intTypePromotion=1

Bài giảng Toán cao cấp 1: Bài 3 - Phép tính tích phân

Chia sẻ: Nguyen Duc Ninh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
27
lượt xem
0
download

Bài giảng Toán cao cấp 1: Bài 3 - Phép tính tích phân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chính của bài học giúp các bạn Nắm được các khái niệm về tích phân bất định, tích phân xác định; làm được bài tập về tích phân bất định, tích phân xác định; áp dụng phần mềm Maple để tính tích phân. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Toán cao cấp 1: Bài 3 - Phép tính tích phân

BÀI 3<br /> <br /> PHÉP TÍNH TÍCH PHÂN<br /> <br /> v1.0018112205<br /> <br /> 1<br /> <br /> TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG<br /> Thặng dư của người tiêu dùng và thặng dư của nhà sản xuất<br /> Giả sử hàm cung và hàm cầu của một loại hàng hóa theo giá P cho bởi Qs<br /> = Qs(P) và Qd = Qd(P). Khi đó tìm giá P theo lượng cung, cầu ta được các<br /> hàm cung ngược P = Ps(Qs) và hàm cầu ngược P = Pd(Qd).<br /> Giải phương trình cân bằng Qs = Qd ta xác định được điểm cân bằng (P0,<br /> Q0). Khi đó thặng dư của người tiêu dùng CS (Consumers’ Surplus) và<br /> thặng dư của nhà sản xuất PS (Producers’ Surplus) được xác định bởi các<br /> tích phân xác định theo công thức dưới đây:<br /> <br /> CS <br /> <br /> Q0<br /> <br />  P (Q )dQ<br /> d<br /> <br /> 0<br /> <br /> d<br /> <br /> Q0<br /> <br /> d<br /> <br />  P0Q0 ; PS  P0Q0   Ps (Qs )dQ s<br /> 0<br /> <br /> Ví dụ: Biết hàm cung, cầu của một loại hàng hóa cho bởi<br /> Qs  P  1 ; Qd  113  P<br /> Hãy xác định thặng dư của người tiêu dùng và nhà sản xuất đối với hàng<br /> hóa đó.<br /> v1.0018112205<br /> <br /> 2<br /> <br /> MỤC TIÊU BÀI HỌC<br /> <br /> • Nắm được các khái niệm về tích phân bất định, tích phân xác định;<br /> <br /> • Làm được bài tập về tích phân bất định, tích phân xác định;<br /> • Áp dụng phần mềm Maple để tính tích phân.<br /> <br /> v1.0018112205<br /> <br /> 3<br /> <br /> CẤU TRÚC NỘI DUNG<br /> <br /> v1.0018112205<br /> <br /> 3.1<br /> <br /> Tích phân bất định<br /> <br /> 3.2<br /> <br /> Tích phân xác định<br /> <br /> 4<br /> <br /> 3.1. TÍCH PHÂN BẤT ĐỊNH<br /> <br /> v1.0018112205<br /> <br /> 3.1.1<br /> <br /> Khái niệm tính tích phân bất định<br /> <br /> 3.1.2<br /> <br /> Các phương pháp tính tích phân bất định<br /> <br /> 3.1.3<br /> <br /> Tích phân hàm phân thức hữu tỷ<br /> <br /> 3.1.4<br /> <br /> Tích phân hàm lượng giác<br /> <br /> 3.1.5<br /> <br /> Tích phân hàm chứa căn thức<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2