intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng tóm tắt Luật Đất đai: Bài 1 - ThS. Nguyễn Văn Hùng

Chia sẻ: Sung Sung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:8

341
lượt xem
37
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng tóm tắt Luật Đất đai: Bài 1 do ThS. Nguyễn Văn Hùng biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về những vấn đề chung của Luật Đất đai; quan hệ pháp luật đất đai. Đây là tài liệu hữu ích cho những bạn chuyên ngành Luật và những ngành có liên quan.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng tóm tắt Luật Đất đai: Bài 1 - ThS. Nguyễn Văn Hùng

  1. I. KHÁI NIÊM NGA ̣ ̀NH LUÂT ĐÂ ̣ ́T ĐAI. 1. ̣ Khái niêm Luât Đâ ̣ ́t đai. 2. Đối tượng điều chinh, Ph ̉ ương pháp điều  ̉ chinh. 3. ̉ Các nguyên tắc cua Luât Đâ ̣ ́t đai.  4. ̉ Nguồn cua Luât Đâ ̣ ́t đai. 5. Mối quan hê gi ̣ ữa Luât Đâ ̣ ́t đai với các  ̣ ngành luât kha ́c.  
  2. 1. Khái niệm và phân loại quan hệ pháp luật  đất đai.  a. Khái  niêm:  ̣ Quan  hÖ  p h¸p   luËt  ®Êt  ®ai  lµ  m é t  d ¹ng   q uan  hÖ  x∙  hé i  p h¸t  s inh  tro ng   lÜnh  v ùc   c hie m   h÷u,  s ö   d ô ng ,  ®inh  ®o ¹t  ®Êt  ®ai  ®­îc   c ¸c   q uy   p h¹m   p h¸p   luËt  ®Êt  ®ai ®ie u c hØnh. b. Phân loai:  ̣ ­ Quan hê s ̣ ở hữu, quan ly ̉ ́ đất đai. ­ Quan hê vê ̣ ̀ sử dung đâ ̣ ́t đai.
  3. 1. ̣ Điều kiên câ ̀n. a. Có năng lực pháp luât đâ ̣ ́t đai. b. Có năng lực hành vi đất đai. ̣ ̉ 2.  Điều kiên đu.  Trực tiếp tham gia QHPL đất đai.
  4.  Sự kiên pha ̣ ́p lý đất đai.
  5. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do NN đại  diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. NN trao  quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo  quy định của Luât ĐĐ 2013 ̣ . (Đ 4).  ̣ ̣ Luât ĐĐ quy đinh quyê ̣ ̉ ̀n và nghĩa vu cua  NN, người SDĐ. (Chương 2; 11 Luât ĐĐ 2013).  ̣ . 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2