diện tích một mặt đáy là (8 x 5) = 40 (cm2) Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là 104 + 40 x 2 = 184(cm2)
 11. Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT a) Diện tích xung quanh Cho: Sxq: Diện tích xung quanh hình hộp S2đ: Diện tích hai mặt đáy hình hộp Stp: Diện tích toàn phần hình hộp Công thức: Stp = Sxq + S2đ
 12. Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT a) Diện tích xung quanh
 13. Thứ sáu ngày 15 tháng 01 năm 2010 Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT a) Diện tích xung quanh
 14. 4cm 8cm
 15. Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT a) Diện tích xung quanh Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích 4 mặt bên của hình hộp chữ nhật.
 16. Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT a) Diện tích xung quanh Ví dụ: Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 cm, chiều rộng 5cm và chiều cao 4cm.Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó. Hãy thực hiện các thao tác khai triển trên đồ 4cm dùng học tập. 5cm 8cm 4cm 5cm 8cm 5cm 8cm
 17. Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT a) Diện tích xung quanh 4cm 8cm 5cm 5cm 8cm 5cm 8cm Chiều dài là: 5 + 8 + 5 + 8 = 26(cm) (Chu vi mặt đáy) Chiều rộng là: 4cm (Chiều cao của hình hộp ) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật lă 26 x 4 = 104(cm2)
 18. Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT a) Diện tích xung quanh Qui tắc: Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) Cho: a : chiều dài Công thức: b : chiều rộng Sxq = Cđ  h h : chiều cao Hay Sxq = (a + b)  2  h Cd: chu vi mặt đáy Sxq: diện tích xung quanh
 19. Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT b/ Diện tích toàn phần Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng của diện tích xung quanh và diện tích hai đáy.
 20. Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT b/ Diện tích toàn phần 4cm 8cm 5cm 5cm 8cm 4c 5cm 8cm 5cm 8cm Tính diện tích toàn phần Thảo luận nhóm 4 của hình chữ nhật trên.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản