intTypePromotion=1

Bài giảng Triết học (cao học): Chương I

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:21

0
207
lượt xem
58
download

Bài giảng Triết học (cao học): Chương I

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Triết học (cao học): Chương I - Triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội có nội dung trình bày khái niệm triết học và đối tượng nghiên cứu của triết học; tính quy luật và sự hình thành của triết học và một số nội dung khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Triết học (cao học): Chương I

 1. (Triết) (Khẩu) (Trí tuệ) HAI CÁCH LÝ GIẢI THUẬT NGỮ “TRIẾT” TRONG HÁN TỰ
 2. Tương truyên Đức Phât Thichca sau 49 ngay ̀ ̀ (Con đường suy ngâm để con người ̃ thiên đinh dưới gôc cây Bồ Đề mà đã thâu ̀ ̣ ́ ́ đat tới “Chân lý thiêng liêng”) ̣ tỏ Chân lý cuôc sông (Tứ diêu đê) ̣ ́ ̣ ́
 3. Trường Athens (Bức hoa cua Raphael-TKXV) ̣ ̉
 4. Khái niệm triết học • Như vậy: Dù phương Đông hay phương tây khi triết học mới ra đời, triết học đều được coi là đỉnh cao của trí tuệ, là sự nhận thức sâu sắc về thế giới, đi sâu nắm bắt được chân lý, được quy luật, được bản chất của sự vật
 5. “TriÕt häc lµ hÖ thèng tri thøc lý luËn chung nhÊt cña con ng­ê i vÒ thÕ giíi; vÒ vÞ trÝ, vai trß cña con ng­êi trong thÕ giíi Êy.
 6. Ban chât và quy ̉ ́ luât cac vât thể ? ̣ ́ ̣ Niuton ́ Đac Uyn ́ Triêt gia Heraclit ̉ Ban chât ́ Ban chât và ̉ ́ ́ cac hiên ̣ ̣ quy luât phat ́ tượng ̉ Ban chât- ́ ̉ triên cac ́ ̣ ́ vât ly? Logos ́ giông loai? ̀ Anhxtanh Cua thế giới? ̉
 7. Ph.Ăngghen C.Mác V.I. Lênin (28/11/1820 - 5/8/1895) (5/5/1818 - 14/3/1883) (22/4/1870 - 21/l/1924) - Giải quyết mối quan hệ giữa vật chất và ý thức trên lập trường duy vật - Nghiên cứu những quy luật chung nhất - Cải tạo tự nhiên – xã hội theo con đường tiến bộ
 8. Vấn đề cơ bản lớn của mọi triết học, đặc biệt là triết học hiện đại, là vấn đề quan hệ gi ữa tư duy với tồn tại".
 9. Sơ đồ Vấn đề cơ bản của triết học MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC Mặt thứ hai: Nhận thức luận Mặt thứ nhất: Bản thể luận: VC và YT cái nào là cái thứ nhất Có thể nhận thức được TG không? Ý thức là Vật chất là Không nhận thức Nhận thức được tính thứ nhất tớnh thứ nhất được CHỦ NGHĨA DUY VẬT CHỦ NGHĨA THUYẾT DUY TÂM BẤT KHẢ TRI
 10. 1. Những quy luật chung: • Triết học ra đời và phát triển luôn gắn liền với với các điều kiện kinh tế - xã hội, với cuộc đấu tranh của các giai cấp, các lực lượng xã hội • Triết học không tách rời với những thành tựu của khoa học tự nhiên và khoa học xã hội • Các trường phái triết học luôn đấu tranh theo khuynh hướng gạt bỏ nhau, kế thừa nhau  biến đổi không ngừng • Sự tác động qua lại, thâm nhập lẫn nhau giữa tư tưởng triết học của các quốc gia, dân tộc, các vùng.. 2. Sự tác động qua lại giữa triết học với các hình thái ý thức xã hội khác
 11. III. Vai trò của triết học trong đời sống xã hội 1. Vai trò thế giới quan và phương pháp luận của triết học: • TGQ là nhân tố định hướng cho con người nhận thức bản thân mình, nhận thức TG xung quanh  xác định thái độ, cách thức hoạt động và sinh sống của con người, hình thành nên nhân sinh quan tích cực, tiến bộ • Phương pháp luận: là hệ thống các quan điểm, các nguyên tắc chỉ đạo con người tìm tòi, xây dựng, lựa chọn và vận dụng các phương pháp trong nhận thức và trong thực tiễn quyết định thành bại của con người
 12. III. Vai trò của triết học trong đời sống xã hội 2. Vai trò của triết học đối với khoa học cụ thể và đối với tư duy lý luận • Triết học là TGQ và phương pháp luận, là cơ sở lý luận cho khoa học cụ thể trong đánh giá thành tựu vạch ra phương hướng, phương pháp cho quá trình nghiên cứu khoa học cụ thể. • Triết học rèn luyện năng lực tư duy của con người
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2