intTypePromotion=3
ADSENSE

Quan hệ pháp luật đất đai

Xem 1-20 trên 177 kết quả Quan hệ pháp luật đất đai
 • Bài giảng Pháp luật đất đai giới thiệu tới các bạn các vấn đề chính như: Khái quát chung về luật đất đai, quan hệ pháp luật đất đai, chế độ quản lý thông tin, dữ liệu và tài chính về đất đai, điều phối đất đai, chế độ sử dụng của mỗi loại đất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt137p nganga_09 26-10-2015 202 49   Download

 • Giáo trình Luật đất đai - Phần 1 có kết cấu nội dung gồm 5 chương trình bày về: các vấn đề cơ bản về ngành luật đất đai, quan hệ pháp luật đất đai, chế độ sở hữu toàn dân với luật đất đai, chế độ quản lý nhà nước về đất đai.

  pdf106p couple 17-06-2014 293 97   Download

 • Bài giảng "Luật đất đai" có kết cấu nội dung gồm 6 chương, nội dung bài giảng trình bày về những vấn đề chung về luật đất đai, quan hệ pháp luật đất đai, quản lý thông tin, dữ liệu về đất đai và những quy định của pháp luật về giá đất,... Hy vọng nội dung bài giảng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf19p vuive78 05-12-2015 229 56   Download

 • Bài giảng Luật Đất đai do Phạm Văn Võ biên soạn bao gồm những nội dung về những vấn đề chung của Luật Đất đai; quan hệ pháp luật đất đai; quản lý thông tin, dữ liệu về đất đai và những quy định của pháp luật về giá đất; điều phối đất đai; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

  ppt37p thuytrang_8 19-09-2015 181 52   Download

 • Bài giảng tóm tắt Luật Đất đai: Bài 1 do ThS. Nguyễn Văn Hùng biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về những vấn đề chung của Luật Đất đai; quan hệ pháp luật đất đai. Đây là tài liệu hữu ích cho những bạn chuyên ngành Luật và những ngành có liên quan.

  ppt8p thuytrang_8 19-09-2015 262 33   Download

 • Bài giảng Luật đất đai: Chương 2 Quan hệ pháp luật đất đai do Trương Trọng Hiểu biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm quan hệ pháp luật đất đai, thành phần quan hệ pháp luật đất đai,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt10p kyniemchieumua_09 20-12-2017 60 19   Download

 • Luật đất đai cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những vấn đề chung về pháp luật đất đai; quan hệ pháp luật đất đai; chế độ sở hữu đất đai ở Việt Nam; chế độ quản lý nhà nước đối với đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; chế độ pháp lý về tài chính đất đai, giá đất và quyến sử dụng đất trong thị trường bất động sản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf101p doinhugiobay_00 05-11-2015 70 12   Download

 • Nội dung "Bài giảng Trình bày luật đất đai" tập trung vào những kiến thức như đất đai, khái niệm luật đất đai, nguồn của luật đất đai, các nguyên tắc của luật đất đai, quan hệ pháp luật đất đai, quyền của Nhà nước, nghĩa vụ của Nhà nước, quyền của người sử dụng đất.

  pdf24p vidinh678 29-12-2015 48 4   Download

 • Chương 1 Khái niệm luật đất đai nằm trong bài giảng Luật đất đai trình bày về các khái niệm luật đất đai, quan hệ pháp luật đất đai, quản lý thông tin, dữ liệu và tài chính về đất đai, điều phối đất đai, quyền của người sử dụng đất, nghĩa vụ của người sử dụng đất, các hoạt động đả bảo việc chấp hành pháp luật đất đai.

  pdf27p canon_12 28-03-2014 910 100   Download

 • Câu 1/ Luật Đất đai là gì? Vì sao nói Luật Đất đai là một ngành Luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam Câu 2/ Đối tượng điều chỉnh của ngành Luật Đất Đai Câu 3/ Phương pháp điều chỉnh của ngành Luật Đất đai Câu 4/ Các nguyên tác cơ bản của ngành Luật Đất đai Câu 5/ Quan hệ pháp luật đất đai là gì ? Phân loại quan hệ pháp luật đất đai Câu 6/ Chủ thể và khách thể quan hệ pháp luật đất đai. Điều kiện trở thành chủ thể sử dụng đất tham gia vào quan...

  doc2p gioanpc 20-05-2013 350 79   Download

 • Bài giảng Những vấn đề cơ bản về Luật Đất đai Việt Nam của ThS. Võ Thị Mỹ Dung giới thiệu tới các bạn về cơ sở pháp lý của Luật Đất đai Việt Nam; cơ sở lý luận của Luật Đất đai Việt Nam. Mời các bạn tham khảo.

  ppt55p thuytrang_8 19-09-2015 152 35   Download

 • Hiện nay có nhiều ý kiến khác nhau của các chuyên gia trong nước và nước ngoài về việc cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Bộ luật dân sự. Đối với các quy định về chuyển quyền sử dụng đất được ghi nhận tại phần V của Bộ luật dân sự, có tác giả đề nghị huỷ toàn bộ các chương này chuyển giao nó cho luật đất đai và các văn bản pháp luật có liên quan đến đất đai.(1) Mặt khác, có tác giả cho rằng trên cơ sở chế độ sở hữu toàn dân về đất...

  pdf8p bravetocxu 26-04-2013 75 6   Download

 • Giới thiệu chung về pháp luật đất đai giúp sinh viên hiểu thêm các khái niệm chung và pháp luật đất đai hiện hành. Pháp luật đất đai là tổng hợp các quy phạm pháp luật mà Nhà nước ban hành nhằm thiết lập quan hệ đất đai trên cơ sở chế độ sở hữu tòan dân về đất đai.

  doc27p ngoccuongbeo 07-01-2014 137 19   Download

 • Nghiên cứu của luận văn nhằm mục đích làm sáng tỏ hệ thống lý luận, chính sách pháp luật về đất nông nghiệp, thực trạng pháp luật đất đai liên quan đến đất nông nghiệp ở Việt Nam, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách pháp luật, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam.

  pdf13p nguyetdong1 13-04-2017 57 10   Download

 • Các vấn đề pháp luật đất đai mà doanh nghiệp nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam cần quan tâm Trong trường hợp ngược lại (đã có quá trình làm việc và trả lương) thì HĐLĐ vô hiệu kể từ thời điểm sự vô hiệu được tuyên bố. Thời gian trước đó tồn tại một "quan hệ lao động thực tế" (không phải quan hệ lao động hợp đồng) mà ở đó hai bên vẫn có các quyền và nghĩa vụ như khi hợp đồng đã được giao kết đúng pháp luật....

  pdf9p keomotmau 20-05-2013 42 4   Download

 • Ngành luật đất đai: là ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật của Nhà nước ta, bao gồm tổng hợp các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành nhằm thiết lập các quan hệ đất đai trên cơ sở chế độ sở hữu toàn dân về đất đai và sự bảo hộ đầy đủ của nhà nước đối với các quyền của người sử dụng đất.

  ppt204p emyzip209 28-03-2013 681 206   Download

 • Tài liệu tham khảo Luật đất đai năm 1993 Từ khi Luật Đất đai có hiệu lực thi hành, Việt Nam đã xây dựng lộ trình cụ thể đối với việc hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai. Chính phủ Việt Nam cho rằng việc xây dựng một hệ thống quản lý đất đai hiện đại

  doc11p mi_coi 13-09-2010 1709 126   Download

 • Nguyên tắc của Luật đất đai: 3.1.Nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu; 3.2. Nguyên tắc Nhà nước thống nhất quản lý đất đai theo quy hoạch và pháp luật; 3.3. Nguyên tắc đặc ưu đối với đất nông nghiệp; 3.4. Nguyên tắc sử dụng đất đai hợp lý, tiết kiệm.

  pdf19p linhlan1903 02-11-2013 170 37   Download

 • Luận văn nghiên cứu hệ thống lý luận, quan điểm, tài liệu khoa học, luận điểm về quyền con người; hệ thống quy định của Hiến pháp, Pháp luật Dân sự, Pháp luật Đất đai, chính sách thuộc lĩnh vực thu hồi đất nông nghiệp, bồi thường thu hồi đất, thực tiễn thi hành pháp luật về thu hồi đất nông nghiệp ở Việt Nam và những giải pháp để khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi đất nông nghiệp và đảm bảo các quyền con người cơ bản của người dân.

  pdf105p haohoa92 15-06-2016 131 32   Download

 • Để luật đất đai và các loại thuế liên quan thực sự đi vào cuộc sống, phát huy được vai trò tích cực đối với nền kinh tế - xã hội của đất nước đòi hỏi rất nhiều ở công tác tuyên truyền, phổ biến, giải thích pháp luật. NXB Tài chính đã ấn hành Hệ thống văn bản pháp luật mới về đất đai, nhà ở và thuế nhà, đất. Phần 1 là các văn bản luật đất đai, về thu phí sử dụng đất, về thuế đất...

  pdf508p kiemtienthatkho 04-03-2015 103 29   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quan hệ pháp luật đất đai
p_strCode=quanhephapluatdatdai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản